Home

Nieuws 6 reacties

Stikstofbank laat nog even op zich wachten

Het stikstofregistratiesysteem dat nodig is om de woningbouw in Nederland weer vlot te trekken, laat nog enige tijd op zich wachten.

Provincies en rijk zijn met elkaar in gesprek over de manier waarop deze stikstofbank moet worden ingericht en welke regels daarvoor moeten gelden.

Bij de Spoedwet Aanpak Stikstof, die eind vorig jaar is aangenomen en op 1 januari van kracht werd, is het stikstofregistratiesteem geïntroduceerd. De bank wordt onder andere gevuld met de stikstofruimte die ontstaat door de verlaging van de maximumsnelheid en later met de ruimte die de veehouderij creëert door voermaatregelen te nemen.

Ongecontroleerde stikstofstroom voorkomen

Provincies en Rijk praten komende tijd onder andere over de invoering van het stikstofregistratiesysteem. Tegelijk wordt ook gekeken naar hoe kan worden voorkomen dat de veehouderijen worden weggekocht ten bate van de industrie. Doel is te voorkomen dat er een ongecontroleerde stikstofstroom ontstaat, die kan leiden tot een aantasting van de leefbaarheid in plattelandsgebieden.

Extern salderen

Op dit moment kunnen bedrijven wel stikstofruimte van andere bedrijven gebruiken via extern salderen. In zo’n situatie wordt de stikstofruimte van een bedrijf ingeleverd ten gunste van de ontwikkeling van een ander bedrijf. Daarbij wordt 30% van de stikstofruimte afgeroomd. Afgesproken is echter dat veehouderijbedrijven vooralsnog niet bij het extern salderen betrokken worden.

Natuurbeschermingswetvergunningen

Het stikstofregistratiesysteem moet de basis vormen voor de afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen door de provincies. Provincies moeten ieder afzonderlijk daarover een besluit nemen, maar het is de bedoeling dat de invulling van de regels wel op elkaar aansluiten.

Landbouw Collectief ‘onaangenaam verrast’

Het Landbouw Collectief heeft in reactie op de aangekondigde regeling gesteld “onaangenaam verrast te zijn” over de conceptregeling die zonder overleg met het Landbouw Collectief ter consultatie is gepubliceerd. Voorzitter Aalt Dijkhuizen zeg dat onderdelen van de voorgestelde regeling “inhoudelijk strijdig zijn met het plan van het Landbouw Collectief en de afspraken gemaakt in het Catshuis-overleg. Zo kan in uw voorstel de veehouderij op geen enkele manier profiteren van de vrijgespeelde stikstofruimte, niet wat betreft aanwending, noch wat betreft vergoeding van de kosten of inkomsten via een verdienmodel.”

‘Niet mét maar zónder de boeren’

Dijkhuizen oordeelt dat het erop lijkt dat het kabinet “blijft kiezen om niet mét maar zónder de boeren te komen tot een aanpak van de stikstofproblematiek. Wij betreuren dat ten zeerste, en doen een dringend beroep op u terug te keren van deze ingeslagen weg.” Het Landbouw Collectief vindt dat de regeling van tafel moet en dat het kabinet het overleg weer serieus moet nemen.

Op de consultatie zijn in de korte tijd die daarvoor open stond 75 reacties gekomen, waarvan een groot deel rechtstreeks refereert aan het plan van het Landbouw Collectief, dat in november werd gepresenteerd.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Het zal in dezen net gaan als al zo vaak "Wij weten wat goed voor U is". De beleidsmakers besluiten te doen wat het onderbuikgevoel van de Randstedelingen in geeft. Hier zijn de boeren nog nooit beter van geworden en dat zal nu weer zo gaan. Of de natuur daadwerkelijk beter wordt van alle voorgenomen ingrepen is volkomen onbekend. We weten wel dat deze proefneming, want zo zie ik het, door gaat waarbij vermoedelijk geen winnaars zullen zijn.

 • Zuperboer

  Wat wordt de vergoeding per kg N die in de bank terecht komt. Komt er een maandelijkse uitbetaling aan de melkveehouder of gaat FrieslandCampina deze uitbetaling uitvoeren. Misschien beter om deze taak aan ZuivelNL uit te besteden. Ik neem aan dat er eerst over geld gepraat gaat worden, voordat er ook maar 1 kgN uit onze sector verdwijnt. Ga in ieder geval vast ruimte bij de bank reserveren voor het geval de Rekening Courant overloopt.

 • veldzicht

  Oppassen Landbouw Collectief.Voor dat je het weet worden de boeren weer een oor aangenaaid.Met deze materie is niemand te vertrouwen temeer er miljarden mee zijn gemoeid en vele bedrijven op het spel staan en liegt en bedriegt een ieder wat hem het beste uitkomt.

 • nvanrooij1

  Van de stikstof die vrijkomt gaat 70% naar nieuwe ontwikkelingen en 30% naar de natuur. De overschrijding op de gemiddelde Kritische Depositie Waarde is ook ongeveer 30%. Dus we moeten alles weghalen uit dit land om op deze manier de gemiddelde KDW theoretisch te halen. Dan zijn er nog gebieden waar door buitenlandse invloeden en natuurlijke depositie de KDW zo wie zo niet gehaald wordt (zie o.a. Geesje Rotgers).
  Dus hoezo wanbeleid. Gewoon de KDW ‘s verhogen naar de empirische grens en dan hebben we misschien een werkbaar verhaal ( zie o.a. Nico Gerrits)

 • Henk.visscher

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Sjefo

  Stikstof stelen van bedrijven die deze eerlijk en misschien gekocht en vergund hebben gekregen ten gunsten van wets overtreders dat kan toch niet waar zijn.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.