Home

Nieuws 3 reacties

Werkgevers willen regionale stikstofdepositiebanken

Bedrijven en projecten die stikstofruimte zoeken, moeten zich kunnen beroepen op een regionale depositiebank.

Dat is een van de voorstellen van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland om Nederland ‘van het stikstofslot’ te halen. De voorstellen zijn gestuurd naar de Commissie Remkes, die met een advies over de stikstofproblematiek moet komen.

Intern en extern salderen

De organisaties zien mogelijkheden voor intern en extern salderen om projecten doorgang te laten vinden. Beschikbare ruimte zou in deze depositiebank inzicht moeten geven aan bedrijven waar salderingsmogelijkheid is. Jan van de Broek, adviseur VNO-NCW en MKB-Nederland, ziet dat stikstofruimte hierdoor voor bedrijven een waarde zouden krijgen. “Hoe hoog die waarde dan is, is niet onderzocht. Een depositiebank moet vooral inzicht geven in welke natuurgebieden er nog depositieruimte is. Vooral grotere projecten, met letterlijke of figuurlijke hoge schoorstenen, kunnen op meerdere natuurgebieden onder de habitatrichtlijn vallen en dus voor een ingewikkelde stikstofpuzzel zorgen.” Ook sluit Van de Broek niet uit dat de overheid de regie over zo’n bank zou hebben. “Net als in het huidige systeem van CO2-rechten, zou het voor de overheid met zo’n bank mogelijk zijn om stikstofruimte af te romen.”

Kostprijs voor boeren

LTO Nederland heeft eerder gezegd weinig te zien in verhandelbare stikstofrechten, omdat de kostprijs voor boeren dan te hoog is. Van de Broek verwacht dat deze concurrentie tussen sectoren, zoals tussen de veehouderij en de industrie, geen belemmering hoeft te zijn.

10-puntenplan stikstofbeleid

De depositiebank is 1 van de punten uit het 10-puntenplan stikstofbeleid. De werkgeversorganisaties willen een integraal natuurbeleid, dat minder eenzijdig op stikstof is gericht. Halvering van de veestapel zien ze dan ook niet zitten, omdat ‘juist de landbouwsector al hard werkt aan het verminderen van de uitstoot’.

Maatregelen die volgens de organisaties Nederland van het stikstofslot kunnen halen, zijn verder het verlagen van de maximumsnelheid van 130 naar 100 kilometer per uur en het handhaven van de eerder ontwikkelde drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar voor vergunningverlening. Met deze laatste regel kan naar schatting dan 80% van de nu stilgelegde projecten toch doorgaan. Deze bedrijven hebben dan geen vergunning voor de stikstofuitstoot nodig en hoeven hooguit een melding te doen, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland voor.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Snelle klappen worden er gemaakt. In no time tuffen we met een slakkegang over prima toegeruste snelwegen.....en waarom? Wat weten we echt van Stikstof? De Klimaattrein dendert door en t kost klauwen geld.

 • Alco

  Natuur in postzegel Nederland is prachtig als het onderhouden wordt.
  Neptuur moet zo gauw mogelijk weer in cultuur komen.

 • Gat

  Maak dan 90 km per uur. Dan rijd alles even snel.

Of registreer je om te kunnen reageren.