Home

Nieuws 35 reacties

Schouten presenteert programma Duurzame Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten heeft haar plannen voor het verduurzamen van de veehouderij bekendgemaakt. Het programma Duurzame Veehouderij bestaat uit 3 onderdelen. Schouten wil ondernemers experimenteer-ruimte geven, de condities om te verduurzamen verbeteren en als derde hebben sectoren zelf plannen gemaakt om hun sector te verduurzamen.

Met experimenteer-ruimte moeten voorlopers ruimte krijgen om nieuwe dingen te ontwikkelen, terwijl de grote groep kan leren en aanhaken bij de ontwikkelingen die er zijn. Schouten wil de condities om te verduurzamen verbeteren door de markt voor duurzame producten te stimuleren en de financiële slagkracht van de boer te verbeteren. Regelgeving moet beter gaan aansluiten en de kennis van verduurzaming moet worden verbreed.

Afzet vergroten

Schouten benadrukt dat het verduurzamen niet kan als daar geen waardering voor is. Er moeten nieuwe verdienmodellen komen waarbij boeren en andere partijen een eerlijke prijs krijgen voor goede, veilige producten die duurzaam geproduceerd zijn. Om de afzet van duurzame producten te bevorderen, werkt de minister met de Alliantie Verduurzaming Veehouderij, slagerijen en het netwerk MeatNL aan een plan om het marktaandeel van duurzame producten te vergroten ten opzichte van gangbare producten.

Beter Leven-keurmerk verbreed

Schouten wil ook dat overheden duurzamere producten gaan gebruiken. Het Beter Leven-keurmerk wordt verbreed met natuur- en milieucriteria. De Dierenbescherming werkt hierbij samen met stichting Natuur & Milieu en de Vogelbescherming. De eerste zuivelproducten met 1 ster volgens het nieuwe keurmerk liggen al in de schappen. Om de internationale markt voor duurzame producten te vergroten, gaat Nederland met andere Noordwest-Europese landen in gesprek over de noodzakelijke verduurzaming van de veehouderij. Schouten ondersteunt ook marktinitiatieven als het Holland Varken als kwaliteitslabel en het onderzoek van dierenwelzijnsorganisaties en ketenpartijen uit verschillende Europese landen naar de ontwikkeling van een internationaal marktbreed labelingsysteem voor productiemethoden en dierenwelzijn.

Het Beter Leven-keurmerk wordt verbreed met natuur- en milieucriteria. - Foto: ANP
Het Beter Leven-keurmerk wordt verbreed met natuur- en milieucriteria. - Foto: ANP

In gesprek met banken

Om boeren meer financieringsruimte te geven, gaat Schouten in gesprek met banken over aantrekkelijkere leningen voor duurzaamheidsinvesteringen. Ook wil ze een subsidieregeling maken voor haalbaarheidsstudies naar duurzamere dierlijke producten en moet het wetsvoorstel Ruimte voor Duurzaamheidsinitiatieven ondernemers de kans bieden om duurzaamheidsmaatregelen om te zetten in regelgeving.

Plannen van de sectoren

Sectororganisaties vanuit de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, kalverhouderij en geitenhouderij hebben zelf sectorplannen gemaakt over het verduurzamen. Schouten is hier positief over. Zo wil de varkenshouderij inzetten op meer veevoer afkomstig van producten die niet geschikt zijn voor humane consumptie, de reductie van schadelijke emissies uit stallen en de betere verwaarding van mest. De melkveehouderij zet in op reductie van methaan- en ammoniakreductie, verbetering van zorg voor kalveren en grondgebondenheid van de sector in 2025. De pluimveesector zegt de uitstoot van fijnstof aan te pakken, in te zetten op 100% non-food-grondstoffen voor de pluimveesector en de sterfte aan te pakken. De kalversector zet in op kalvergezondheid, kalvertransport en stalklimaat, de geitensector focust zich op de zorg voor jonge dieren, antibioticagebruik, zoönosen en energie en klimaat.

Om veehouders te stimuleren emissies te reduceren, trekt het ministerie € 182 miljoen uit voor een subsidieregeling voor integrale emissiereducerende maatregelen. Deze regeling zal nog dit jaar open gaan. De plannen van Schouten voor het verduurzamen van de veehouderij zijn de uitwerking van haar toekomstvisie voor de landbouw, die ze vorig jaar presenteerde.

Er worden mooie woorden geschreven, maar ik mis de concrete toezeggingen van de minister over waar beleids- en experimenteerruimte komen en waar geld voor beschikbaar komt

Marc Heijmans, projectcoördinator LTO Nederland

Reactie LTO Nederland

LTO Nederland reageert kritisch op de plannen van de minister. “Wij zijn als sectoren uitgedaagd om plannen te maken. De sectoren zijn met ambitieuze plannen gekomen en hebben hun bereidheid en ambitie getoond. Als je het samen oppakt, moet er ook van 2 kanten boter bij de vis komen. Dat mis ik nog wel van de overheid. Er worden mooie woorden geschreven, maar ik mis de concrete toezeggingen van de minister over waar beleids- en experimenteerruimte komen en waar geld voor beschikbaar komt”, zegt Marc Heijmans, projectcoördinator van LTO Nederland. Hij vreest dat deze onderhandelen nog wel eens spannend kunnen worden. Heijmans vindt dat als de overheid niet meedoet, de sectoren niet afgerekend kunnen worden op hun plannen. “Als je het samen doet, moet het ook echt van 2 kanten komen”, vindt hij. LTO Nederland wil dat er ruime experimenteermogelijkheden komen. “Niet alleen pilots waar maar 10 boeren aan mee mogen doen, maar grote projecten met bijvoorbeeld gewasderogatie.”.

Laatste reacties

 • kuiken007

  beter leven keurmerk wordt verbreed worden hogere prijzen in de winkel, dus marge nog hoger voor de supers, die immers toch niet mee doen aan het hele verhaal

 • deB.

  haha het volgende plan....

  Deltamilk stopt de vlog melkstroom...alle plannen vallen in duigen. Gewoon met z'n allen terug naar de basis, want een ding gebeurd, we worden uitgespeeld

 • Hilhorst100

  Ondertussen worden oerwouden gekapt om niet duurzame producten te kunnen blijven importeren want dat is een andere planeet redeneert de minister. Goed bezig in Nederland

 • Alco

  En na verloop worden alle leuke zgn. verduurzamingen de standaard met weer gewone prijzen.
  Concurrentie met het buitenland wordt onmogelijk en de staat krijgt voor noppes zijn zin met het opruimen van de veehouderij .
  Zijn we er toch weer mooi ingetuind zal de conclusie zijn.

 • niet

  we lezen het kijken er naar. Niemand staat op ze zijn allemaal weg. Alles moest 1 worden en ja dan is het makkelijk. LTO en POV zitten er voor zichzelf leuke baantjes die goed verdienen over de rug van de sector. Laat me niet lachen met dit verhaal. Duurder vlees word niet betaald en zal dat ook nooit worden doordat je het niet kunt onderscheiden. Marges groter voor retail. Boer hogere kosten en financiering. Niet zo gek dat jongen boeren niet meer willen beginnen en velen afhaken!!!

 • gjh

  wederom links gelul waar we niets mee opschieten en niet meer geld mee ontvangen. kortom waardeloos

 • Duurzaam .Van wie moet dat eigenlijk?
  Welke malloot heeft dat ooit bedacht en wie wordt er nu eigenlijk beter van?
  En waarom denkt iedereen dat dat de weg is?
  Verwordt ons land misschien op den duur zo tot een ontwikkelings land?
  Misschien niet aan meewerken?
  Toch maar geen subsidie voor het zogenaamde verduurzamen aanvragen

 • Marco22

  Zak geld advies bureautjes en studieclubjes dat zijn de duurzaamheidsmaatregelen van LNV. next

 • veldzicht

  Als je nog even wacht valt er niks meer te verduurzamen,dan zijn er geen boeren meer , die zijn allemaal weggepest en konden de concurrentie met het buitenland niet meer aan.Iedereen heeft het over duurzaam,biologisch,dierenwelzijn,vogeltjes
  kringloop etc.etc,etc, alleen vergeten ze 1 ding en dat is dat die boeren ook een bestaan moeten hebben en de rekeningen moeten betalen.

 • Attie

  Een echte wereldverbeteraar die Carola, een eerlijke prijs betere verdienmodellen duurzaam, we kennen het allemaal. Gewoon rustig doorgaan met lage kosten boeren.., om aansluiting met de markt te behouden.

 • Firma Vellenga

  Beter Leven keurmerk..... Lijkt mij ook beter aankomen bij de consument dan: planet proof.

 • 306lsa

  Beter leven keurmerk ?
  Wat houd het in beter leven voor boer ? Of beter leven voor boer consument en vee ?
  Of wat anders?

 • Jan-Zonderland

  Het is eigenlijk toch wel erg triest als een minister met een deegelijk verhaal komt als zijnde een toekomstvisie. De kringlooponzin heeft ze zich in verslikt dus nu gooit ze het maar op duurzaamheid. Wat is nu duurzaam ? Daar heeft nog nooit iemand een sluitende definitie van kunnen produceren. Allemaal gebakken lucht dus.

 • info58

  @Jan-Zonderland
  Haar salaris

 • mts_kuijpers

  Eerst financieel duurzaam, dan is er ook geld om te investeren in duurzaamheid van Carola.

 • Stapel gek met dat duurzame geleuter.
  Daar ga je de rekeningen niet mee betalen.
  Deze mensen staan zo ver van de realiteit af.
  Of het is een manier om op een gluiperige politiek correcte manier de agrarische sector de nek om te draaien.
  Pas alstublieft op want er wordt vuil spel gespeeld

 • eja

  Carole is er medeverantwoordelijk voor dat er zoveel bedrijven te koop staan en nog te koop komen. Ook RFC mag zich dit aanrekenen !!
  Voor alle plannen telt maar 1 ding: wat levert het op voor de ondernemers.

 • Mbmb

  Nee. Geen extra maatregelen zonder deze ook te kunnen terug verdienen. En die paragraaf ontbreekt weer eens in de sectorplannen. Alle maatregelen gaan goud geld kosten en dat kan eenvoudigweg niet meer over boeren rug. Uitbreiden is sinds het pas debacle ook niet meer mogelijk, dus zeg het maar. En let op, de plannen zijn door de eigen sectoren ontwikkeld, maar ook weer geen woord over de kosten.

 • deB.

  Precies al dat duurzaam en vlog gebeuren, het levert niets!! op

  Deltamilk stopt niet voor niets met die VLOG rommel, hoelang heeft dit sprookje geduurd?? en de rest volgt ook nog wel...

 • wilhelmus01

  @deB Leerdammer gaat VLOG vanaf 2025 verplichten en dan gaat de meerprijs er ook af. Dan gaat het nog meer geld kosten

 • deB.

  Laat het eerst maar 2025 zijn, tegen die tijd moeten we nog maar zien of uberhaupt nog Leerdammer bestaat, spelen hoog spel met die rechtzaak met hun leveranciers

 • Jan K.

  In de landbouw wordt steeds minder verdient, maar aan de landbouw steeds meer. Zo is het allang en zo zal het blijven, alleen gaat het steeds sneller.
  Als blijkt dat de toeslagrechten betaling bijvoorbeeld niet snel genoeg weer terug is gevloeid in de maatschappij, verzinnen ze wel weer nieuwe verplichtingen die goudgeld kosten.

 • Dat vlog moet je niet eens aan mee willen doen voor dat luizige rotcentje

 • Ze knijpen je steeds meer uit om je te dwingen aan die klote eisen te voldoen.
  Maar uiteindelijk levert het niks op.
  Kijk maar naar KKM.

 • Gaat mooi zo.
  De B is niet meer de enige die zijn bek open trekt.
  Het begint bij vele te dagen.

 • Van de week had ik drie tweelingen dus zal mijn bedrijf in januari wel weer op slot gezet worden.
  Maar weer sparen voor de dna testen en andere ergelijke rompslomp

 • velskamp

  Kan carole ook even een beetje vakantie geld regelen bij de bank ?

 • deB.

  Snel een bord in je boerentuintje van Albert Heijn, nu kan het nog....ook dat knapt straks, en daar zit je weer met je Heijn bordje.
  Je wordt uitgeknepen door Albert, je moet aan de leiband op je eigen toko....en toch zet je een bord in je voortuin....hoe naief, en boerendom kun je zijn

 • koestal

  In Brazilie worden de oerwouden afgebrand om in de EU goedkoop vlees te importeren,de overeenkomsten tussen Brazilie en de EU zijn al getekend,de EU ziet dit meer als ontwikkelingshulp. De Europese boer is weer het slachtoffer.

 • Ophouden! Wordt zo helemaal niks hier.

 • Attie

  Gewoon je eigen plan trekken.., met een 'knipoog' naar de maatschappij 😉

 • info58

  Gaan deze ook gelden voor de duitse DMK melk

 • porky power

  duurzaam het nieuwe toverwoord
  en ondertussen niks extra verdienen over een paar jaar is carola weer weg en krijgen we weer een andere gekkie met mooie plannen die nergens op uit lopen

 • Gat

  Ach maak je eigen niet druk over haar plannen. Dat is gewoon hoop gezever om 4 jaar te overbruggen. Dan kan ze zeggen ik heb de basis gelegd voor me opvolger.
  Beetje de grote weldoener uithangen dat ze wat mee de sector op heeft. Eerste klas .....vul zelf maar in 😉

 • koestal

  Het buskruit is eerder uit gevonden.

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.