Home

Nieuws 4 reacties

Schouten grijpt in bij NVWA-keuring

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, grijpt in bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Aanleiding is een extern rapport van het onderzoeksbureau 2solve.

Het onderzoeksbureau constateert dat het toezicht door de NVWA bij de noordelijke slachterijen faalt. Toezichthoudende dierenartsen verschillen met elkaar van opvatting over de uitvoering van het toezicht. Waar de ene dierenarts een geconstateerde fout afdoet met een mondelinge waarschuwing, kiest de andere voor een schriftelijke vastlegging.

Het onderzoeksbureau constateert dat sommige keuringsdierenartsen niet bereid of zelfs niet in staat zijn een schriftelijk rapport van bevindingen op te maken, iets wat moet gebeuren als er onregelmatigheden bij de keuring worden geconstateerd.

‘Rekkelijken en preciezen’

Het verschil tussen de ‘rekkelijken’ (vaak oudere ervaren dierenartsen) en de ‘preciezen’ (sinds 2012 aangenomen mensen) leidt tot spanningen tussen de dierenartsen onderling en tussen de exploitanten van slachterijen en de NVWA.

Gebleken is dat informatie over de dienstroosters van de keuringsdierenartsen bij slachterijen is terechtgekomen

Maatregelen van de NVWA om met een roulatiesysteem dit probleem op te lossen, zijn niet doorgevoerd. Inmiddels wordt het toezicht bij slachterijen met ten minste twee mensen uitgevoerd (vier-ogen-principe). Het onderzoeksbureau weet niet of dat inmiddels tot verbetering heeft geleid.

Gebleken is dat informatie over de dienstroosters van de keuringsdierenartsen bij slachterijen is terechtgekomen. Of dat per ongeluk of bewust is gebeurd, is niet vastgesteld. Het onderzoeksbureau stelt dat de kennis van slachterijen over wie er toezicht houdt ertoe geleid kan hebben dat exploitanten daarmee rekening hielden bij de aanvoer van vee. Bij rekkelijke controles werd niet zo scherp op dierenwelzijn gelet, als bij precieze controles.

Met meldingen werd weinig gedaan

Ook bij exportkeuringen ging het mis. Dieren die niet transportwaardig waren, gingen toch de vrachtwagen in bij de klepkeuring. De NVWA kreeg daarvan meldingen uit het buitenland. Maar met die meldingen werd weinig gedaan om verbetering aan te brengen. Hoewel de verschillen in interpretatie onderwerp van gesprek zijn, heeft dat tot op de dag van vandaag niet geleid tot een uniformering van de aanpak bij de keuring. De verschillen tussen rekkelijken en preciezen blijven bestaan.

Ingrepen door de leiding blijven achterwege onder andere doordat personeelsdossiers niet op orde zijn.

Laatste reacties

 • Henk.visscher

  Hij love de rekkelingen

 • koestal

  heksejacht.

 • Attie

  Tja, je hebt nu eenmaal rekkelingen en verekkeliingen...

 • Bullfs

  Erg jammer dat mensen zonder kennis oordelen, er worden nu bedrijven om zeep geholpen door dierenartsen die, door de angstcultuur binnen de NVWA, erg bang zijn hun baan te verliezen. De 'preciezen' ontbreekt enige empathie zowel voor mens als dier.en daarbij gespeend van elke praktijk situatie. Het enige waar het hier om draait is machtspel. En blijkbaar is een wet leidend, zelfs als er mensenlevens mee gemoeid zijn, wet is wet. Twee dingen worden straks duidelijk: het slachtoffer zoekt naar wegen om te ontsnappen en in opperste frustraties ontstaan escalaties. De verliezer is bij voorbaat bekend, ook bij onschuld.

Of registreer je om te kunnen reageren.