Home

Nieuws 1 reactie

Kamer wil boerenbelang in oog houden in de Wadden

De Tweede Kamer wil dat agrarisch ondernemers en bewoners van het Waddengebied betrokken worden bij een analyse van de mogelijke gevolgen van de Waddenagenda. Het parlement stemde dinsdag in met een motie van Jaco Geurts (CDA) en Remco Dijkstra (VVD) die daar om vraagt.

Dijkstra en Geurts vinden dat er onduidelijkheid en onzekerheid is over de gevolgen van plannen die er voor de Wadden zijn. Daarbij hebben ze extra gewezen op het economisch belang van de pootaardappelsector die een “toonaangevende positie in de wereld heeft en van cruciaal belang is voor de voedselvoorziening voor mensen wereldwijd”.

Ruimte voor economische sectoren

De Kamermeerderheid is het ermee eens dat economische sectoren zoals de pootaardappelsector de ruimte moeten blijven houden in de noordelijke kleischil. Ook het toerisme, de overige akkerbouw en andere economische belangen moeten bij de Agenda voor het Waddengebied voldoende worden geborgd, zegt de Kamer.

De VVD/CDA-motie kreeg steun van de coalitie en het merendeel van de oppositie. SP, GroenLinks,en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Eén reactie

  • agratax(1)

    Onze politiek links van links wil alles doen om de Wadden te "redden" in hun ogen zal de wadden nooit veranderen. Helaas de hele noordelijke kuststrook is ontstaan door het natuurlijke proces van aanslibben en inpolderen. Maar erger deze mensen prediken overal waar luisteraars zijn "Nu ingrijpen anders stijgt de zeespiegel met 6 mtr." Als dat in het meest erge geval zo is laten we dan eens positief zijn en de stijging bij 3 mtr laten, dan nog zal ervan de waden weinig over zijn of de dijken moeten breken en dan liggen de wadden vlak bij Stad Groningen. Ik ben dan ook van mening dat de "bescherming" van de landbouw in de kuststrook zeker zo belangrijk is dan het beschermen van Wadden tegen elke prijs.

Of registreer je om te kunnen reageren.