Home

Nieuws 3 reacties

Kaag tegen Kamer: landbouw geen onderwerp van gesprek met VS

De landbouw is geen onderwerp van handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Die verzekering gaf minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) woensdag 29 januari aan de Tweede Kamer.

Er hoeft dus geen vrees te zijn dat landbouwbelangen in besprekingen met de VS zouden worden geschaad.

Kou uit de lucht

Volgens Kaag zijn opmerkingen van Handelscommissaris Phil Hogan en van commissievoorzitter Ursula von der Leyen over de toekomstige mogelijkheden om tot een handelsakkoord met de VS te komen vooral een blijk van goede wil, met het doel de kou uit de lucht te nemen. “Maar we hoeven nu echt niet te gaan praten over de toelating van chloorkippen in Europa”, aldus Kaag.

Niet meebewegen met druk VS

De minister gaf aan dat er aan Nederlandse zijde geen enkele neiging bestaat om mee te bewegen met de druk vanuit de VS, bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn. “Wij hechten zeer aan onze standaarden en normen.” Kaag gaf aan die boodschap klip en klaar te verkondigen, ook in haar contacten met vertegenwoordigers van de VS.

Gesprekken met Thailand

De minister spreekt donderdag 30 januari met de Europese commissarissen Frans Timmermans (klimaat) en Phil Hogan (handel). Kaag zei in het gesprek met Hogan duidelijk te maken wat de positie van Nederland is. Ze beloofde ook opnieuw het onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie voor gesprekken met Thailand aan de orde te stellen. De Partij voor de Dieren maakt zich daar druk over, omdat gevreesd wordt voor een grote invoer van pluimveevlees uit Thailand.

Kaag zei het eerder aan de orde te hebben gesteld in overleg met de handelsministers, “waar niemand begreep waar ik het over had”. Volgens Kamerlid Esther Ouwehand is dat veelzeggend.

Vooruitlopen op CETA

Hoewel de Tweede Kamer over twee weken een debat gaat voeren over een handelsverdrag met Canada (CETA), probeerde een aantal Kamerleden daar al op vooruit te lopen. Dat leidde vooral tot een onderling debat tussen SP en PvdD enerzijds en CDA anderzijds.

Verdrag voor groot deel van kracht

Een coalitie van agrarische belangenorganisaties en actiegroepen heeft in een brief aan de Tweede Kamer opgeroepen geen steun te geven aan het handelsverdrag. Het verdrag is overigens voor een groot deel al van kracht. Alleen waar het gaat om geschillenbeslechting en investeringsbescherming kan de Tweede Kamer een stokje steken voor het verdrag.

Afspraken over tarieven en tariefvrije quota

De handelsafspraken houden niet in dat de landen hun grenzen voor elkaar openstellen. Er zijn afspraken gemaakt, onder andere over tarieven en tariefvrije quota. De coalitie van agrarische belangenbehartigers zegt dat met het CETA-verdrag het Europese stelsel van normen en waarden wordt ondergraven en dat boeren te maken (kunnen) krijgen met oneerlijke concurrentie.

Laatste reacties

  • Henk.visscher

    eerst zien en dan gelofen, jullie hebben onze belangen al zo vaak geschaadt

  • Zuperboer

    Iets met actief geheugen. Dat is tegenwoordig makkelijk liegen. Was vroeger nog liegen in commissie!

  • Henk.visscher

    Het is heel simpel, alles wat word ingenvoerd moet aan de zelfde eisen voldoen als waar de europeze boeren aan moeten voldoen, kortom het import beleid moet zelfs aangescherpt worden, doe je dit als politiek niet, dan ben je een vieze huichelaar

Of registreer je om te kunnen reageren.