Home

Nieuws

Ruim 80 natuurvergunningen vernietigd in Overijssel

Zonder er enige ruchtbaarheid aan gegeven te hebben, heeft rechtbank Overijssel weken geleden zo’n 80 tot 90 natuurvergunningen voor veehouderijen vernietigd. Dat laat een woordvoerder van de rechtbank weten, het exacte aantal kon hij niet geven. De uitspraken zijn medio augustus zonder rechtszitting gedaan. Slechts een van de uitspraken is eind augustus gepubliceerd op Rechtspraak.nl.

Uit de gepubliceerde uitspraak blijkt dat rechtbank Overijssel dezelfde motivering heeft gegeven als kort geleden de rechtbanken Gelderland en Noord-Holland. Deze beide rechtbanken meldden afgelopen week respectievelijk 80 en 29 natuurvergunningen te hebben vernietigd.

De natuurvergunningen waren verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De aanleiding voor de vernietiging is voor zowel Overijssel als Gelderland en Noord-Holland de uitspraak van de Raad van State (RvS) van 29 mei. Op die datum oordeelde RvS dat natuurvergunningen niet mogen worden verleend op basis van het PAS, omdat deze niet voldoet aan de eisen die in Europa gesteld worden aan de stikstofdepositie op natuurgebieden.

De provincie Overijssel zal als gevolg van de vernietiging nieuwe besluiten moeten nemen op de aanvragen om verlening van een natuurvergunning. Kans dat die nieuwe aanvragen gehonoreerd zullen worden, is er onder de huidige wetgeving niet.

De rechtbank Overijssel is de zoveelste in de rij die een streep zet door natuurvergunningen die gebaseerd zijn op het PAS. In juli werd duidelijk dat de rechtbank Midden-Nederland 12 vergunningen had vernietigd. Medio augustus volgde de rechtbank Limburg met 38 natuurvergunningen waar een streep door is gezet.

Nog zo’n 150 PAS-uitspraken te verwachten

Uit een inventarisatie bij rechtbanken blijkt dat nog een groot aantal PAS-natuurvergunningen ligt te wachten op behandeling. De meeste zaken spelen in de rechtbank-arrondissementen Noord-Nederland en Oost-Brabant. Vooral de rechtbank Noord-Nederland heeft een forse portefeuille liggen. Volgens een woordvoerder wordt in ruim 100 zaken waarin natuurvergunningen worden aangevochten op een rechterlijke uitspraak gewacht. Het is nog niet bekend hoe de rechtbank deze zaken zal afhandelen. In ieder geval is medio oktober een inhoudelijke zitting waar zo’n 20 PAS-vergunningen aan de orde komen.

De rechtbank Oost-Brabant heeft nog zeker 20 PAS-vergunningen op de plank liggen die al dan niet buiten zitting afgehandeld moeten worden. Bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant zou het gaan om 8 zaken.

Van de rechtbank Rotterdam is bekend dat er geen PAS-zaken spelen. Het is nog onduidelijk of de rechtbanken Amsterdam en Den Haag rechtszaken rondom natuurvergunningen hebben liggen. Woordvoerders van beide rechtbanken konden daar geen duidelijkheid over geven.

Van de Raad van State zijn geen agrarische PAS-uitspraken in hoger beroep meer te verwachten. RvS heeft al 129 vernietigd. Volgens een woordvoerder kunnen daar hooguit nog een paar bijkomen, maar een duidelijk overzicht had ze niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.