Home

Nieuws

Hoge Raad: beperkt afschrijven sleufsilo’s terecht

Boeren mogen investeringen in sleufsilo’s en mestsilo’s niet langer afschrijven tot op de restwaarde.

Voor dergelijke investeringen geldt dezelfde beperkte afschrijving als voor gebouwen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een beroepsprocedure die was aangespannen door de VLB, de vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus. Eerdere uitspraken van lagere rechters zijn nu bevestigd door de Hoge Raad.

Fiscaal afschrijven beperkt

Gevolg van de uitspraak is dat fiscaal afschrijven op sleuf- en mestsilo’s is beperkt tot een restwaarde van 50% van de WOZ-waarde. In veel gevallen betekent dat minder afschrijven en daardoor een hogere fiscale winst. Sinds 2007 is de afschrijving op bedrijfsgebouwen ingeperkt op 50% van de WOZ waarde. De VLB hanteerde als standpunt dat de genoemde silo’s los gezien moeten worden van gebouwen zoals stallen. De belastingdienst hanteerde echter het standpunt dat het gaat om zogenoemde ‘aanhorigheden’ en dat dergelijke silo’s toegerekend moeten worden aan stallen.

Administratieve lastenverzwaring

De VLB noemt de uitspraak ‘vreselijk jammer’ en spreekt van een administratieve lastenverzwaring. In de komende maanden wordt bekeken wat de gevolgen zijn voor de praktijk. Duidelijk is in ieder geval dat er niet achteraf aanpassingen nodig zijn als eigenlijk teveel afgeschreven zou zijn. Volgens Bernadette Roos, secretaris van de VLB vaksectie Recht, is de grootste uitdaging hoe silo’s toegerekend moeten worden aan gebouwen en hoe de waardering er uit gaat zien. Het streven is om daarover een praktische werkafspraak te maken die zo weinig mogelijk tijd kost.

Of registreer je om te kunnen reageren.