Home

Nieuws 5 reacties

Boer, burger en milieufanaat wandelen voor kringloop

Boeren, burgers en natuur- en milieuorganisaties vinden dat de minister concrete stappen moet zetten om kringlooplandbouw te realiseren. Daarom gaan ze lopend naar Den Haag

Meer dan 55 organisaties lopen dinsdag van Delfgauw naar het Binnenhof om aandacht te vragen voor de omslag naar kringlooplandbouw. De wandelaars kunnen zich vinden in de eerder opgeschreven kringloopvisie van landbouwminister Carola Schouten, maar missen concrete stappen die de minister neemt of gaat nemen om de transitie in gang te zetten.

Kring-Loop

De wandeling, Kring-Loop genaamd is een initiatief van Kening fan ‘e Greide. Ook andere boerengroepen hebben zich bij de loop aangesloten. Dit zijn bijvoorbeeld Netwerk Grondig, de Boerenraad, de BioTuinders, Feriening Biologyske boeren Fryslan, CLM en Stichting Demeter. Verder zijn het vooral milieu- en natuurorganisaties die hun steun betuigen door mee te lopen: bijvoorbeeld Greepeace, Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie, Urgenda, Natuurmonumenten en Wakker Dier.

Op de website dewegvooruit.nl zegt de organisatie dat inmiddels meer dan 55 groeperingen uit zich hebben aangesloten. De groep vertrekt dinsdag vanaf Hoeve Biesland, een biologisch-dynamisch bedrijf, op deze locatie presenteerde Schouten anderhalf jaar geleden haar landbouwvisie.

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

De wandelaars onderschrijven deze visie, maar missen concrete oplossingen om integraal uitdagingen op het gebied van klimaat, stikstof, biodiversiteit het hoofd te bieden. Langetermijnbeleid, met de naam natuurinclusieve kringlooplandbouw is volgens de bepleiters de oplossing.

Stappenplan voor minister Schouten

Om de minister handvatten te bieden is er een 10-stappenplan opgezet, dat dinsdag, na de 3 uur durende wandeling, aan de minister wordt aangeboden. De transitie begint volgens de bepleiters bij het formuleren van concrete doelen op het gebied van lucht, bodem, water, biodiversiteit, landschap, gezondheid, dierenwelzijn en deze vast te leggen in de wet. Deze kunnen dan weer opgeknipt worden in tussendoelen, die in de hele EU moeten worden nagestreefd. Bovendien kan de overheid volgens hen nu al beginnen: door bijvoorbeeld het verminderen van btw op natuurinclusieve en biologische producten, het instellen van een transitiefonds voor boeren die minder fossiele brandstoffen, kunstmest en chemische middelen gebruiken.

Regie

De regering moet de regie nemen en sturen op de resultaten. Belemmeringen in wet- en regelgeving moeten worden geschrapt stelt de organisatie. De administratie van circulaire bedrijven moet eenvoudiger, de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen moet worden gefinancierd. De verwachting van de initiatiefnemers is dat na verloop van tijd de markt een andere manier van boeren zal belonen. Om consumenten hiervan bewust te maken, moet de maatschappij ook mee in deze verandering. Experts uit de sector kunnen hun collega’s meenemen in een veranderende bedrijfsvoering. Als laatste stap willen de Kring-Lopers deelnemen aan de sectoroverstijgende dialoog over de visie voor de landbouw.

Laatste reacties

 • Alco

  Als ze maar niet gaan denken dat deze "boeren" een afspiegeling is van de echte boeren.

 • Gijs Gans

  Doodlopende weg als men naar deze groep luistert .

 • farmerbn

  Loop naar die Amstelboeren en koop daar een pak melk. Dan ben je pas goed bezig. Nu ben je een looser; wel zeiken niet kopen.

 • EL

  Farmerbn,👍

 • kanaal

  niet lopen maar betalen ,schouten zet alleen maar grenzen open en bedenkt hypocriete regels.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.