Home

Nieuws 35 reacties

Stikstoflast blijft zelfs in leeg land

In ongeveer 40 van de 160 Natura 2000-gebieden is volgens de huidige stikstofnormen de stikstofdepositie nog steeds te hoog als uit Nederland alle boeren, bedrijven, verkeer en burgers verdwijnen.

Dat concludeert onderzoeksjournalist Geesje Rotgers uit een inventarisatie van de stikstofbelasting in relatie tot de kritische depositiewaarden, die nu worden gehanteerd.

Rotgers is betrokken bij de analyse van de stikstof van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, die zijn vrijgegeven nadat Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim via de rechter hadden afgedwongen dat de gegevens moeten worden vrijgegeven.

Natuurgebieden geïnventariseerd

Dat er in Nederland voor stikstof kwetsbare natuurgebieden zijn, die alleen al door belasting vanaf zee, vanuit het buitenland of door onbekende bronnen te veel belast worden met stikstof is al langer bekend. Maar nog niet eerder waren die natuurgebieden geïnventariseerd, zoals nu is gedaan door Rotgers.

Kritische depositiewaarde

Rotgers heeft de inventarisatie gemaakt op basis van de besluiten waarin de Natura 2000-gebieden worden aangewezen. Zij bekeek voor elk natuurgebied welke habitattypes er worden beschermd, wat daar later nog aan is toegevoegd en tot welke kritische depositiewaarde dat leidt.

De kritische depositiewaarde is volgens de overheid de hoeveelheid stikstof die een natuurgebied maximaal aan kan, zonder dat de toestand van de natuur verslechtert.

Klik op de afbeelding voor een vergroting en legenda

Gebaseerd op cijfers van de overheid

De gebieden waarin de stikstofbelasting zelfs in een verder leeg Nederland nog steeds boven de kritische depositie waarde is, liggen verspreid over het gehele land. Onder andere de Veluwe en veel gebieden langs de Duitse en Belgische grens (Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Drenthe) hebben een kritische depositiewaarde die wordt overschreden door de berekende depositie vanuit het buitenland, vanuit de natuur zelf, vanaf zee of vanuit onbekende bronnen.

Volgens Rotgers kan het zijn dat sommige van de pakweg veertig natuurgebieden net onder de kritische grens voor stikstofdepositie zouden komen en andere daar net boven blijven. “Maar dit is gebaseerd op de cijfers van de overheid zelf.”

‘Normen houden geen rekening met wereld van 2020’

Rotgers stelt dat “de stikstofnormen die ons kabinet stelt voor veel gebieden wellicht passend waren voor het Nederland van 1950”. Zij zegt dat de normen geen rekening houden met de wereld van 2020.

Rotgers heeft van alle Natura 2000-gebieden geïnventariseerd welke natuurtypen er worden beschermd en welke kritische depositiewaarden daarvoor zijn vastgesteld. Bij haar inventarisatie is ze uitgegaan van de bestaande beleidsuitgangspunten en de rekenmodellen die het RIVM hanteert.

Resterende stikstofneerslag blijft

Rotgers zegt in een toelichting dat als alle door de Nederlandse regering beïnvloedbare factoren weggenomen worden, er altijd stikstofneerslag overblijft vanuit het buitenland, vanaf zee, vanuit de natuur zelf en vanuit onbekende bronnen. Die resterende stikstofneerslag bij elkaar opgeteld is dus in een kwart van de natuurgebieden al te veel om te voldoen aan de normen.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Vanavond bij rtl nieuws?

 • veldzicht

  De linkse partijen willen deze geluiden helemaal niet horen.Dat stikstof verhaal komt ze prima uit om die boeren weg te jagen bij die natura 2000 gebieden.

 • Maas1

  Brandend zand een verloren land

 • farmerbn

  We moeten allemaal naar de Randstad verhuizen want daar gaat het uitstekend.

 • kijk het Boeren Journaal van;

  'Stikstof is een papierenprobleem'

  <>

 • @123

  Als het klopt van Geesje ,hoeveel boeren zijn dan wel voor niets van hun plek verdreven rond de natura 2000 gebieden door dit vieze beleid.

 • Henk.visscher

  Dit moet groots in de media, hoe gaan we dat doen jongens, maak het een van de onderwerpen op de komende actiedagen

 • Firma Vellenga

  Maak dan ook goed bekend dat het belastinggeld wordt gebruikt voor uitkoping onder het mom van wat ook maar, maar wat dus niet waar is. Wanneer je aan de burger zijn geld komt laten ze zich ook wel horen.

 • daan1908

  Links helpt alles om zeep , als eerste de waarheid . Dit verhaal past ze echt niet .

 • René de jong

  En dan te bedenken dat het in het grootste gebied, de Veluwe uitmuntend gaat met de natuur !
  In 2004 waren hier 2 Habitattypen in KLASSE A (uitmuntend)
  In 2018 waren er 10 !!! Habitattypen in KLASSE A (uitmuntend)

  En dit ook nog eens onder de rook van Bennekom, hier is de hoogste NH3 concentratie van Nederland (12,7 ugl/m3), al jaren.
  vr gr René

 • Zuperboer

  Lieve Eva Jinek is er nog een ereplek vrij vanaaf voor Geesje?! Of zit Carooltje er al om al giechelend en om de waarheid heen draaiend een stoel warm te houden. #Jinek

 • agratax(1)

  Zo deze cijfers zijn gemaakt, zijn er eind vorige eeuw ook cijfers m.b.t. gewasbescherming gemaakt niet door een journalist, maar door een groep wetenschappers. Resultaat de door de overheid betaalde rapporten worden heilig verklaard en de onpartijdige rapporten verdwijnen in de Haagse versnipperaar. Ik vrees dat dat met deze berekeningen ook gaat gebeuren, als we niet net als bij Vliegveld Lelystad voldoende steun van de burgerij krijgen. Ik heb hoop dat de burgers wakker zijn geworden na het bericht in AD van vanmorgen m.b.t. de bijgeschaafde functioneringsrapporten bij de Top van Justitie en dit is na mijn onderbuik gevoel het puntje van de Haagse IJsberg. De ambtelijke top rouleert immers van ministerie naar ministerie en zo verspreidt dit "wij zijn onfeilbaar" virus snel.

 • LJ Frijters

  Zoals ik al vaak heb gezegd, Nederlandse regering probeert een probleem op te lossen, wat niet bestaat !

 • veldzicht

  Het komt de regering goed uit dat ''stikstof probleem''Er worden niet voor niks zulke volstrekt onhaalbare depositie normen vereist.Het probleem blijft bestaan tot de laatste boer weg is of er een handje vol boeren overblijft dat biologisch,natuur-inclusief- kleinschalig,kringlooplandbouw.bedrijft.Nog wat subsidie om die boeren tam te houden en laten doen wat ze wordt opgedragen.

 • LJ Frijters

  Met nagenoeg nul kennis van zaken, wordt er in Nederland politiek bedreven.
  Weet de politiek wat extra aanbod van stikstof met een plant doet ?
  Bij nagenoeg alle planten zorgt al een kleine hoeveelheid stikstof, voor duidelijk visueel waarneembaar meer groei van de bovengrondse plantendelen, dit betekent dat op plaatsen, waar meer uitstoot is, denk hierbij aan industrieterreinen, autosnelwegen, boerenbedrijven, er duidelijk visueel waarneembare verschillen zouden moeten zijn in de bovengrondse plantengroei, dit is echter absoluut niet het geval.
  Ik bemerk ook de laatste tijd, dat de politiek nog een argument aanvoert betreffende teveel stikstof, en dat is dat meer stikstof zorgt voor een ongezonde lucht. Voor deze bewering geldt hetzelfde verhaal als hiervoor, mocht dit idd zo zijn, dan zouden statisch gezien de mensen die zogenaamd met meer en of veel stikstof in aanraking komen, denk hierbij aan de mensen in de industie, automobilisten en boeren veel meer en vaker ziek zijn en of astma hebben, zoals Tjeerd van D66 beweert.

 • bas123

  Mooi de feiten op een rijtje. Laat de natuur lobby hier maar op reageren.
  Nu afspraken maken voor de komende honderd jaar en keuze maken per gebied.
  We kunnen als nederland niet alles beschermen.
  Als laatste de natuurgebieden controleren of de doelen ook nageleefd worden.
  Niet elke 5 jaar een nieuw doel bedenken en het gebied weer opnieuw inrichten met veel subsidie.

 • Henk.visscher

  Als je ook kijkt naar de groei van groene energie, die levert met alle zonnepanelen en windmolens en biomassa, nu nog maar een paar procent van de energie op, nu willen ze ook nog alle auto,s elektrisch laten rijden, een klein kind kan toch begrijpen dat als je Nederland helemaal vol zet met windmolens en zonnepanelen dat je dan het doel niet haalt, de politiek heeft totaal geen kennis van zaken, wanbeleid

 • Henk.visscher

  Boerderij, maak maar eens een artikel over hoe veel windmolens en zonnepanelen wij nodig zijn om 100 procent onze eigen engerie op te wekken

 • veldzicht

  @Henk.visscher.Windmolens beginnen pas bij windkracht 3 een klein beetje stroom te leveren.Maar 30 % van de tijd maken ze behoorlijk veel stroom,windkracht tussen 4 en 8 !!.Over zonnepanelen zullen we het helemaal maar niet hebben ,in de nacht niets en in de winter niet de moeite waard op de dag.En dan moeten we in 2050 van de fossiele brandstof af. VOLKOMEN BELACHELIJK

 • @123

  Het valt wel op de complete media stilte, over dit onderzoek van Geesje Rotgers ,normaal gesproken bij dit onderwerp staan Tjeerd en de anderen gelijk al de volgende dag in de schijnwerpers.

 • vandenbrandcv1

  gewoon de bevolking steriliseren, en bij de groenen beginnen. door in de steden ecologische verbindingszones maken door de helft van de gebouwen te slopen dan kan het stikstofgevoelig plantje van de groene roeptoeters weer groeien.

 • Bertus Buizer

  In dit artikel wordt niet vermeld dat Geesje Rotgers verbonden is aan de Stichting AgriFacts, die vaker met wetenschappelijk onjuiste of onbetrouwbare conclusies komt. Stel nu dat de conclusies deze keer wel kloppen, dan zouden die des te meer pleiten voor een duurzame emissieneutrale industrie en samenleving in het algemeen en een duurzame emissieneutrale landbouw in het bijzonder. Ecologische landbouw komt daar het dichtste bij en natuurinclusieve kringlooplandbouw is daar onderdeel van. De teelt van stikstofbindende gewassen zoals luzerne, lupinen, klaver en soja zet ook veel zoden aan de dijk.
  .

 • kleine boer

  Vreemde reactie bertus je doet zelf nooit iets anders als in je eigen straatje praten. Hoe is het met de aankoop van grond om te laten zien dat het kan zoals jij zelf altijd kan. De eerste 50 ha toch al gekocht zeker om ons te laten zien hoe het moet?

 • 306lsa

  Bertus@ zwart maken is verboden
  Geesje doet heel erg haar best tenminste dat denk ik
  Als je iets fout vindt zeg dan gewoon wat je fout vindt , nu zeg je het heel algemeen en zaai je een soort negatieve dingen
  Maar ik heb het gevoel dat jij jezelf beter voelt dan hun
  En op zo n manier dat probeert het te uiten
  Ik snap je gewoon niet

 • veldzicht

  Bertus Buizer.Wat let je,als het zo geweldig is begin je toch zelf zo,n ecologische,natuurinclusieve,kringlooplandbouw boerderij,met duurzame emisseneutrale stallen.Laat je wel de kalfjes bij de koe lopen en niet voor 1 juli maaien voor de weidevogels.Veel succes met je nieuwe job.

 • veldzicht

  @kleine boer.Je was me voor,een beetje van het zelfde.

 • Alco

  Ik was gisteravond op een vergadering over het stikstof beleid.
  Allemaal luchtfietserij zonder de financiële kant te begrijpen.
  Maar Alex Datema onthulde wel dat zonder jagers hun weidevogel project gedoemd was te mislukken.

 • brutus71

  Die @Bertus heeft een links advies bureautje, een beetje op ecologische basis, dus ja logisch dat hij zo negatief is, maar een echte boer is hij dus echt niet.
  Hij is iemand van de grachtengordel die een beetje landbouw gestudeerd heeft, maar een mestvork heeft hij nog nooit in de hand gehad

 • JanBraakman

  Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat in 44 Natura2000 gebieden de stikstoflast te hoog is als alle activiteit uit Nederland wordt weg gehaald. PBL bevestigt de conclusies van Rotgers.

 • Bennie Stevelink

  “De teelt van stikstofbindende gewassen zoals luzerne, lupinen, klaver en soja zet ook veel zoden aan de dijk”.

  Dat zet geen enkele zode aan de dijk @Bertus. Wat emissie betreft maakt het niets uit hoe de reactieve stikstof in het agro-ecologische systeem is gekomen.

 • Alco

  Geinig. @ Bertus memoreert aan het feit dat Geesje verbonden is aan.....
  En hij zelf!!!!!!!

 • Maas1

  @9.40 Bertus.
  Beste Bertus zit gij in een spagaat aan de ene kant bent u bang dat de virtuele methodes niet kloppen met het veronderstelde wat is voorgehouden.
  Aan de andere kant laat u zien wat de uitkomst van de werkelijke wereld had moeten zijn naar de toepassing van de virtuele verzinsels om gezet in beleid.
  Buiten dat om houd u vast aan wat de uitkomst had moeten zijn en hoe een boer volgens de uwe lieden zouden moeten boeren.

 • j.verstraten1

  Ook op het ministerie weten ze dit al lang. In de habitatrichtlijn staat ook niet dat je specifiek de stikstofdepositie moet verlagen als enigste relevante element om je druk over te maken als het gaat om het in stand houden van kwetsbare natuur. Ook grondwaterstand kan relevant zijn om maar een voorbeeld te noemen. En je kunt ( of moet?!) ook andere beheersmaatregelen nemen om natuur te versterken of een beperkte invloed op een daling van de stikstofdepositie te compenseren........daar zit zowel een kans als een bedreiging.

 • EL

  Plant Lelystad airport vol bomen, geen uitstoot van vliegtuigen, en bomen die CO2 opnemen!

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.