Home

Nieuws 1 reactie

Minder fijnstof in heel Nederland

De luchtkwaliteit in Nederland verbetert over de gehele linie, als het gaat om fijnstof en stikstofoxiden.

Toch is op enkele plekken met intensieve veehouderij nog sprake van overschrijding van de Europese grenswaarden voor fijnstof. Er is echter wel sprake van verbetering, al is die mogelijk vooral administratief van aard, omdat gemeenten de gegevens over de veehouderij hebben verbeterd.

Drukke straten in binnensteden

Overschrijding van de normen voor stikstofdioxide doen zich voornamelijk voor bij drukke straten in binnensteden, met name in Arnhem en Amsterdam.

Onder Europese grenswaarden

Uit de jongste monitoringsrapportage 2020 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit blijkt dat in vrijwel heel Nederland de concentraties stikstofdioxide en fijnstof vorig jaar (2019) onder de Europese grenswaarden lagen. De gemiddelde concentratie fijnstof in Nederland is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. In het grootste deel van het land zijn de grenswaarden voor wegverkeer niet overschreden.

Daling zet zich voort

De verwachting is dat de daling van fijnstof en stikstofdioxide in de lucht zich voortzet, als gevolg van de vermindering van uitstoot door de veehouderij en het verkeer. Wat precies de effecten zijn van coronamaatregelen, is nu nog onduidelijk.

Eén reactie

  • veldzicht

    Als de Europese grenswaarden voor stikstofdioxiden overal in Nederland worden gehaald wat lopen ze dan nog te zeuren en miljarden over de balk te smijten.Of zit er een ander veel sinister plan achter.?

Of registreer je om te kunnen reageren.