Home

Nieuws

EU-voorzitter Kroatië vindt GLB belangrijkste agendapunt

De Kroatische minister van landbouw, Marija Vučković, ziet het als haar belangrijkste taak om in het komende halfjaar een akkoord te bereiken over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

In het prioriteitenprogramma van de Kroatische regering wordt die ambitie verwoord. Kroatië is de eerste helft van dit jaar voorzitter van de Europese Unie. Halverwege 2020 neemt Duitsland het voorzitterschap over.

Niet van een leien dakje

Dat de onderhandelingen over het GLB niet van een leien dakje gaan, mede door de onzekerheden over de brexit, weet ook Vučković. Zij geeft dan ook aan dat ze in elk geval wil zorgen dat er een goede overgangsregeling is voor de tijd dat het nieuwe GLB nog niet van kracht is. Experts verwachten dat het niet zal lukken de GLB-besprekingen onder Kroatisch voorzitterschap af te ronden.

Extra aandacht zal worden geschonken aan de behoeften van kwetsbare plattelandsgebieden

De Kroatische landbouwminister heeft al een ministeriële bijeenkomst gepland dat gericht is op beleid om gezinsbedrijven te ondersteunen. “Extra aandacht zal worden geschonken aan de behoeften van kwetsbare plattelandsgebieden; en aan de modernisering van de landbouw en het platteland”, aldus het prioriteitenprogramma van het Kroatisch voorzitterschap.

Platteland moet aantrekkelijk blijven

Vučković vindt het belangrijk dat Europese boeren kunnen concurreren en dat landbouwbedrijven en andere bedrijven op het platteland bijdragen aan de welvaart. Het platteland en de landbouw moeten aantrekkelijk blijven, vindt ze. Ze wil extra aandacht geven aan de kansen voor de landbouw in het nieuwe Horizon-programma van de Europese Unie. In het Horizon-programma is de ontwikkeling van duurzame voedselproductie een van de speerpunten.

Jaar van de plantgezondheid

De landbouwminister wil werken aan de verbetering van de bescherming van de plantgezondheid in de Europese Unie met een gelijk speelveld voor de producenten en handelaren. Ze wil daarbij onder andere de kennis verspreiden over Europese regelgeving op het gebied van inspecties, maar ook over de certificering van plantaardig materiaal en de verplichting om ziekten op te sporen, te melden en te bestrijden. Kroatië zal verder een aantal activiteiten ontplooien in het kader van het internationaal jaar van de plantgezondheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.