Home

Nieuws 3 reacties

Principeakkoord leidingen LTO Nederland en Gasunie

Gasunie en LTO Nederland hebben een principeakkoord bereikt over de aanleg van aardgasleidingen door boerenland.

De organisaties hebben nieuwe afspraken gemaakt over de vergoedingen die landeigenaren en landgebruikers krijgen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de voorwaarden en de werkwijze bij het aanleggen van gasleidingen. Het principeakkoord wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Best practices

Een belangrijke wijziging in de afspraken is dat de zakelijkrecht-overeenkomst voortaan niet meer voor onbepaalde tijd geldt, maar voor een periode van maximaal 35 jaar. Ook wordt eventueel commercieel medegebruik omschreven en worden er best practices rondom de bepaling van schade beschreven. Verder zijn de tarieven voor 2019 vastgesteld.

Vertrouwen in Gasunie

“Boeren en tuinders hebben recht op een nette schade- en meewerkvergoeding op het moment dat er leidingen door hun land worden aangelegd. Met dit principeakkoord spreken we ons vertrouwen in Gasunie uit – niet alleen in de vaststelling van tarieven, maar juist ook in de manier waarop we met elkaar omgaan bij de aanleg van leidingen”, zegt Alfred Jansen, als bestuurder bij LTO Nederland verantwoordelijk voor het leidingendossier.

Gunstige voorwaarden

“We merken dat boeren en tuinders graag bereid zijn om hun bijdrage te leveren aan de energietransitie. Met dit principeakkoord versimpelen we het proces en bieden we ondernemers de gunstige voorwaarden die ze verdienen”, aldus Joost Hooghiem van Gasunie. Partijen zetten met het principeakkoord de lang bestaande samenwerking voort. Met de nieuwe afspraken scheppen ze duidelijkheid en wordt willekeur voorkomen. Ook worden verkeerde verwachtingen weggenomen, aldus LTO.

Niet bedoeld voor commerciële leidingbeheerders

De tarieven zijn uitsluitend bedoeld voor de aardgasleidingen van Gasunie en nadrukkelijk niet bedoeld voor commerciële leidingbeheerders. Voor commerciële beheerders gelden andere vergoedingen. Andere nutsbedrijven, zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven, kunnen bij LTO een verzoek indienen om de Gasunietarieven te gebruiken. Daarvoor dienen ze eerst de contractvoorwaarden door LTO te laten toetsen.

Volgens Han Pelgrum, rentmeester/makelaar-taxateur bij Pelgrum Rentmeesters in Vorden is het op zich een verbetering dat de overeenkomst niet meer voor onbepaalde tijd is maar voor maximaal 35 jaar geldt. Pelgrum: “Wat mij alleen niet duidelijk is, is hoe je de onderhandelingen na die periode weer oppakt. Beginnen de onderhandelingen helemaal opnieuw of is de bestaande overeenkomst leidend?”

Laatste reacties

 • Kelholt

  "Gasunie en LTO Nederland hebben een principeakkoord bereikt over de aanleg van aardgasleidingen door boerenland."
  Leuk dat er nu eindelijk een akkoord is maar nu Nederland van het gas af gaat zullen er toch zeker geen nieuwe aardgasleidingen worden aangelegd? Toch?

 • Han Pelgrum

  @Kelholt: Heel scherp gezien, denk dan ook dat het Gasunie nu dan ook gaat om de 'medewerking' van LTO bij het gebruik van de bestaande AARDgas(transport)leidingen voor andersoortig gas.
  In de praktijk heeft Gasunie al twee leidingstelsels 'verkocht' voor andere doeleinden namelijk eentje in Terneuzen voor het transport van waterstof tussen twee (commerciële) industriële bedrijven:
  Persbericht van Gasunie van 27-11-2018:
  "Waterstofleiding Gasunie van Dow naar Yara in gebruik genomen.
  De waterstofleiding van Gasunie tussen Dow Benelux en Yara is in gebruik genomen. Het is voor het eerst dat een bestaande hoofdgastransportleiding geschikt is gemaakt voor het vervoer van waterstof. Via de leiding wordt waterstof voor industriële toepassing uitgewisseld via een niet meer in gebruik zijnde gastransportleiding. Het ondergronds transport via het gasnetwerk zorgt voor een efficiënt en veilig vervoer van waterstof."
  De akte (de thans geldende) akte vermeldt dat op 3 mei 2018 de rechten van Gasunie Transport Services BV (Gasunie AARDgas) zijn overgedragen aan Gasunie Waterstof Services BV (opgericht op 23-08-2017).

 • Han Pelgrum

  vervolg @Kelholt:

  De akte van overdracht vermeld o.a.: "Alle rechten die de Verkoper ten aanzien van het Verkochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden ………. gaan - voor zover die rechten zijn aan te merken als kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 6:251 BW - over op de Koper op het tijdstip van overdracht van het Verkochte."
  De grondeigenaren hebben hier niet meer dan een (mondelinge) mededeling van Gasunie gehad over het gewijzigde gebruik van de leiding naar transport van waterstofgas voor commerciële doeleinden.
  Ook worden niet meer in gebruik zijnde Aardgasleidingen door Gasunie overgedragen voor het transport van (commercieel) CO2-gas zonder de eigenaren en gebruikers hierin te kennen.
  LTO stelt weliswaar dé belangenbehartiger van agrarisch Nederland te zijn als het gaat om de inbreuk op eigendoms- en gebruiksrechten door leidingleggers (waaronder dus Gasunie), maar helaas hebben ze (ook hier) geen enkele actie ondernomen om dit in essentie gewijzigde gebruik aan de kaak te stellen.
  Te triest voor woorden om dan als belangbehartigersorganisatie zo hoog van de toren te blazen. Ik heb het eerder gezegd: met TenneT wordt de uit 2013 stammende overeenkomst met LTO ook weer gewoon voortgezet omdat EZK zich er nu als arbiter mee bemoeit. Hierdoor blijven de agrariërs gewoon de onleesbare, zeer zwaar beperkende en zeer ongunstige overeenkomst van TenneT aangeboden krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.