Home

Nieuws

Weer minder muskusratten gevangen

De rattenvangers van de waterschappen hebben afgelopen jaar 50.319 muskusratten gevangen. Dat is een daling van 6%.

De afname van de aantallen muskusratten past in een trend die al jaren gaande is. De Unie van Waterschappen ziet het als resultaat van intensieve bestrijding, vooral bedoeld om waterkeringen te sparen. Ook de landbouw heeft hier baat bij gehad. Voorheen hadden boeren en vee veel last van de dieren, die gangen graven.

Beverratten

Het aantal beverratten nam in 2019 af met 14%; er werden er 1.197 gevangen. Bij beverratten is het de waterschappen in Nederland al gelukt om ze terug te dringen tot de landsgrenzen. Ruim 95% van de vangsten vindt plaats direct langs de grens met Duitsland, waar de beverrat nu vooral vandaan komt. Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de beverratpopulatie in Duitsland sterk gegroeid, waardoor er ook steeds meer naar Nederland toe komen. De waterschappen hopen te voorkomen dat de populatie van deze dieren zich verspreidt over Nederland, door ze bij de grens te vangen.

Experimenteren met nieuwe vangtechnieken

Het aankomende jaar willen de waterschappen experimenteren met nieuwe vangtechnieken. Een val met beeldherkenning moet voorkomen dat ook andere dieren dan de muskus en beverratten worden gevangen. Ook gaan waterschappen aan de slag met environmental DNA-technieken. Deze herkennen de DNA-sporen van dieren, zodat rattenvangers weten of er muskusratten in het gebied zijn, en zo ja, waar.

Of registreer je om te kunnen reageren.