Home

Nieuws 1 reactie

Achterhoek maakt breed gedragen plan tegen droogte

Overheden, belangenbehartigers en natuurbeheerders in de Achterhoek zijn het eens over een plan van aanpak tegen de droogte.

De Achterhoek is een van de regio’s die de afgelopen drie jaar het hardst is getroffen door droogteproblemen. De langetermijnvisie is gericht op 2050, maar de deelnemers willen het liefst gisteren al beginnen. Werkendeweg moet blijken op welke manier boeren en natuurbeheerders zorgen voor betere waterbuffering. Er zijn in het plan nog geen in beton gegoten maatregelen, de deelnemers gaan eerst aan de slag met veldwerk, onder het motto: ‘kiek’n wat ’t wöt’, oftewel: kijken wat het wordt.

Robuuste natuur

Financieel worden de benodigde maatregelen gedekt door gelden uit onder andere het Deltaplan Zoetwater Oost Nederland en het regionaal waterplan. Ook budget uit de envelop voor de stikstofopgave kan van pas komen om meer robuuste natuur te ontwikkelen. Robuuste natuur kan ook meer water vasthouden, dus de initiatiefnemers zien hier een win-winsituatie in.

Eén reactie

  • jan4072

    win-win situatie. In mijn ervaring betekend dat veel voor de (extra) ambtenaren en veel voor de ingenieurs en klein of geen deel voor de boeren. Neem het plan veldleeuwerik als voorbeeld. €7000,- voor de boeren voor succesvol gebleken plan was te veel. Even later wordt er wel een ingenieursburo bijgehaald voor €17000,- om uit te zoeken wat de boeren in plan veldleeuwerik al uitgezocht hadden.

Of registreer je om te kunnen reageren.