Home

Nieuws 2 reacties

Landbouw Collectief wil landelijke drempelwaarde van 1 mol

Het kabinet kiest voor een regionale drempelwaarde, maar het Landbouw Collectief acht een landelijke waarde van 1 mol per hectare per jaar nodig om de meest schrijnende knelgevallen in de landbouw en andere sectoren te voorkomen.

Het Landbouw Collectief (LC), de samenwerking tussen dertien boerenbelangenorganisaties, wil nog steeds een landelijke drempelwaarde van 1 mol stikstof per hectare per jaar. De gesprekken met de overheid over invulling van de stikstofmaatregelen gaan een volgende fase in.

Regionale drempelwaarde

Het kabinet heeft eerder gemeld te kiezen voor een regionale drempelwaarde, omdat een landelijke drempelwaarde ‘juridisch zeer ingewikkeld is’. Het LC vindt echter een landelijke waarde nodig, om de meest schrijnende knelgevallen in de landbouw en andere sectoren te voorkomen.

Stikstofruimte beschikbaar houden voor landbouw

Ook blijft het LC stellig wat betreft de stikstofemissie van varkenshouderijen die via de saneringsregeling worden opgekocht. Het Collectief wil dat de stikstofruimte die hierdoor vrijkomt beschikbaar blijft voor de landbouw. Het Collectief doet in vijf pagina’s uit de doeken op welke punten de overheid en de boeren al overeenstemming hebben bereikt en wat de overige inzet van het LC is bij de aankomende besprekingen. Ook pleiten de landbouwpartijen voor een ‘schot’ tussen ammoniak en stikstofoxiden in het stikstofregistratiesysteem, zodat grote (industriële) bedrijven geen stikstofruimte uit de landbouw op kunnen kopen. Voor de overige maatregelen die boeren mogelijk tot investeringen dwingen, bijvoorbeeld de voermaatregelen, wil het LC € 250 miljoen per jaar.

Het Landbouw Collectief blijft stellig wat betreft de stikstofemissie van varkenshouderijen die via de saneringsregeling worden opgekocht. Het wil dat de stikstofruimte die hierdoor vrijkomt beschikbaar blijft voor de landbouw. - Foto: Theo Galama
Het Landbouw Collectief blijft stellig wat betreft de stikstofemissie van varkenshouderijen die via de saneringsregeling worden opgekocht. Het wil dat de stikstofruimte die hierdoor vrijkomt beschikbaar blijft voor de landbouw. - Foto: Theo Galama

Hobbels wegnemen

Een delegatie van het LC praat in de aanloop naar 5 februari op ambtelijk niveau verder met het ministerie, om zoveel mogelijk ‘hobbels’ weg te nemen. Aalt Dijkhuizen stelt dat de inzet van het LC is om tot een akkoord te komen, waarmee boeren uit de voeten kunnen en de BV Nederland verder kan.

Landbouwgrond moet agrarische bestemming houden

Behalve landelijke overleggen zijn er ook provinciale collectieven waarin boeren met deze overheidslaag overleggen over de stikstofmaatregelen. De provincies zijn immers verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Inzet van het LC is onder andere dat landbouwgrond ook zijn agrarische bestemming behoudt als een boer wordt uitgekocht en dat provincies in soortgelijke omstandigheden eenzelfde aanpak hanteren.

LC blijft kritisch op voorgestelde maatregelen

Over het algemeen blijft het LC kritisch op de voorgestelde maatregelen van het kabinet en de metingen van stikstof. Het collectief wil opheldering over de metingen, naar aanleiding van de analyse van de door het RIVM gepubliceerde data. De maatregelen zijn aangrijpend en als deze niet bijdrage aan een lagere depositie, wil het LC dat de aanpak moet worden herbezien.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • René de jong

  Ja hoor 1 mol kan prima, maar ook 8 mol kan ook prima !
  Immers de Amercentrale is daarop berekend en het gaat prima met de Biesbosch ook met de 1.754 hectare Alluviale bossen (H91E0) die vlak boven de Centrale liggen.
  En H91E0 staat bekend als stikstofgevoelig, doch KLASSE A in 2018 !!

  Ook de KDW van de Veluwe is te verhogen naar 8 of misschien wel 80, want ook hier 10 x Klasse A (uitmuntend) >> naast !! Bennekom met de HOOGSTE NH3 concentratie van NEDERLAND

  Kortom het gaat om de werkelijke oorzaak van achteruitgang van bepaalde natuur, bijvoorbeeld droogte of (géén) beheer etc.etc.

  Met de huidige Wnb en bijbehorende KDW kan J. Vollebroek oneindig door procederen tot er géén leven of bedrijvigheid meer is & nog zal de werkelijke oorzaak niet achterhaald worden....
  vr gr René

 • Kelholt

  En zo is het René!
  Alleen wat jij schrijft dat gaat de tweede- en eerste kamerleden hun pet te boven en ook de minister snapt daar weinig van en haar ambtenaren willen het niet weten.
  Het is wachten tot de landelijke media dit eindelijk een keer oppikt en er dan kritische vragen worden gesteld in de Tweede Kamer die dan ook serieus beantwoord worden.
  Een parlementaire enquête zou nog beter zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.