Home

Nieuws

Sanering pelsdierhouderij versoepeld

De regeling voor ondersteuning van pelsdierhouders bij de verplichte beëindiging van hun bedrijf wordt aangepast.

Dat zegt landbouwminister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van Helma Lodders (VVD).

Het duurt echter nog tot in de tweede helft van dit jaar voordat de aangepaste regeling van kracht kan worden.

Subsidie krijgen was lastig met huidige regeling

Schouten heeft al eerder gesteld dat ze de regels voor de steun aan de pelsdierhouders wil vereenvoudigen. De bestaande regeling bevatte in de ogen van de pelsdierhouderij te veel haken en ogen, waardoor het praktisch onmogelijk was voldoende subsidie uit de regeling te kunnen halen.

De minister zegt ervan uit te gaan dat de aangepaste regeling wel zo in elkaar zit dat pelsdierhouders het totale subsidiebedrag (€ 36 miljoen) zullen kunnen innen.

Extern salderen en stikstofdepositie

Daar komt nog bij dat de pelsdierhouders met voorrang gebruik kunnen gaan maken van de regels voor extern salderen in het kader van het stikstofbeleid. Dat betekent dat de stikstofdepositie van de pelsdierhouders elders (deels) is aan te wenden voor nieuwe ontwikkelingen.

De minister belooft dat voor juli gesprekken met de sector zullen plaats hebben om ‘de problematiek van de pelsdierhouders zover mogelijk op te lossen’.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Of registreer je om te kunnen reageren.