Home

Nieuws 18 reacties

Oud-rechtbankpresident: trek PAS-vergunningen in

Vergunningen op basis van PAS moeten worden ingetrokken, zegt de oud-vicepresident van de rechtbank Rotterdam.

De Raad van State heeft een verkeerd beeld geschetst in zijn PAS-uitspraak van 29 mei jl. In de uitspraak stelt de RvS dat bestaande, eerder verleende natuurvergunningen op basis van het Programma Aanpak Stikstof ‘in rechte onaantastbaar zijn’ en ‘hun rechtsgevolg behouden’.

Vergunningen wijzigen of intrekken

Dat veehouderijen met een dergelijke definitieve vergunning buiten schot blijven klopt niet en is niet te verdedigen, volgens oud-vicepresident Kees de Groot van de rechtbank Rotterdam in een opiniestuk in het Nederlands Juristen Blad. Hij pleit er voor dat de minister van Landbouw en Gedeputeerde Staten de stikstofuitstoot c.q. de omvang van veehouderijen met een dergelijke vergunning gaan verkleinen. Dat moet gebeuren door bestaande vergunningen op basis van het PAS in te trekken en/of te wijzigen.

De Groot komt tot deze stelling omdat aan de in zijn ogen door die PAS-vergunningen impliciet toegestane – te – hoge stikstofdepositie, de juridische basis is ontvallen. Het Europese Hof heeft immers als norm dat geen schadelijk gevolg voor de natuurlijke kenmerken van een gebied toelaatbaar is, aldus de jurist.

‘Stikstoflozing’

De Groot vergelijkt de ‘stikstoflozing’ van de veehouderij met PAS-vergunning met de zoutlozingen in de jaren zeventig van de Franse kalimijnen in de Maas. Door dat zout leden tuinders in het Westland schade, de kalimijnen beriepen zich op hun Frans lozingsvergunning. De Hoge Raad oordeelde echter dat een vergunning niet betekent dat schade aan derden mag worden veroorzaakt. De lozingsactiviteiten moesten worden beëindigd.

Overheidsingrijpen

Met deze uitspraak in het achterhoofd is ingrijpen in bestaande PAS-vergunning onafwendbaar, aldus de Rotterdamse oud-rechter. Om te voorkomen dat allerlei natuur- en milieuorganisaties individuele veehouders voor de rechter gaan dagen, pleit De Groot voor overheidsingrijpen in de bestaande vergunningen.

Laatste reacties

 • info58

  Lijkt op een revolutie. Breek de A15 maar weer af om maar eens te beginnen in plaats van boertje pesten. Alle beheerplannen rondom Natura 2000 gebieden in ere herstellen.

 • Toch bijzonder dat het alleen over de veehouderij gaat. Er zijn ook heel veel PAS-vergunningen buiten de landbouw afgegeven. Waarom pleit hij er niet voor om de Maasvlakte II te sluiten en saneren, aangelegde snelwegen te sluiten en woonwijken bij Natura2000 ook weer af te breken? Vanuit juridisch oogpunt maakt dit toch geen verschil?

 • Kelholt

  Sinds 2010 (invoering Nb-vergunning/PAS) is het aantal dieren in de veehouderij niet toegenomen maar juist afgenomen. Ook zijn stalsystemen verbeterd. Er kan dus nooit een toename (tov 2010) zijn van stikstof depositie vanuit de landbouw. Boeren hoeven zich dus geen zorgen te maken over het intrekken van vergunningen.
  Maar als ik de baas van Schiphol, Eindhoven Airport of van Rijkswaterstaat was dan ...

 • Henk.visscher

  Keltholt, dat zou eerlijk zijn , maar zo gaan ze niet handelen let maar op


 • peters

  Zal het aan de naam liggen? Weer een de Groot

 • Trot

  Een week geen eten das PAS een reductie

 • pinkeltje

  Willen we een natuur als in de tijd van Adam en Eva dan zullen we helaas de populatie Homo Sapiens (mens met verstand??) moeten decimeren. In het geval het zou gebeuren zoals deze meneer het zich voorstelt dan kunnen we nog wel even. Laat dan die race op Zandvoort ook maar zitten!

 • melkveehouder .

  Bedoeld de Groot overheidsingrijpen in álle bestaande vergunningen? Dus ook buiten de landbouw?

 • Firma Vellenga

  Hij zal toch wel alle bestaande vergunningen bedoelen anders moeten we alsnog naar de rechtbank voor discriminatie

 • info58

  Nee Melkveehouder, de Groot bedoeld alle vergunningen aangevraagd na 1 juli 2015 en die gebruik hebben gemaakt van NH3 rechten uit de stikstofbank. Helaas voor de overheid zelf hebben ze zichzelf ook rechten toebedeeld voor wegen ,industrie etc. Nu schieten ze zichzelf in de voet. Je kunt je zelf ook gaan afvragen of de op 2 juli 2015 verkregen P rechten wel goed is gebeurd immers als jou vergunning ontoereikend is voor het aantal dieren ben je in overtreding. Het is achteraf niet zonder reden geweest om die data heel dicht bij elkaar te zetten.

 • john***

  in het hele pas gebeuren is de landbouw de enige die zich aan de afgesproken plafonds heeft gehouden en zich ondertussen wel heeft ontwikkeld. Alle overige sectoren zijn sinds de pas meer uit gaan stoten..

 • melkveehouder .

  @info 58 Je hebt helemaal gelijk, zo bedoelde ik het ook. Ook jouw laatste opmerking is de spijker op zijn kop vrees ik.

 • kantoor2

  Andere activiteiten dan landbouw zoals infra en woningbouw gaan we dat dan ook terugdraaien? Slopen? Betrouwbare overheid waarbij je toch niet kunt ondernemen. Juist de landbouw is de sector die veel doet voor natuur en zich ook heeft gehouden aan gemaakte afspraken. De veestapel is al behoorlijk gekrompen de laatste 10 jaar.

 • putten

  de puinhoop is nog niet groot genoeg denk ik als ik dit lees.

 • Sjaak

  Hoe belangrijk is het allemaal...?
  Als men toch niet handhaaft, heeft een vergunning toch ook geen zin. Ken ook bedrijven, die zonder Nb-vergunning gegroeid zijn en daar zelfs ook nog fosfaatrechten op gekregen hebben. Draait gewoon allemaal door....

 • Mbmb

  Ach ja, weer een rechter uit linkse kringen, daar barst het van. Ik zeg: alles wat rechtmatig is verstrekt, dus alle NB vergunning en alle meldingen moeten in stand blijven en zo niet dan wacht de overheid een stortvloed van claims; het is eenvoudigweg zo dat het achteraf afpakken van rechtmatige vergunningen, aansprakelijkheid oplevert voor de overheid. Dáár hoor je meneer de rechter natuurlijk niet over.

 • Mbmb

  Let ook op de zin 'om te voorkomen dat .. Lijkt er veel op dat hij de extremisten een goed tip geeft. Weg met deze minkukel.

 • Werkgelegenheid voor juristen advocaten ambtenaren adviseurs, al die mensen zorgen dat ze elkaar werk, VEEL werk toe schuiven . zodat ze het tarief per uur om hoog kunnen schroeven. Dat al dat vergader-gereis SLECHT is voor het milieu, dat is natuurlijk minder erg dan de produktie van voedsel. VEGAN koop je in de winkel, ze moeten nog ontdekken waar dat vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. MEN zegt dat het gezond is voor mens en milieu, dus waar. De bewijzen van boeren wordt om gelachen, HELAAS. Hoe lang zou die malle-molen nog gaan / kunnen draaien ??? Voor de HONGER weer regeert ?

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.