Home

Nieuws 1 reactie

Elektrische installatie kritische factor bij stalbrand

Branden in veestallen worden meer veroorzaakt door haperende elektra, dan dat ze het gevolg zijn van knaagschade.

Landbouwminister Carola Schouten schrijft dat aan de Tweede Kamer op basis van de kennis en ervaring van onder andere de Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars. De praktijk toont aan dat lekstroom of kortsluiting, al dan niet door knaagschade ontstaan, door een goede elektische installatie worden opgevangen en niet tot brand leiden, aldus de minister.

Wel adequate knaagdierbestrijding

Om stalbranden te voorkomen is het dan ook beter om regelmatig de elektrische installatie te controleren, dan om extra in te zetten op de bestrijding van ratten en andere dieren, die mogelijk aan elektrische bedrading knagen. Toch, zegt de minister, is het niet helemaal uit te sluiten dat knaagdieren een rol spelen in het ontstaan van stalbranden. Vandaar dat ze het van belang acht dat er een adequate knaagdierbestrijding is. Daar zijn ook andere argumenten voor, zoals het verkleinen van de risico’s voor de dier- en volksgezondheid.

Eén reactie

  • jan4072

    Ik heb mijn bedenkingen of de gebruikte materialen wel geschikt zijn om in een stal gebruikt te worden. Als is getest maar onder laboratorium omstandigheden en als nieuw. Een stal is geen laboratorium en na jaren is het ook niet nieuw meer. Er worden stallen genoeg gesloopt, dus oud materiaal genoeg. Laat ze de installatie er uit slopen en de onderdelen eens testen of die nog steeds de veiligheidsnormen doorstaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.