Home

Nieuws

Mestverwerkers Fertigarant krijgen ontheffing

Mestverwerkers met het Fertigarant-certificaat krijgen een ontheffing van RVO.nl en hoeven niet meer elke vracht mest te bemonsteren.

In plaats daarvan wordt de vaste mest (dikke fractie) op basis van steekproeven bemonsterd. Dat bespaart aanzienlijke kosten. Dat meldt certificeringsinstantie Kiwa.

Voorspelbare gehaltes

Verplichte bemonstering van elke vracht zou overbodig zijn, omdat de door Kiwa gecertificeerde bedrijven continue nutriëntengehaltes garanderen. Dat biedt afnemers en gebruikers van de mestproducten meer zekerheid over de hoeveelheid toegediende nutriënten. Ook zouden de mogelijkheden voor verkoop in het buitenland groter zijn door het certificaat.

Transparante mestmarkt

Op 1 november 2019 is het Fertigarant-keurmerk gestart. De afgelopen twee jaar hebben LTO, Cumela, varkenshouder John van Paassen, Kiwa en de overheid samen inhoud gegeven aan het certificeringsschema van Fertigarant. Kiwa spreekt van een belangrijke stap voorwaarts op de weg naar een transparante mestmarkt. Ook toont de sector hiermee aan dat zij zelf in staat is om verantwoordelijkheid te nemen voor verbetering van de mestverwerking. Marije Beens – plaatsvervangend directeur-generaal Agro van het ministerie van LNV – en Kiwa-directeur Ben Dellaert reikten woensdag 29 januari de eerste certificaten en ontheffingen uit.

Kwaliteitsbewust

De Stichting Mestafzetcontrole is eigenaar van het kwaliteitssysteem Fertigarant. Voorzitter Ruud Huirne: “Met het behalen van het Fertigarant laten mestverwerkers zien dat ze kwaliteitsbewust zijn, hun verwerkingsproces onder controle hebben en een sterke focus hebben op afnemers. Dat is de enige manier waarop zij zich kunnen ontwikkelen naar producenten van organische meststoffen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.