Home

Nieuws

Tot 31 januari aanmelden voor droogteschadeclaim

Boeren die vermoeden droogteschade te ondervinden door drinkwaterwinning onder hun percelen, kunnen zich nog tot 31 januari aanmelden bij droogteschade.nl.

Daarna gaan de initiatiefnemers van de collectieve schadeclaim een verzoek tot onderzoek indienen bij de provincies. Ook bereiden ze een juridische procedure voor, aldus de initiatiefnemers in een mailing naar de boeren die deelnemen aan de collectieve claim. Dat zijn tot nu toe 1.120 bedrijven.

ASGC niet blij met collectieve claims

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ASGC) is niet blij met de collectieve aanvragen voor schadeclaims. Op bij12.nl, de uitvoeringsorganisatie voor de provincies, schrijft de voorzitter van de ASGC, Jan Geluk, dat hij de collectieve schadeclaims geen goed idee vindt.

Hij adviseert boeren om er niet aan mee te doen. Geluk betoogt onder andere dat boeren de onderzoekskosten voor de schadeclaim niet hoeft te betalen. Ook benadrukt hij dat de ASGC onafhankelijk is en boeren alle schade uitgekeerd krijgen. Volgens Geluk duurt een gemiddeld onderzoek naar landbouwschade 4 jaar. De ASCG ziet niets in de kritiek van droogteschade.nl, maar benadrukt dat er veel onderzoek moet worden gedaan naar de oorzaak van de landbouwschade.

‘Afhandeling duurt te lang’

De initiatiefnemers van droogteschade.nl willen in ruil voor hun collectieve onderhandeling 35% van het schadebedrag dat de boeren ontvangen. Rein Philips vindt dat de schadeafhandeling van droogteschade door grondwateronttrekkingen voor drinkwater te lang duurt en dat boeren vaak te weinig krijgen uitgekeerd. Zo concludeert Philips uit hydrologisch onderzoek dat de drempel voor landbouwschade 2 centimeter daling van het grondwaterpeil moet zijn, in plaats van de nu gehanteerde 5 centimeter.

Of registreer je om te kunnen reageren.