Home

Nieuws 5 reacties

ING: groei agrarische sector blijft achter

ING verwacht een productiegroei van 0,5% voor de agrarische sector in 2020.

Dat is opnieuw aan de lage kant volgens de bank. De langetermijngroei van 1,2% blijft de komende jaren buiten schot. Vooral de (intensieve) veehouderij wordt geremd door productieplafonds en het stikstofbeleid. Onduidelijk beleid maakt 2020 voor – met name – veehouders wederom een spannend jaar. Dat meldt het ING Economisch Bureau op basis van hun vooruitzichten voor de agrarische sector in 2020.

Het blijven vooral onzekere tijden voor de (intensieve) veehouderij, aldus ING. - Foto: Theo Galama
Het blijven vooral onzekere tijden voor de (intensieve) veehouderij, aldus ING. - Foto: Theo Galama

2019 was hectisch

Afgelopen jaar was een hectisch jaar voor de boeren in Nederland. Zolang de instrumenten van de Spoedwet aanpak stikstof - die per 1 januari 2020 in werking getreden is – niet nader uitgewerkt zijn, wordt ook 2020 een hectisch jaar. ING verwacht echter niet dat het stikstofbeleid al in 2020 een negatief effect op de productieniveaus van de veehouderij heeft. “Honderden varkenshouders hebben zich weliswaar ingeschreven voor de warme sanering van hun sector, maar welk deel hiervan echt op de korte termijn stopt, is onduidelijk. Vooral door de momenteel hoge varkensprijzen”, aldus ING-sectoreconoom Henk van den Brink. Voor melkveehouders is het saneringsbeleid nog in ontwikkeling en lijken de eerste sluitingen er in 2021 aan te komen.

Onzekerheid melk- en pluimveehouders

Het blijven vooral onzekere tijden voor de (intensieve) veehouderij. Ondanks dat er hogere melkprijzen en een beter marktperspectief voor pluimveehouders in het verschiet liggen, zorgen de stikstofmaatregelen, brexit en handelsconflicten voor risico‘s. Ook verwacht de bank een stijging in voerkosten door de geplande stikstofmaatregelen. Vooral voor vleespluimveehouders geldt dat door import van goedkoop vlees – uit onder meer Oost-Europa – de noodzaak toeneemt om meer te focussen op milieu- en diervriendelijke concepten, ook voor export.

ING toch gematigd positief voor gehele sector

Ondanks de verhoogde risico’s is de bank toch gematigd positief met een verwachte groei van 0,5% voor de gehele sector. De bank wijst daarbij op de forse krimp in 2018 (bijna 2%), gevolgd door eveneens 0,5% groei in 2019. Gunstig is dat de consumptievraag zich in Nederland en omringende landen redelijk tot goed blijft ontwikkelen. Dat pakt vooral voor de sierteelt goed uit. Maar ook de varkenshouderij profiteert in 2020 vanwege extra vraag naar varkensvlees vanuit China en andere delen van Zuidoost-Azië, die door AVP getroffen zijn. Vanwege de hogere varkensprijzen zullen de varkensboeren zo laat mogelijk proberen te stoppen, volgens de bank.

Akkerbouw en groenteteelt in rustiger vaarwater

Voor akkerbouwers, tuinders en groentetelers lijkt 2020 een wat rustiger jaar te worden. Vooral de vraag vanuit het buitenland blijft toenemen. De opbrengsten in de akkerbouw zijn gemiddeld, maar wel 65% hoger voor uien en een kwart hoger voor consumptieaardappelen in vergelijking met het vorige seizoen. Het dal voor de suikerprijzen lijkt voorbij en de wereldgraanprijs stijgt door een goede vraag en verminderd aanbod door mislukte oogsten in onder andere Noord-Amerika. Wel liggen er hogere kosten op de loer, vooral voor alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen. Ook is krimp van de veestapel nadelig voor akkerbouwers en wordt vergunningverlening voor bewaarschuren nabij een Natura2000-gebied lastiger.

Sierteelt

Voor de sierteelt blijft Oost-Europa – vooral Polen – groeimarkt nummer een. Ook voor groentetelers ziet het er goed uit, al lijken grote bedrijven meer rendabel te zijn door lagere kosten (efficiënte teeltwisseling) en hogere opbrengsten. Al met al vormen ook hier de onduidelijkheid over het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk na de brexit en de handelsconflicten tussen China en de Verenigde Staten risico‘s.

Laatste reacties

 • trekker123

  Begrijp ik goed dat groei hier wordt uitgedrukt in de hoeveelheid geld die de totale productie opbrengt? Gaat het dan om groei van de landbouw of verbetering cq verslechtering van de prijs die de producten opbrengen? Of om hoeveel ton product er wordt geproduceerd? Komt op mij over als een hoop gegoochel met cijfers door mensen die blijkbaar niks te doen hebben, maar waar je verder niks mee kunt dan wat verwarring zaaien in de wereld?

 • Essinks

  @trekker123: Uit navraag bij ING sectoreconoom Henk van den Brink blijkt dat het gaat om de volume-ontwikkeling (dus tonnages). De gemiddelde groei over de langere termijn is 1,2%; dit jaar is dat naar verwachting 0,5%, net zo als vorig jaar. In 2018 is een negatief saldo zichtbaar van bijna -2% (t.o.v. 2017). Dat komt volgens van den Brink door de opgelegde plafonds in de zuivelsector én mindere oogsten in de akkerbouw.

 • trekker123

  Dat maakt een en ander een stuk duidelijker. Het gaat dus om het totale volume dat wordt geproduceerd. Ik lees ook over sierteelt, die wordt blijkbaar ook meegerekend? Wordt de hoeveelheid potplanten en snijbloemen dan ook in tonnen uitgedrukt en bij de aardappelen, uien en de melk opgeteld? Dan nog vraag ik me af hoeveel je weet als je alle appels en peren en wat maar rijp en groen is bij elkaar optelt als volume?

 • agratax(1)

  Als ik de eerste alinea goed lees wordt hier gesproken over kosten en prijzen. Dit zijn ook de enige goede getallen die te vergelijken zijn volgens mij als we spreken over DE agrarische sector. Maar dat er een krimpt in de volume groei ontstaat, lijkt me ook niet zo opmerkelijk als we moeten stoppen met maximale productie methoden en terug moeten naar methode Overgrootvader + een beetje moderne technologie. Dirt zal leiden tot volume daling bij plantaardige productie en dus ook bij de dierlijke productie.

 • burgt

  blijf bij je geldwinkel

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.