Home

Nieuws

Eurocommissaris begrijpt boerenacties

Eurocommissaris Janusz Wojciechowski keert zich tegen voorstellen om landbouwbudget te verlagen.

Eurocommissaris Janusz Wojciechowski van landbouw zegt begrip te hebben voor de acties van boeren die de afgelopen maanden in diverse lidstaten hebben plaatsgevonden. Ook in Berlijn worden dit weekend acties verwacht van boeren. “Boeren hebben, net als iedere burger, recht om te demonstreren. Ik begrijp heel goed dat ze bezorgd zijn over hun toekomst. Die bezorgdheid is voor mij ook de reden waarom ik vindt dat we een passend budget voor het landbouwbeleid nodig hebben”, zegt de Eurocommissaris.

Landbouwbudget

Wojciechowski keert zich in de vooravond (donderdag 16 januari) van de opening van de Grüne Woche in Belijn tegen de voorstellen om het landbouwbudget te verlagen.

In de huidige voorstellen over het meerjarenbudget wordt het Europese landbouwbudget € 365 miljard voor 27 lidstaten, waarbij de directe betaling 3,9% omlaag gaat en in de tweede pijler voor plattelandsontwikkeling € 79 miljard minder zit. “We moeten daar nog eens heel goed over praten”, vindt Wojciechowski. Hij uit zijn zorgen dat er al wel toekomstplannen liggen voor klimaat en energie, maar nog niet voor landbouw en platteland. Hij hoopt dat de koppeling van het cohesiebeleid voor platteland en het landbouwbeleid een voordeel kan opleveren voor de landbouw. De nieuwe Green Deal en de strategie van ‘From farm to fork’ over het verduurzamen van de landbouw zullen ook extra inspanningen van boeren vragen, waardoor een hoger landbouwbudget volgens de landbouwcommissaris nodig is.

Er stoppen 1.000 bedrijven per dag in de EU

Kleine bedrijven

Wojciechowski benadrukt dat hij met het Europese landbouwbeleid vooral kleine bedrijven wil ondersteunen. Hij wil de grens wat onder een klein bedrijf wordt verstaan overlaten aan de lidstaten zelf. “De verschillen tussen lidstaten zijn groot. Ik kan hier geen omvang in de vorm van hectares aan geven. Dat is aan de lidstaten. We moeten in de eerste plaats voorkomen dat er steeds meer boeren stoppen. De laatste tijd stoppen er 1.000 bedrijven per dag in de Europese Unie. We moeten dit probleem aanpakken, omdat het een bedreiging is voor de duurzame ontwikkeling en voor de leefbaarheid van het platteland”, zegt de Poolse Eurocommissaris.

Om de kleine bedrijven te ondersteunen wil Wojciechowski onder andere de subsidiemogelijkheden in de tweede pijler (plattelandsbeleid) toegankelijker maken voor kleinere bedrijven. Ook wil hij bij de vergroeningsmaatregelen mogelijkheden die voor kleinere bedrijven vrij eenvoudig in te voeren zijn, zoals strooiselstallen voor varkens of weidegang voor melkkoeien.

Of registreer je om te kunnen reageren.