Home

Nieuws 22 reacties

Nog veel onduidelijk over vergunningverlening na PAS

De onduidelijkheid over de vergunningverlening na de stikstofuitspraak van de Raad van State is op provinciaal vlak nog groot.

Dat bleek op een bijeenkomst georganiseerd voor adviseurs die te maken hebben met Nbw-vergunningen in het Lumen Hotel in Zwolle. Meteen tijdens de toelichting van Pieter Dikhoff, projectmanager Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de provincie Overijssel en als adviseur betrokken bij de Commissie-Remkes, wordt al duidelijk dat er nog veel niet bekend is over hoe vergunningverlening weer op gang kan komen.

Beweiden en bemesten

“Er komt nog veel meer aan qua wet- en regelgeving rondom de stikstofproblematiek, vooral in het eerste kwartaal”, stelt Dikhoff. Zo is het volgens de stikstofadviseur bijvoorbeeld op dit moment nog steeds onduidelijk hoe moet worden omgegaan met het beweiden en bemesten. Dikhoff denkt dat het nog maar de vraag is of het vergunningvrij beweiden en bemesten wel juridisch houdbaar zal blijken, ook al heeft Remkes dat geadviseerd. “Er spelen op dit moment een aantal gerechtelijke procedures tegen het vergunningvrij beweiden en bemesten in zowel Groningen, Drenthe als Overijssel. We moeten afwachten wat het oordeel van de rechter is.”

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland over een melkveehouderij in Drenthe valt af te leiden dat na de RvS-uitspraak van 29 mei vergunningvrij beweiden en bemesten op dit moment juridisch onmogelijk is. De melkveehouder moet een vergunning aanvragen en de provincie zal vervolgens die moeten beoordelen.

Vervoersbewegingen van het bedrijf

Ook Agnes Willigenburg, verantwoordelijk voor de vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet in Overijssel, kan de adviseurs weinig duidelijkheid bieden. “Na de stikstofuitspraak van de Raad van State hebben rechtbanken massaal alle beroepszaken tegen vergunningen, die onder het PAS waren verleend vernietigd. We hebben er daar nu 140 van liggen, want de aanvraag ligt er nog. We weten op dit moment niet wat we ermee moeten.”

Aan nieuw te behandelen vergunningaanvragen van agrarische bedrijven stelt Overijssel wel een extra eis. Vanaf nu moeten ook vervoersbewegingen van het bedrijf in beeld gebracht worden voor het intern- en extern-salderen. Dit geldt voor bedrijven die binnen 2 kilometer van een Natura 2000-gebied zitten. Willigenburg: “Dit geldt ook voor lopende procedures, ook die moeten alsnog aangevuld worden met berekeningen van de vervoersbewegingen.” Op een vraag van een adviseur in de zaal wat te doen als de boer een zware trekker aanschaft, moest de provinciemedewerker het antwoord schuldig blijven.

PAS-meldingen

Wat betreft het extern salderen is het nog wachten op de nieuwe Meststoffenwet, Agnes Willigenburg. “Op 1 februari zou die wet er zijn, maar dat moeten we afwachten. In ieder geval zou de Meststoffenwet ons handvaten moeten bieden hoe om te gaan met het extern salderen.”

Ook over hoe om te gaan met de PAS-meldingen is bij de provincie nog geen duidelijkheid. Het gaat om landelijk zo’n 3.500 gevallen die door de stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS) met terugwerkende kracht vergunningplichtig zouden zijn. “We weten dat minister Schouten deze melders wil legaliseren, dat blijkt uit een Kamerbrief. Maar hoe dat zal gaan, en hoe we er mee moeten omgaan is nog niet duidelijk.”

Provincies onderling

Ook tussen provincies onderling moeten nog afspraken gemaakt worden, werd duidelijk tijdens te bijeenkomst. “De effecten van bedrijfsuitbreidingen werden tot nu toe onderling weggestreept”, zegt Agnes Willigenburg, “maar daar zijn op dit moment nog geen nieuwe afspraken over gemaakt. Dat moet formeel nog geregeld worden.”

Laatste reacties

 • veldzicht

  In het buitenland rollen ze van hun stoel af van het lachen.Het begint gewoon zielig te worden een beschamende vertoning.

 • Alco

  We zullen ze met "stront" moeten bewerken.
  Het gaat er niet meer om wat goed of slecht is voor het milieu. Nee, of het juridisch wel kan.
  En waar hebben wij dat aan te danken. Juist ja. Aan het LTO die een beschamende inbreng op al die wetten had.

 • schooteind1

  Zo'n 70% van in industrie in Nederland heeft helemaal geen milieu vergunning. Het wordt tijd dat omwonende boeren handhaving eisen bij de betreffende gemeente
  (bevoegde overheid). Deze gemeente is dan verplicht om op te treden en te handhaven. Het moet eens afgelopen zijn om een sector die zijn zaken wel netjes voor mekaar heeft, om die op te laten draaien voor falend beleid van deze overheid.

 • nutterseweg10

  Hoe zit het met de vervoersbewegingen van de andere sectoren binnen 2 km van een natura 2000 gebied???
  bv industrie terreinen?

 • 306lsa

  hoe zit het met een vergunning die goed gekeurd is door provincie maar waar bezwaar tegen aangetekend is omdat de MOB vond dat de PAS geen goed instrument was ?? de meldingen worden wel met terugwerkende kracht gelegaliseerd maar wat gebeurd er met de vergunningen waar bezwaar op is gemaakt door de MOB?

 • kanaal

  gemeente huizen stoten ook veel stikstof uit nog zinloos ook.

 • farmerbn

  Veldzicht heeft gelijk. Schooteind1 ook. Boeren zouden bedrijven zonder vergunning moeten blokkeren en daar dus de focus opleggen zodat burgers weten dat boeren hun vergunningen in orde hebben en de overige bedrijven niet. Bekijk of ASML aan alle verplichtingen voldoet en zo nee, zet daar enkele trekkers voor de deur zodat de duizenden werknemers niet binnen kunnen. Heb je zo een compromis.

 • a van Gerwen

  De grote vraag is natuurlijk of de natuur er werkelijk op vooruit gaat als beweiden en bemesten vergunningsplichtig wordt.

 • DJM

  Bij elke aanvraag die gedaan wordt, wordt de latente ruimte ingenomen........ Daar is de politiek op uit!!

 • Attie

  Geen nieuws dus, alleen een hoop geleuter..

 • veldzicht

  @a van Gerwen.Dat hoef je je niet af te vragen,het is gewoon bespottelijk om het aan de orde te stellen.

 • a van Gerwen

  @veldzicht, precies, dat is ook mijn gedachte, daarom benoem ik het ookom mensen aan het denken te zetten waar we in godsnaam mee bezig zijn, buiten dat we extra werkverschaffing creëren.

 • Alco

  Van Gerwen.
  De grote vraag is of landbouw sowieso wel impact heeft op de natuur.

 • a van Gerwen

 • gert

  Men mag er op vertrouwen dat beweiden en bemesten bij een verleende vergunning in zit .

 • Firma Vellenga

  Ook graag de natuurgebieden niet vergeten. Koningspaarden Schotse Hooglanders Herten en laat ze ook net zoveel waterschapsbelasting betalen als wij doen

 • René de jong

  Het is een totaal onzinnige discussie;
  Ten eerste is de huidige mestwet aan grond gebonden zodat er nergens te veel mest wordt geplaatst.
  Ten tweede is de EU richtlijn er op gericht dat deze activiteiten onder bestaand gebruik vallen.

  Het is in dit geval wederom het wensdenken om ook hier de veehouderij schuldig te kunnen verklaren voor een oorzaak die er niet eens is.

  - Er is geen achteruitgang van de natuur met als oorzaak depositie/stikstof.
  - Er is hier en daar mogelijk wat veranderd in de natuur maar dat is een natuurlijk proces.
  - Daar waar dit géén natuurlijk proces is, zijn er veelal heel andere oorzaken van wijzigingen in de natuur.

  Maar laat ze allemaal in de stront zakken, de putten zitten binnenkort vol en die gaan gewoon weer leeg.
  En ook de koetjes gaan weer naar buiten, net als die hordes Schotse Hooglanders of konik peerden die constant in de gebieden lopen zonder vergunning.
  vr gr René

 • fietskip

  Waarom vergunningen aanvragen als landbouw zijnde terwijl die zelfde overheid andere sectoren niet eens goed gecontroleerd heeft en zelfs niet eens volledig in beeld heeft! Los dat eerst maar eens op voordat je weer regels voor landbouw gaat maken.

 • veldzicht

  Ach,het gaat er toch alleen maar om hoe kunnen we de landbouw zo veel als mogelijk schade toe brengen.Al die landbouw woordvoerders in de 2e kamer moeten natuurlijk ook even laten zien dat ze er nog zijn jammer dat de meesten links en anti landbouw zijn er er geen verstand van hebben.

 • Alco

  Ja @ Veldzicht. En holle vaten klinken het hardst.

 • Mbmb

  Jaja, als het aan de MOB en de extremist Valentijn W. ligt zijn alle verleende vergunningen illegaal omdat beweiden en bemesten er niet in zit. Het is überhaupt schandalig om alleen maar te praten over een vergunning voor iets wat al eeuwen lang gebeurt. Toont de absurde regelgeving mooi aan. Maar goed, als het dan moet *#$**) dan in een aparte vergunning en direct alles legaliseren. We vallen mooi niet in de valkuil die er ligt om beweiden en bemesten alsnog in de bestaande vergunning onder te brengen. Inmiddels is Cumula ook wakker geworden en realiseert zich dat talloze bedrijven in die sector wél emissie veroorzaken maar geen vergunningen hebben. En zo is het met alle bedrijven buiten de agrarische sector. Hoe ís het mogelijk!

 • veldzicht

  Hebben transportbedrijven eigenlijk wel vergunning om op de weg te rijden of in de buurt van een natura 2000 gebied te komen, zij veroorzaken toch ook de nodige emissie.Volgens mij zit daar nou niet zo veel verschil in met een veebedrijf.Met die mob weet je het maar nooit.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.