Home

Nieuws 1 reactie

Schouten verbiedt diertransport boven 35 graden Celsius

Er komt een wettelijk verbod op diertransporten op Nederlands grondgebied bij een temperatuur van 35 graden Celsius of hoger. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoewel de transportsector zelf heeft afgesproken geen diertransporten uit te voeren bij dergelijke temperaturen, bleken er afgelopen hitteperiode toch transporten plaats te vinden. Niet alle transporteurs committeren zich aan de regels die de sector zichzelf heeft opgelegd. Het verbod geldt voor binnenlandse transporten die uitsluitend op Nederlands grondgebied plaatsvinden. De NVWA zal ook bij hitte onder de 35 graden Celsius blijven handhaven op hittestress bij dieren.

De Europese Commissie heeft opgeroepen om geen lange afstandstransporten uit te voeren als de voorspelde buitentemperatuur onderweg boven de 30 graden uitkomt. Nederland heeft gevraagd dit ook vast te leggen in de Europese transportverordening, zodat hier ook een wettelijke basis voor komt.

Kuikens dood bij aankomst slachthuis

Tijdens afgelopen hitteperiode waren er ondanks de vele voorzorgsmaatregelen die zijn genomen diverse incidenten waarbij dieren zijn omgekomen door de hoge temperaturen. Bij een pluimveeslachthuis was na aankomst sprake van hoge sterfte in de aanvoerhal. In een aantal kratten bleek 90% van de aangevoerde kuikens dood. De NVWA maakte 5 rapporten van bevindingen op. Deze kunnen leiden tot bestuurlijke boetes. Ook moest het slachthuis van de NVWA een plan van aanpak maken om het dierenwelzijn te verbeteren, om de volgende dagen te mogen slachten.

In andere slachthuizen zijn situaties aangetroffen waarbij in 2 gevallen 30 tot 40% van het pluimvee bij aanvoer dood was. Schouten vindt deze situaties onacceptabel. Tijdens de hitteperiode zijn ook in een aantal varkens- en pluimveestallen ventilatiesystemen uitgevallen, waardoor dieren zijn omgekomen, schrijft Schouten in haar brief.

Eén reactie

  • mr X

    Gaat de NVWA nu ook meer ‘s nachts op de slachterijen keuren? Of mogen ze pas om 8 uur beginnen met werken?

Of registreer je om te kunnen reageren.