Home

Nieuws 13 reacties

Schouten: boerenwijsheid onmisbaar voor goede bodem

Om de bodemkwaliteit te behouden en te verbeteren, is boerenwijsheid onmisbaar.

De nieuwste technieken combineren met alle kennis die boeren hebben over hun grond is de weg naar duurzaam beheer van alle landbouwgrond in 2030. Dat zei minister Carola Schouten van LNV bij de opening van de Nationale Bodemtop met ruim 400 deelnemers.

Verdienmodel van boeren

Ze haalde in haar woorden opnieuw het verdienmodel van boeren aan als onderdeel van haar kringloopvisie. “Als we met zijn allen willen dat er andere keuzes worden gemaakt, dan moeten we ervoor zorgen dat boeren dat ook kunnenn.” Dat is ook nodig voor meer bodemvriendelijke werkwijzen. “Zonder langetermijn-investeringen zijn verbeteringen niet mogelijk”, aldus de minister.

Bodemvriendelijk beleid centraal in GLB

Wat haar betreft komt bodemvriendelijk beleid centraal te staan in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat momenteel in de steigers wordt gezet. Een belangrijke stap is daarnaast dat er een soort nulmeting komt om de huidige bodemkwaliteit te meten. Bodemkwaliteit staat ook centraal in het nieuwe pachtbeleid en de herbezinning op het mestbeleid. “Er zijn heel veel initiatieven die zich richten op de bodemgezondheid en heel veel kennis is er al”, benadrukte Schouten. Daar ziet ze ook een rol voor het onderwijs. “Het gaat er nu om de antwoorden te vinden en resultaat te boeken.” Schouten kondigde aan dat er elk jaar een bodemtop komt om kennis en vooral ook resultaten te delen op weg naar het doel waarbij alle landbouwgrond in 2030 duurzaam beheerd wordt.

Nationaal Programma Landbouwbodems

De bodemtop is de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. Trekker van dat programma is Jan Jacob van Dijk, oud-gedeputeerde in Gelderland en CDA-politicus. Volgens Van Dijk is een flinke versnelling nodig om het doel van duurzaam beheer in 2030 te bereiken. Hij benoemde wat voor hem de eerste prioriteiten zijn. In de eerste plaats dat boeren aan de slag kunnen met alle gegevens die ze al hebben en kijken waar ze staan. Daarvoor is de Open Bodemindex ontwikkeld. De tweede prioriteit is ervoor zorgen dat alle kennis die er is op het boerenerf komt. “Nu zijn er soms 10 meningen over de grond als er 10 adviseurs op het erf komen”, aldus Van Dijk. Hij riep experts op om zich te melden om ideeën in te brengen.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Waarom zijn de oude leerboeken m.b.t. bodemvruchtbaarheid in een donkerhoekje beland en niet op de studietafel van de landbouw onderwijs instituten. Niet meer nodig heette het We hebben een super huisapotheek in de schuur waar alle onze bodemmedicijnen in staan. Dus vruchtwisseling overzichten Weg er mee, mogelijkheid voor vogelnesten Weg er mee. Zeker deze laatste waren uit den boze vanwege Hygiene (overheidscontrole). Nu komt daar het verbod om muizen en ratten te bestrijden bij. Deze veelvraten maken de bodem wel losser, maar halen de productie naar beneden. Hoe kan een boer met alle ondoordachte regels uit de politieke koker zijn bedrijf nog duurzaam en rendabel beheren?

 • Alco

  Bodem bemesten naar behoefte en je niet zand in de ogen laten strooien met mooie woorden.
  De wens is om verschraling te zien met onkruid, pas daarvoor op.
  Vraag het volkstuinders hoe mooi ze een schoon gewas vinden.

 • Marowak

  Kringloop oke? Hoe komen de mineralen die het erf verlaten weer terug dan?

 • Kelholt

  Een verdienmodel voor boeren?
  Nou, kom maar op met een vergoeding voor:
  -omzetten van CO2 in zuurstof
  -vastleggen van NOx uit de lucht
  -regenwater opvang
  -regenwaterfiltratie naar het grondwater
  -ruimte en voedsel bieden aan vogels, kleine zoogdieren, reptielen, insecten enz.
  Een vergoeding van 2.000 euro per hectare lijkt me toch niet meer dan redelijk voor de geleverde diensten...

 • veldzicht

  Daar hoef je niet zo lang op te studeren hoe de bodem gezond te houden,stuur eerst al die wijsneuzen uit de stad met hun grote mond weg,dan weet die boer zelf wel hoe de bodem gezond te houden.De bodem vruchtbaarheid holt achter uit vanwege dat je er veel te weinig bemesting om mag brengen.(zeker bang dat ze niks meer te schoppen hebben als er geen mest overschot meer is)

 • Jan-Zonderland

  Wat is dat voor minister ? Eerst komt ze met kringlooplandbouw waarvan ze nog niet aangetoond heeft dat ze enig idee heeft wat dat inhoudt, laat staan er wat mee te doen. Toen kwam de duurzaamheid ter tafel. Wederom, ze heeft er nog nooit een sluitende definitie van kunnen geven en dus blijft het wederom bij holle woorden. Nu komt ze met bodemkwaliteit. Ja mevr Schouten, wij boeren weten daar ook niks van, wij rotzooien maar wat aan, toch ? Je weet niet waar je over praat. Ga alsjeblieft koken.

 • Sjefo

  Boeren worden al tientallen jaren gegijzeld door de Overheid en Wageningen met eenveel te star mestbeleid en het zijn wederom dezelfde instituten die ons even komen melden dat het slecht gesteld is met de Nederlandse bodem.
  Mijn advies zou zijn de Universiteit Wageningen door de puinbreker halen en praktijkmensen aanstellen , mensen met ervaring dat is wat er nodig is i.p.v. dat academisch gepeupel.

 • Beleidsmedewerkers op het ministerie verplichten om om de twee jaar een paar maand praktijkervaring te doen in de sector ,alleen het beleid verkondigen achter de computer daar schiet niemand wat mee op.

 • Gradje 1966

  We zullen terug moeten naar de jaren 50 ruige stalmest op het land met paard en wagen geen bodem verdichting mooi gezicht voor de burger .
  Wat is de burger dat waard Ik wil een fatsoenlijk inkomen hebben voor alle uren
  een gezins- inkomen van een ton bruto moet toch minimaal kunnen voor deze inspanningen

 • drikhend

  Ik neem aan dat de minister van goede bedoeling is . Maar oude wijsheden zijn allang niet meer toegepast en nu de bodem weer zo schraal gaat worden als vroeger komen de oude wijsheden weer terug . Vroeger wist men welk stuk wat nodighad en bemeste men met wat men had volgens dat gevoel van wat waar en hoeveel .Welke grond geschikt was voor bouwland of als weide enz. Als volgens ervaring en eenvoudigge kennis . Nu moet alles met indexen enz. Kan het net zo eenvoudig als vroeger zorg voor voldoende organischestof door (stal) mest of gewasresten en groenbemesters en houd PH op orde en bewerk onder goede omstandigheden uw grond . En vroeger nam men geen grondmonsters wat nu meestal wel geval is .Een boer die deze basis dingen goed in de handheeft zal niet zitten te wachten op overheids bemoeinis . En voor dege die maar wat aanklooien zitten al helemaal niet te wachten . Maar wie op termijn zijn grond niet op orde heeft zal afvallen door dat rendement ieder jaar afneemt.

 • kanaal

  een bodemtop zonder boeren wat een hypocriet mens.

 • pinkeltje

  Over 10 jaar wordt alle landbouwgrond duurzaam beheerd. Ben erg benieuwd hoe dat er uit gaat zien en welke verplichtingen en beperkingen daar dan weer aan gekoppeld worden. Ben nog meer benieuwd hoe de definitie van een duurzaam beheerde landbouwgrond er uit gaat zien. Om met tuin adviseurs Jacobse en van Es (Van Kooten en De Bie) te spreken: het klinkt wel erg noodzakelijk!

 • Marowak

  Er vloeien ook mineralen uit de sector met het voeselpakket in de supermarkt. Vervolgens mag de boer zelf bedenken hoe zijn grond vruchtbaar te houden.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.