Home

Nieuws 1 reactie

Verpachters tevreden met uitspraak fosfaatrechten

Federatie Particulier Grondbezit ingenomen met uitspraak Pachtkamer over verdeling fosfaatrechten.

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) kan zich prima vinden in de uitspraak van de Pachtkamer waaruit blijkt dat fosfaatrechten onder bepaalde voorwaarden toekomen aan de verpachter. Dit in tegenstelling tot de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) en LTO, die beiden de uitspraak afwijzen. FPG-directeur Berend Pastoor: “Deze uitspraak ligt helemaal in de lijn van de tussenuitspraak van eind maart. Die uitspraak gaf al meer duidelijkheid over wanneer de fosfaatrechten toekomen aan de verpachter, de definitieve uitspraak heeft dat nu bevestigd.” In de uitspraak van 24 september oordeelde de Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de fosfaatrechten toekomen aan verpachter ASR, tegen betaling van de helft van de waarde.

Afspraak met nieuwe pachter

Volgens Pastoor is aan het praktische probleem dat fosfaatrechten niet kunnen worden overgedragen aan een verpachter die geen veehouder is wel een mouw te passen. “Een verpachter kan er natuurlijk voor kiezen om op zo’n moment boer te worden. Maar het ligt waarschijnlijk meer voor de hand dat er een afspraak gemaakt zal worden waarbij de vertrekkende pachter de fosfaatrechten zal overdragen aan de nieuwe pachter van de grond.” De FPG-directeur denkt dat hiermee ook een praktische oplossing is gevonden om te voorkomen dat er 2 keer afroming van 20% van de fosfaatrechten plaatsvindt door een overdracht via de verpachter.

Afwijkingen

Wat er precies moet gebeuren als er een afwijking is van de voorwaarden die het Gerechtshof in deze zaak heeft gesteld zal in de rechtbank duidelijk moeten worden, volgens Pastoor. “Als een pachtovereenkomst 11 jaar duurt in plaats van minstens 12 jaar of als het gaat om 12 of 17 hectare in plaats van de door het Hof genoemde 15 hectare zal de toekomst moeten uitwijzen. Dit was een specifieke casus, er ontstaat vast meer jurisprudentie op dit onderwerp.”

Eén reactie

  • mellepieterprins

    mpp prachtige uitspraak hoeven we ook geen koper meer te zoeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.