Home

Nieuws 10 reacties

Stikstof- en fosfaatproductie in 2019 verder gedaald

De Nederlandse veestapel heeft in 2019 2,6% minder stikstof en 3,7% minder fosfaat uitgestoten dan in 2018.

De stikstofproductie ligt met 490 miljoen kilo onder het nationale stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. De fosfaatproductie komt in 2019 op 156 miljoen kilo, 10% onder het plafond van 172,9 miljoen kilo.

Minder dieren

De daling van de totale stikstofproductie is voor 86% toe te rekenen aan minder dieren, 14% komt door de aanpassing van de mestproductie per dier. Bij fosfaat is twee derde van de daling het gevolg van minder dieren. Zowel het aantal runderen als varkens en kippen daalde in 2019. Het is voor het vijfde jaar op rij dat de fosfaatproductie van de veestapel daalt. De stikstofproductie neemt sinds 2017 af.

Stikstofuitstoot melkvee onder plafond

De stikstofuitscheiding van de melkveestapel was in 2019 met 280,6 miljoen kilo 9,3 miljoen kilo (3,2%) minder dan in 2018. Daarmee is de stikstofuitstoot ook in deze sector onder het sectorplafond van 281,8 miljoen kilo gekomen. In 2018 lag de productie nog boven het plafond, maar door de toegestane middeling van uitstoot over 5 jaar – vanwege schommelingen in ruwvoerkwaliteit – kon Nederland toch naar Brussel rapporteren dat de productie gemiddeld onder het sectorplafond lag.

De fosfaatproductie van de melkveesector bedroeg in 2019 75,1 miljoen kilo. Dat is 3,6 miljoen (4,6%) kilo minder dan in 2018. De fosfaatproductie ligt daarmee bijna 12% onder het sectorplafond voor de melkveehouderij van 84,9 miljoen kilo. Vleesrundvee produceerde 11,8 miljoen kilogram fosfaat, ruim 2% minder dan het jaar daarvoor.

Bij melkvee is driekwart van de lagere stikstofuitstoot en de helft van de daling in fosfaat toe te rekenen aan de gedaalde veestapel. Ook voermaatregelen hebben effect.

Stikstofgehalte in voer gedaald

Sinds 2015 is het stikstofgehalte in mengvoer met 7% gedaald naar 28,4 gram per kilo. Het stikstofgehalte in kuilgras nam in dezelfde periode echter toe met 7%, naar 29,1 gram/kg drogestof. Het fosforgehalte in mengvoer daalde in deze periode van 4,5 naar 4 gram fosfor per kilo, in kuilgras daalde het van 4,0 naar 3,6 gram per kilo drogestof. Het totale voerverbruik per koe was in 2019 vergelijkbaar met 2018, net als de gemiddelde melkproductie. Die komt in 2019 uit op 8.870 kilo per koe.

Minder varkens en kippen

In 2018 werden 6,6% minder fokvarkens gehouden en 1,1% minder vleesvarkens. Daardoor daalde de stikstof- en fosfaatproductie in deze veehouderijtak met respectievelijk 2,7 en 2,9%. De stikstofproductie van de varkenshouderij is in 2019 94,2 miljoen kilo, ruim onder het sectorplafond van 99,1 miljoen kilo.

De fosfaatuitscheiding is met 36,6 miljoen kilo ook ruim lager dan het sectorplafond van 39,7 miljoen kilo. De stikstof- en fosfaatuitscheiding van legpluimvee daalde vorig jaar bijna 6%, terwijl de uitstoot van vleespluimvee onveranderd bleef. De totale pluimveesector produceerde in 2019 54,5 miljoen kilo stikstof en 24,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is beide ruim onder de sectorplafonds van respectievelijk 60,3 miljoen en 27,4 miljoen kilo stikstof en fosfaat.

Groei bij ‘overige dieren’

De enige categorie waarin meer mest werd geproduceerd is de categorie overig. Het aantal schapen en geiten nam toe, terwijl het aantal nertsen daalde. De stikstofproductie in deze categorie nam met 1,3 miljoen kilo toe naar 24,0 miljoen kilo. De fosfaatproductie bleef nagenoeg gelijk op 8 miljoen kilo.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • EL

  Fosfaat en stikstof zijn basis grondstoffen voor gezonde planten !

 • Kelholt

  Teletekst pagina 116 meldt: 'Bij koeien speelt ook mee dat er per saldo minder stikstof in het voer van melkkoeien zit. Ze krijgen daardoor dus minder stikstof binnen.'
  Oi oi oi, eens kijken hoe lang deze tekst op NOS Teletekst blijft staan want hier wordt duidelijk gezegd OPNAME = UITSTOOT!!! Dus MEER koeien is MEER opname is MEER uitstoot en per saldo NUL.
  MINDER dieren heeft dus ook geen zin want MINDER dieren is MINDER opname is MINDER uitstoot en per saldo NUL.
  Even een citaat van @Alco d'r in gooien: Koe IS kringloop!

 • kleine boer

  volgens de geldelander zijn er weer meer koeien....

 • gjh

  we zitten onder het plafond dus kunnen we meer vee houden toch Schouten

 • Trot

  Fosfaat korting kan dan ook terug na 10

 • diekmann

  Iedereen weer de fosfaatkorting erbij 8.3%

 • Alco

  Ja. Raar he kleine boer, dat dat direct weer in alle kranten staat.

 • Mariska_Vermaas

  CBS heeft de cijfers over de omvang van de melkveestapel eerder gepubliceerd. Hierover hebben we eerder bericht:
  <>

 • Firma Vellenga

  Goed opgemerkt Kelholt. Schouten had toch ook al eens 1 woordje veranderd wat ze gezegd had maar wat niet goed uit kwam? Ze weten het zelf niet meer.

 • Henk.visscher

  Dan kan fosfaat direct weer naar 10 procent afroming

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.