Home

Nieuws

Natuurclubs: haal smient van vrijstellingenlijst

De ‘fluiteend’ smient moet van de Zuid-Hollandse vrijstellingenlijst af.

Dat is de oproep aan de provincie van de natuur- en milieu federatie Zuid-Holland (NMZH) en nog 11 lokale natuurorganisaties.

Vorige maand vernietigde de rechtbank Den Haag de toestemming die de provincie Zuid-Holland gaf voor het afschieten van smienten. De smient staat op de lijst met vrijgestelde soorten. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij landbouwschade, kan de provincie een ontheffing verlenen aan lokale jagers om smienten af te schieten. De natuurorganisaties doen er nu een schepje bovenop en willen de smient volledig van die lijst af hebben.

Gezonde smientenpopulatie

Volgens de natuurorganisatie is een ontheffing voor afschot van smienten echter in strijd met de Wet Natuurbescherming. Het zou een bedreiging kunnen vormen voor een gezonde smientenpopulatie. Daarbij verwijzen de organisaties naar de uitspraak van de rechtbank. Ook beroepen de organisaties zich op de naar eigen zeggen ‘overschatte’ ganzenschade in Friesland. Dit zou minder zijn dan gedacht, omdat gras in het voorjaar de groeiachterstand in zou halen. Dat concludeerde Altenburg & Wymenga en Sovon in een onderzoek naar de effectiviteit van de Friese ganzenaanpak. Provincie Fryslân wil hier nader onderzoek naar laten doen door BIJ12 Faunazaken. Zolang de onderzoeken lopen verandert er niks voor grondgebruikers.

Of registreer je om te kunnen reageren.