Foto: Fotopersbureau Dijkstra AlgemeenNieuws

Meer ruimte voor duurzame landbouw in MIA/Vamil

In 2021 komen er meer fiscale mogelijkheden voor investeringen in vormen van duurzame landbouw.

Samen met elektrificatie van de bouwsector en circulair ondernemen zijn dat de meest opvallende wijzigingen in de gepubliceerde Milieulijst 2021 voor de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving Milieuinvesteringen (MIA/Vamil). Voor deze regelingen samen is in 2021 een bedrag van € 139 miljoen beschikbaar (tegenover € 149 miljoen in 2020). Dat meldt RVO.nl.

Duurzame landbouw

De mogelijkheden voor investeringen in agroforestry (bomenlandbouw), de eiwittransitie en omgaan met zoetwaterbronnen zijn verruimd dit jaar, laat RVO.nl weten. Ook veehouders die gaan investeren in het verminderen van stikstofemissie kunnen aankloppen voor MIA/Vamil-voordeel. “Maar minder stikstof moet niet ten koste gaan van de CO2-emissie. Daarom moeten duurzame stallen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij in 2021 de energiebehoefte van luchtwassers compenseren met energiebesparende maatregelen”, zo schrijft RVO.nl. Ook stelt de maatlat strengere eisen aan de minimale leefruimte per dier.

Milieulijst

Met de MIA/Vamil stimuleert de overheid ondernemers om duurzaam te investeren. In de Milieulijst staan investeringen die ondernemers met belastingvoordeel kunnen doen voor de MIAVamil. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt.

Beheer
WP Admin