Home

Nieuws

Proef met nieuwe perceelsregistratie BGT

RVO.nl is bezig met een proef voor het invoeren van een nieuw systeem voor de perceelsregistratie. Deelnemers aan de proef hebben een brief gehad en kunnen tot en met 29 september nog reageren.

Het gaat om de zogenoemde Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dat is de nieuwe digitale kaart van Nederland die ook de basis wordt voor de perceelsregistratie van landbouwgrond, volgens RVO.nl.
De proef is gestart met 1.000 boeren, vooral in het noorden van het land. Zij hebben eind augustus een brief ontvangen om hun perceelsgrenzen te controleren via de zogenoemde BGT-check. De deelnemers kunnen via een speciale inlogpagina bekijken of de nieuwe perceelsgrenzen kloppen en reageren als dat niet het geval is. Dat kan tot en met 29 september.

RVO.nl gaat de ervaringen van de eerste groep bedrijven gebruiken voor de beoordeling van het nieuwe systeem. Het kan zijn dat er nog aanpassingen komen.

Nieuwe BGT-kaart met alle perceelsgrenzen in Nederland

In de nieuwe kaart wordt een groot aantal bestaande gegevens van verschillende instanties samengevoegd. De BGT-kaart dekt uiteindelijk 100% van de oppervlakte van Nederland en wordt mede gebaseerd op betere luchtfoto’s en meer actuele informatie. Op RVO.nl staan een aantal voorbeelden en meer informatie over de BGT-grenzen.

Adviseurs, zoals Alfa Accountants, verwachten veel wijzigingen in perceelsgrenzen door invoering van de BGT-kaart. Zeker als sprake is van recente wijzigingen, zoals gedempte sloten of bouwactiviteiten.

Meedoen is geen verplichting, benadrukt een woordvoerder van RVO.nl. De grenzen volgens de BGT-kaarten worden vanaf 1 januari 2020 opgenomen in ‘Mijn percelen’. In de loop van 2020 worden in fasen andere bedrijven uitgenodigd om via de BGT-check hun percelen te beoordelen. Bedrijven die nu nog geen brief hebben gehad, hoeven voorlopig niets te doen volgens RVO.nl.

Eind 2021 moeten alle perceelsgrenzen van Nederland in de BGT kaart staan.

Of registreer je om te kunnen reageren.