Home

Nieuws 2 reacties

ZLTO en POV vangen bot bij rechter over duurzame stal

De boerenorganisaties ZLTO en POV hebben in eerste instantie de rechtszaak tegen provincie Noord-Brabant over de Provinciale Verordening natuurbescherming verloren.

De rechtbank Den Haag wijst de eis van zowel ZLTO als POV in de spoedprocedure af. Het is afwachten wat de bodemprocedure zal brengen.

Vergunning duurzame stalsystemen

Begin december eisten ZLTO en POV per direct opschorting van de aanvragen van vergunningen voor duurzame stalsystemen voor veehouders. Het is in hun ogen onmogelijk voor veehouders om op uiterlijk 1 april 2020 een dergelijke vergunningaanvraag rond te krijgen. ‘Niet realistisch en onhaalbaar’, aldus de beide organisaties.

Uitstel termijn

Tijdens de zitting op 6 december werd duidelijk dat Gedeputeerde Staten (GS) van Brabant voornemens is de termijn uit te stellen tot 1 januari 2021 in het kader van een ‘integraal maatregelenpakket rondom de aanpak voor de Stikstofproblematiek’: de ‘Brabantse Aanpak Stikstof’. Op 14 februari ligt dit GS-voorstel ter goedkeuring voor bij Provinciale Staten tijdens de Statenvergadering in het provinciehuis in Den Bosch.

Volgens ZLTO en POV is allerminst zeker dat het voorstel ook daadwerkelijk wordt aangenomen en als dat niet zo is zou 1 april 2020 overeind blijven. Daarom moet de rechter ingrijpen volgens de boerenorganisaties.

Politieke besluitvorming

De rechter is van oordeel dat voor het toewijzen van de vordering het noodzakelijk is dat eisers een dermate groot belang bij de vordering hebben dat niet gevergd kan worden dat ze behandeling van de zaak in de bodemprocedure kunnen afwachten. Dat is niet het geval oordeelt de rechtbank. De voorgestelde verschuiving van de datum naar 1 januari 2021 is op dit moment onderworpen aan politieke besluitvorming. De stelling van ZLTO en POV dat het GS-voorstel weleens niet aangenomen kan worden op 14 februari heeft volgens de rechtbank ook een andere kant, namelijk dat het voorstel wel wordt aangenomen. Daarom wijst de rechter, hangende de politieke besluitvorming, de eis van de boerenorganisaties af.

Provinciale Verordening natuurbescherming

Op vrijdag 31 januari staan ZLTO en POV opnieuw voor dezelfde rechter van de rechtbank Den Haag. Dan wordt de bodemprocedure over de Brabantse Provinciale Verordening natuurbescherming behandeld die beide boerenorganisaties hebben aangespannen.

Laatste reacties

  • kraats

    Weer zo'n groen-links of D(onderop)-66-rechtertje zeker ?

  • Peet1212

    Geeft weinig vertrouwen voor 31 januari

Of registreer je om te kunnen reageren.