Home

Nieuws 30 reacties

Remkes: krimp veestapel zeker op tafel

Een verkleining van de veestapel is zeker een van de opties in het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

Voorzitter Johan Remkes zei gisteren in een toelichting aan de Tweede Kamer dat “wij niet zullen adviseren dat de omvang van de veestapel buiten haakjes geplaatst moet worden”.

Iedere sector draagt bij

In een toelichting zei Remkes dat niet de manier waarop, maar vooral het doel (behoud van natuur) van belang is. “De redelijkheid gebiedt te zeggen dat de veestapel niet groter, maar wel geringer zal worden. Dat is een van de methoden om de doelstelling te bereiken.”

Remkes zegt dat sowieso geen enkele sector buiten haken moet worden geplaatst, hoe klein de bijdrage van die sector ook mag zijn. Anderzijds weerspreekt Remkes ook het beeld, dat bij sommigen in de landbouw leeft, dat de bijdrage van Schiphol zo groot is dat met een sluiting van de luchthaven voor enkele weken het probleem zou zijn opgelost. “Dat is dus bezijden de waarheid.”

Lees verder onder foto

Johan Remkes tijdens het gesprek in de Tweede Kamer. - Foto: ANP
Johan Remkes tijdens het gesprek in de Tweede Kamer. - Foto: ANP

Geen aparte vergunning voor beweiden

De algemene lijn van Remkes is dat bij de beoordeling van situaties niet per se de juridische logica moet worden gevolgd, maar de feitelijkheid. Een van de feiten is dat bij beweiding minder stikstof vrijkomt dan wanneer dieren op stal worden gehouden. De logische redenering, die volgens Remkes ook in de rechtszaal stand zou moeten houden, is dat voor beweiding dus niet een aparte vergunning nodig is.

Daar komt bij dat dit gaat over de situatie in 2020. Na dit jaar moet er een nieuw stikstofbeleid zijn. Hoe dat beleid vormgegeven moet worden, zal het Adviescollege in het laatste advies bespreken.

Emissiearme technieken verbeterd

Er zijn, volgens Remkes, wel situaties denkbaar waarbij voor het bemesten een natuurbeschermingsvergunning nodig is. Ook in het algemeen is dat niet nodig, omdat de mestaanwending in de loop der tijd door de aanscherping van de normen is verminderd en dat tegelijkertijd de emissiearme technieken zijn verbeterd. Daardoor is de ammoniakemissie bij bemesting alleen maar lager geworden. Alleen op plekken waar in 2004 nog geen veehouderij was en waar nu wel mest wordt uitgereden, zou een Natuurbeschermingswet-vergunning vereist zijn.

Discussie met minister

De commissie zegt het onzinnig te vinden om dit jaar tienduizenden vergunningen aan te laten vragen, waarvan op voorhand op basis van de logica over de ammoniakemissie in de stal tegenover de emissie in de wei duidelijk is dat die moeten worden toegekend.

Remkes hield de Tweede Kamer bij herhaling voor dat het vooral aan de Tweede Kamer is om verstandige en “kloeke besluiten” te nemen en met de minister in discussie te gaan.

Laatste reacties

 • Tinus1

  Wie kan hier nog worst van maken?? M.a.w. wie snapt dit nog??

 • V

  Zo,de ambassadeur van het jenevergenootschap heeft gesproken.

 • Attie

  Ja ja, gaat zeker gebeuren, en er voor in de plaats ronken hier straks vliegtuigen laag over richting Lelystad...Gr Randmeerkust

 • Kaiser

  Waarom is bij Remkes alleen de landbouw in beeld? Volgens RIVM is de jaarlijks ammoniakuitstoot van de landbouw 97 kton . Daar tegenover staat, ook volgens RIVM, een jaarlijkse uitstoot van 245 kton NOx door niet-landbouwsectoren. Frappant dat Remkes alleen over uitstoot van ammoniak spreekt en niet over uitstoot van NOx, terwijl de uitstoot van NOx dubbel zo groot is als die van ammoniak.

 • Sjefo

  Om deze flapdrollen tekst de onderbouwen, ga je eerst naar het slachtoffer kijken heer Remkes“de natuur “
  Al wat ik lees van dat bovenstaande gepeupel is, geen enkel stikstof producerende sector is gevrijwaard, maar bij de landbouw noemt hij heeft hij steevast de oplossing “krimp”
  Ik vind dit zo min om een sector die een groot deel van zijn geproduceerde stikstof zelf ook weer verwerkt (grond en gewassen)
  Een sector die 100% met vergunningen is onderbouwd
  Een sector, de enige die zijn afspraken vanuit het verleden is nagekomen (een daling van +/- 65 %
  En een flut bestuurder (alla Jetten) komt even stikstof ophalen bij de boeren ten faveure van al die sectoren die absoluut niets gedaan hebben
  Knap staaltje nederlandsche politiek.
  Zonder jezelf af te vragen waarom het louter en alleen een Nederlands probleem is

 • sjaakie

  hoe vaak we ook met de trekker naar den haag gaan het heeft geen enkele zin
  ze pakken ons toch vroeg of laat lang leve de politiek

 • bartje14

  Als ik de vingers van Remkes bekijk denk ik nog wel een maatregel te weten die de uitstoot van stikstof kan beperken........

 • Sjefo

  Remkes, toon de Nederlandse burgers, boeren en belasting betalers de in jou ogen verpauperde natuur, uiteraard moet je er wel eerlijk bij vermelden dat de zogenaamde natuur beheerders van onderhoud nog nooit gehoord hebben, het hele onderhoud is ook niet meer te overzien en onbetaalbaar.
  Remkes het ook veel makkelijker als natuur beheerder “ om met één hand aan het potlood en met de andere hand wijzend naar de boeren als grote schuldigen.
  Maar Remkes er komt een tijd dat jou ziekmakende veronderstellingen aan het licht komen , en ik weet het dan is het voor veel boeren te laat !

 • steenderen

  Deze achterlijke flapdrol hoort in het bejaardenhuis. afdeling dementen

 • bosmajh1

  Hier nog een interessante en onderbouwde zienswijze op wat er in de "natuur" gebeurt (of juist niet):
  <>

 • melkveehouder .

  De opvatting van Remkes dat “ bij de beoordeling van situaties niet de juridische logica moet worden gevolgd maar de feitelijkheid” is te gek voor woorden. Op basis waarvan is op 29 mei 2019 door de Raad van State de PAS afgeschoten? Op de juridische logica dacht ik toch!

  Het lijkt er op dat Remkes niet alleen de boeren, maar ook de Kamerleden voor onnozel verslijt. Maar goed, als geoordeeld moet worden op de feitelijkheid dan verwacht en hoop ik dat STAF en Mesdagfonds bij de presentie op 20 februari aanstaande Remkes op zijn wenken gaan bedienen.

 • Alco

  Steeds maar weer: "Voor het behoud van de natuur".
  Als een religie wordt dit steeds maar weer gezegd, zonder onderbouwing!
  Gisteravond op een vergadering stelde iemand: "Moet je nou voor een plantje, die we nog nooit gezien hebben, onze hele verzorgingsstaat opofferen?

 • WaandersVOF

  Green Stock Energy heeft de oplossing ! De dunne fractie struviet van maken en omzetten in Energy. DE LANGHOUDBARE ACCU

 • EL

  Het vliegtuig dat duizenden liters brandstof in no time in de lucht blaast, valt best mee?

 • kleine boer

  Wanneer word de eerste woonwijk gesloopt en aangeplant? Alles voor de natuur te verbeteren was het toch.... in elke wijk een straat slopen ook een optie ....

 • Attie

  Voor vijf tientjes met vliegtuig naar Spanje, en hier minder vee in de weilanden? Wat is dit voor een VVD er 👎

 • 1455

  Volgens mij moet die Remkes eens meer naar de beelden in Frankrijk kijken zo kan het hier ook

 • schooteind1

  Als beweiden zoveel beter is dan zal toch ook iets aan de aantal uren gedaan moeten worden. Nu is de norm 120 dagen x 6 uur. Een rekensom leert dat dit 8% van een koeienleven is. Nou dat zal het verschil echt niet maken. Je zult het dan echt moeten hebben over beweiden van maart tot november dag en nacht buiten.
  Staat dan weer tegenover dat je met ureumgetallen te maken krijgt van 30 of meer.
  Dus dat beweiden leidt tot een lagere ammoniakuitstoot kan je alleen maar van achter een bureau berekenen.

 • Alco

  Beste mensen: Weet dat onze maatregelen de andere sectoren lucht moeten geven.
  Per saldo slaan wij immers meer op dan dat we uitstoten.

 • Sinds Remkes zich op tv liet ontvallen,,dat hij is geschrokken van de verhuftering in de agrarische sector zie ik hem niet meer voor vol aan..Boeren die dachten dat ze met die grote trekkers de macht naar de straat konden halen hadden het goed mis,die macht zat in den haag...En daar word de ene minister na de andere weggepromoveerd ,,,als we het toch over verhuftering hebben.... Gewoon geld op tafel en boeren die wel willen stoppen over de streep trekken..En dan bedoel ik geen boeren geld maar knaken uit de bv Nederland.

 • kanaal

  is die remkes van GroenLinks?

 • boer a

  vliegen valt best mee, de luchtvaart gebruikt in Nederland evenveel brandstof dan ALLE benzine auto's bij elkaar!

 • Firma Vellenga

  Kaiser, hier is het antwoord <>

  (Het geld achter klimaat)

 • Alco

  Remkers moet 20 febr. ook maar even afwachten.

 • Maas1

  Is Remkes geschrokken van de verhuftering van agrarische Nederland?
  Niet vreemd als je bedrijf je levenswerk en het gezinsleven wordt gesloopt door verstikkende regelgeving die uit de kastelen toren uit Den Haag wordt geprojecteerd als een lappen deken, wordt gelegd over de landerijen in het laagland. Om zelf gevrijwaard te blijven vanuit de toren die omgeven wordt door de zelf gecreëerde lucht van stank en beton!
  En dat te bedenken dat ik ook nog van VVD huize ben, en nooit iets tegen de luchtvaart vloot heb gehad of zal hebben, maar men creëerd dit zelf!

 • mtseshuis

  Tot 5 februari Johan!

 • Bolder01

  F.d.f. met de hele club effen een bezoekje brengen bij Remkes , de groot, klavier, & jetten..??

 • Kelholt

  Terwijl @Vergaderboer en de rest van de redactie van Boerderij nog steeds vallen over een vernielde deur van 10.000 euro (Dit is zeer ruim gerekend maar over het algemeen zitten er in provinciehuizen geen Ikea deurtjes zeker niet als je andermans geld kunt uitgeven. ) in het provinciehuis van Groningen meldt de burgemeester van Den Haag en tevens voorzitter van het Adviescollege Stikstof problematiek, Johan Remkes, achteloos dat er met oud en nieuw in zijn stad voor 800.000 euro aan schade is aangericht aan publieke eigendommen. Particuliere eigendommen (o.a. 64 uitgebrande auto's) niet meegerekend. Er zijn 44 aanhoudingen verricht...
  Ik zou als ik burgemeester was eerst maar eens zorgen dat ik de problemen in eigen stad ging oplossen voordat ik me met de gemaakte stikstof problematiek van anderen ging bezighouden.

 • Hoogeind

  NOx is ook bedreigend voor de volksgezondheid, vooral in verkeersdichte stedelijke gebieden leert het RIVM ons. Dit aspect blijft tamelijk onderbelicht. Welke politicus durft het aan om miljoenen automobilisten via de heilige koe aan te pakken. De 100 km regel (met verwaarloosbaar natuureffect) was voor Rutte en Dijkhof al een enorm zware bevalling. Het kabinet zit gevangen in een tamelijk groene coalitie en een juridisch wespennest. Ik vrees dat we in NL astronomische bedragen aan belastinggeld door het putje gaan spoelen.

 • Hoogeind

  Over inkrimping van de (rund)veestapel, het streven van de groene partijen, wordt al 30 jaar gesproken. Ook in Brabant is dat tot nu toe nooit gelukt. De beste mest- en milieumaatregel is de melkquotering van 1983 geweest. Toen liep het aantal stuks rundvee en mestproductie drastisch terug, mede versterkt door het lage rendement in de vleesveehouderij. Vanaf 1 april 2015 zagen we een omgekeerde ontwikkeling. Deze schommelingen hadden niets te maken met milieubeleid. Kirmp is gemakkelijker gezegd dan gedaan

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.