Home

Nieuws 9 reacties

WUR meet 10% minder ammoniakemissie met nieuwe methode

De gerapporteerde ammoniakuitstoot bij onverdund mest uitrijden valt 10% lager uit bij een nieuwe meetmethode.

Door een nieuwe en volgens Wageningen University & Research (WUR) realistischer meetmethode toe te passen, valt de gerapporteerde ammoniakuitstoot bij onverdund mest uitrijden 10% lager uit. Dit meldt universiteitsblad Resource.

Het onderzoek is uitgevoerd door Paul Goedhart, Julio Mosquera en Jan Huijsmans. Hun bevindingen waren volgens Resource al klaar voordat de Raad van State het PAS-beleid afschoot, maar de resultaten moesten nog worden gevalideerd door vakgenoten elders. Pas eind vorig jaar werd het definitieve resultaat gepubliceerd in het tijdschrift Soil Use and Management.

Meetmethode ammoniakemissie uitgereden mest

Al ruim 30 jaar meet WUR de ammoniakemissies van uitgereden mest op grasland met de Integral Horizontal Flux methode. Deze methode wordt ook in andere landen toegepast. Onderzoekers rijden mest uit in cirkels van circa 50 meter doorsnede en gebruiken 2 ammoniakmeetmasten. De eerste staat midden in de cirkel en meet de ammoniakconcentratie op 5 tot 7 verschillende hoogtes. De tweede mast staat ruim buiten de cirkel, daar waar de wind vandaan komt, en meet de achtergrondconcentratie van ammoniak in de lucht.

De ammoniakemissie wordt berekend uit de hoeveelheid ammoniak die de wind wegblaast op verschillende hoogtes. Daarvoor worden curves gebruikt die de ammoniakconcentratie en windsnelheid relateren aan de hoogte. De meetgegevens worden gebruikt om de curves te schatten.

Effectiviteit emissiearme mesttoediening

De afgelopen 5 jaar ontstond kritiek op de betrouwbaarheid van de ammoniakemissie-berekening, signaleert Resource. Critici als Jaap Hanekamp en Geesje Rotgers stelden tevens de effectiviteit van emissiearme mesttoediening ter discussie. Daar gaan Goedhart en Huijsmans tegenin: “We hebben hun conclusies weerlegd in 2017. Ze gebruikten een verkeerde statistische methode. Er is geen twijfel over onze bevindingen over de effectiviteit van emissiearme mesttoediening.”

Alternatieve curve

Toch ging statisticus Paul Goedhart nog eens naar de curve kijken die de ammoniakconcentratie op verschillende hoogtes beschrijft. Hij constateerde dat de metingen niet zo goed passen bij de curve en bedacht een alternatieve curve. Ook stelt hij voor om rekening te houden met het feit dat hoge concentratiemetingen variabeler zijn dan lage metingen. Met deze aanpassingen werden 160 ammoniakproeven van WUR opnieuw geanalyseerd. Dit leidt er toe dat de ammoniakemissies in het veld 10% lager uitvallen.

Lagere emissies

Huijsmans: “Met ons aangepaste model gaan alle emissies bij mesttoediening naar beneden. Als je mest op het land brengt met een zodenbemester, is de emissiefactor niet 19%, zoals we eerst meldden, maar circa 17%. Bovengronds mest uitrijden leidt niet tot een emissiefactor van 70%, maar tot een emissiefactor van van 63%.”

Het onderzoek is gefinancierd door LTO en WUR.

PVV-Kamerlid Barry Madlener vroeg woensdag om een debat over de nieuwe Wageningse bevindingen. De meerderheid van de Kamer vindt een debat niet meteen nodig, maar de nieuwe gegevens komen wel op de agenda van het al geplande stikstofoverleg met de minister.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • Gat

  Andere meet methode 10% verschil. Centimeters, meters, liters, m3 s, kgs, ton, m2 enzo alles is te meten dat ook echt klopt. Emmissies meten dat is toch natte vingerwerk bij het leven.

 • Sjefo

  Stukje bij beetje komt de aap uit de mouw, het links gepeupel voelt nattigheid, leugens zijn meestal geen lang leven beschoren en daarom moeten er nog snel allerlei smerigheid in de wet geregeld worden en in Brabant voorop !!

 • Henk.visscher

  Passen we dew deense methode toe op emmisies uit de stallen dan zal ook blijken dat ammoniak lang niet zover komt als nu in de rekenmodellen

 • agratax(1)

  Als boer willen we graag de waarheid boven tafel krijgen. Onze tegenspelers / tegenstanders hebben hun eigen natte vinger werk tot waarheid verheven. Hoe komen we met elkaar hier uit zonder oorlog?

 • Kringloopboer

  Oude of nieuwe methode ik hecht de meeste waarde aan de methode die door de EU wordt gehanteerd

 • kleine boer

  dus er kan 10% vee bij komen...

 • Eminem2010

  <>

  Zeer interessant en niets anders dan de waarheid we helpen de oplossing om Zeep en maken woestijn

 • René de jong

  Ook hier heeft Nico Gerrits het antwoord allang klaar staan:
  Stenen vallen niet omhoog, ammoniakkunde voor dummies 1,2 & 3
  <>

  Komt er op neer dat het eigenlijk maar 50% kan zijn van wat het RIVM berekend.
  20-25 kiloton uit ammoniakemissie (uit bemesting) kan niet aan boeren worden toegerekend.

  En dan gaat Gerrits er in zijn berekening er ook nog eens van uit dat alle emissie van ammoniak uit de veehouderij komt, dit omdat hij rekent met de concentratie NH3 in de lucht (werkelijke metingen !!) én (toen) nog niet bekend was dat er dus vele andere uitstoot van ammoniak is (bijvoorbeeld de Amercentrale of Yara in Sluiskil etc. etc.) welke samen ook verantwoordelijk zijn voor de NH3 in de lucht.

  Hoe lang zou het nog duren voordat ze hem smeken om uit Portugal te komen ??
  vr gr René

 • René de jong

  linkjes plaatsen lukt niet meer volgens mij dus dan zo maar even;
  foodlog.nl zoek ammoniak kunde
  of op Google : ammoniak kunde dummies

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.