Home

Nieuws 4 reacties

LTO: gegevens PAS-melders niet publiceren

LTO Nederland houdt vast aan de toezegging van minister Schouten dat PAS-melders gelegaliseerd zullen worden en niet alsnog een vergunning dienen aan te vragen. De bedrijfsgegevens mogen absoluut niet openbaar worden gemaakt. Dat is gevaarlijk voor de betreffende boeren.

Dit stelt de boerenorganisatie in een reactie op de juridische procedures die de milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) gaat starten om achter de bedrijfsgegevens te komen van alle bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldoende hadden aan een melding voor hun bedrijfsontwikkeling. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State is de PAS buiten werking gesteld en zijn de meldingen in principe niet meer geldig en met terugwerkende kracht alsnog vergunningplichtig.

Toezegging minister Schouten

LTO Nederland heeft steeds benadrukt dat ondernemers die onder het PAS een melding hebben gedaan, te goeder trouw handelden en geen andere optie hadden dan een dergelijke melding te doen. Deze ondernemers mogen niet gedupeerd worden, minister Schouten heeft dat ook toegezegd, stelt de boerenorganisatie.

De Wob is bedoeld voor openbaarheid van bestuur, niet om een adressenlijst voor extremisten aan te leggen

LTO Nederland

LTO: “Op 16 december 2019 bevestigde Schouten bij het overleg met het Landbouw Collectief dat de situatie van deze PAS-melders wordt opgelost. Omdat de PAS-meldingen door PBL en RIVM al zijn opgenomen in het basispad (van stikstofemissies) zal deze keuze geen negatieve consequenties hebben voor de ontwikkeling van de landelijke stikstofdepositie in 2020, aldus het ministerie. Met andere woorden: het legaliseren van de meldingen zorgt niet voor extra emissies, ook niet in de modellen van PBL en RIVM.”

Aantasting persoonlijke levenssfeer

Volgens LTO wordt de persoonlijke levenssfeer van de betreffende boeren aangetast als hun gegevens openbaar zouden worden gemaakt. Reden is dat het bijna altijd gaat over een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn gezin woont en werkt. LTO zal dan ook altijd boeren ondersteunen die bezwaar maken tegen publicatie van gegevens over hun PAS-melding.

Die bescherming is ook absoluut noodzakelijk, stelt LTO. “Het afgelopen jaar heeft helaas laten zien dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van boeren in gevaar is. De bezetting van een bedrijf in Boxtel, brandstichting op boerenbedrijven en talloze inbraken zorgen voor angst en onrust onder onze achterban. De Wob is bedoeld voor openbaarheid van bestuur, niet om een adressenlijst voor extremisten aan te leggen”, aldus LTO Nederland

Laatste reacties

 • 306lsa

  dan zou de nb vergunning ook niet openbaar geweest moeten zijn ,voor deze activisten zo heeft die mob bij ons op de boerderij ook bezwaar gemaakt puur omdat de pas niet een goed systeem was(volgens de mob)waarom vecht lto daar nooit voor? volgens mij mogen ze daar nu ook wel eens mee aan de slag?

 • nieuwkobus

  Onze nbw is ook gewoon openbaar , maar zijn ze bij LTO bang dat bedrijven boven komen drijven die de vergunning niet op orde hadden en wel teveel dieren hadden en daardoor wel fosfaat rechten hebben verkregen met of zonder voor kennis

 • 112

  wat een gelul van LTO de gewone NB vergunningen zijn gewoon op te vragen. bij een paar provincies staan ze openbaar op het web
  volgen mijn zitten tussen de melders veel bestuurders

 • Kringloopboer

  War een standpunt van LTO als de gegevens van boeren die een vergunning g hebben onder de PAS niet openbaar mogen worden .geld dat dan ook voor( boeren / ondernemers) die geen nb vergunning hebben vooral niet agrarische ondernemers zij dat er veel
  Met wat voor argumenten wil je die dan boven water krijgen???

Of registreer je om te kunnen reageren.