Home

Nieuws 19 reacties

Mesdagfonds doet versneld onderzoek naar stikstofuitstoot

Het Mesdag Zuivelfonds gaat versneld onderzoek doen naar de stikstofdepositie van veehouderijbedrijven op natuurgebieden, op basis van metingen in plaats van met modellen.

Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van de Universiteit van Amsterdam. In het onderzoek worden metingen gedaan bij twee melkveebedrijven in het noorden en het midden van het land. Er wordt gewerkt met drie meetmethoden die in het buitenland worden toegepast. “We gebruiken drie meetmethoden om discussie over de methode te voorkomen”, zegt voorzitter Jan-Cees Vogelaar van het Mesdagfonds. In het onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van een methode met isotopen waarmee de herkomst van de stikstofdepositie te bepalen is, zodat duidelijk is of deze uit de landbouw of de industrie komt. “Als je wil dat maatregelen tegen stikstof effectief zijn, dan moet je weten om hoeveel stikstof het gaat en waar die precies vandaan komt. Nu is dat niet bekend omdat dit niet met metingen is vastgesteld”, zegt Vogelaar.

Dichter bij de bron

Het Mesdagfonds stelt dat volgens de rekenmodellen van de overheid bedrijven in een schil van 10 kilometer om een natuurgebied relatief veel stikstof uitstoten op dat natuurgebied. “Uit studies waarin gemeten is, blijkt echter dat landbouwstikstof veel dichter bij de bron blijft, en veelal niet verder komt dan enkele honderden meters van het bedrijf. De stikstof blijft dus vooral op het boerenerf en het boerenland”, stelt het Mesdagfonds.

Met spoed

Mesdag Zuivelfonds wil het onderzoek met spoed beginnen, vanwege de stikstofproblematiek na het afschieten van het PAS door de Raad van State.

“Wij willen de politiek ervoor behoeden dat zij nu de landbouw opofferen op basis van de huidige modellen die grote onzekerheden kennen, terwijl uit metingen wel eens zou kunnen blijken dat zaken in werkelijkheid anders liggen”, aldus het Mesdagfonds.
De voorbereidingen voor het onderzoek zijn in april gestart. De uitvoering van het onderzoek begint in januari en gaat drie jaar duren.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Super, wat een helden! 3 Jaar, omdat er nooit ordentelijk onderzoek verricht is in al die verloren jaren die achter ons liggen. Vrees echter dat Rutte c.s. dan the Kill al hebben voltooid.

 • Alco

  Succes gewenst.

 • Bennie Stevelink

  Goede zaak, alleen drie jaar te laat.

 • john***

  standstill voor alle ontwikkelingen die meer stikstof uitscheiden voor de komende 3 jaar afspreken zou niet verkeerd zijn.

 • agratax(1)

  Ik vrees dat het kwaad al geschied is en dat de uitkomsten van het Mesdagfonds onderzoek ter zijde worden geschoven door alle milieu Goeroe's onder het mom van Door de sector zelf gedaan dus onbetrouwbaar. De uitkomsten zullen alleen geaccepteerd worden als ze in het voordeel van de milieu en natuur "lovers" zijn.

 • ENDE902

  @agratax(1),
  In dat geval gaan we de machtsstrijd maar een keer wel aan.

 • farmerbn

  Als je kunt aantonen dat er nooit metingen zijn verricht, sta je sterk bij de rechter in Europa. Hoe kan de overheid korten als er geen metingen gedaan zijn? Gaan ze toch de veestapel verplicht verkleinen dan sta je sterk als het onderzoekt straks aangeeft dat het niet nodig was. Kun je mooi claimen.

 • boerderij12

  had jij het drie jaar eerder moeten doen benie

 • Het is in feite toch triest, dat in zogenaamd democratisch land als Nederland er nu gegoocheld wordt met cijfers en op basis daarvan niet te overziene beslissingen worden genomen, dat de echte belanghebbenden ( benadeelden) zelf moeten meten hoe de vork in de steel zit.

 • kleine boer

  Dit had Lto moeten doen ...... als belangenbehartiger.... goed dat het mesdagfonds nu gas geeft.

 • Gat

  Democratische nederland? Pfff allang niet meer, je mag stemmen voor de buhne en voor de rest mag je hard werken en belasting betalen.

 • Alco

  Door een lamlendig LTO heeft het zover kunnen komen.

 • m.en.mh.miedema

  Helemaal gelijk Alco. Toen wij nog lid van die club waren vaak genoeg op gewezen dat het mest en ammoniak beleid niet is gebaseerd op juiste metingen maar op aannames en berekeningen. Maar de bestuurders vonden (en vinden nog steeds) mee praten met de politiek belangrijker dan een juist en op feiten gebaseerd milieubeleid en een goede belangenbehartiging. Met als gevolg de PAS, fosfaatrechten, derogatie eisen etc etc. Met de link tussen Methaanuitstoot van vee en het opwarmen vd aarde gaat het dezelfde kant op. En dan maar raar vinden dat je geen lid meer van hun bent.
  .

 • melkveehouder .

  Precies. Het enige waar LTO goed op let is dat ze haar broodheer, de overheid, niet tegen de schenen schopt. Ronduit triest dat het Mesdagfonds doet wat LTO tien jaar geleden al had moeten doen.

 • Gradje 1966

  Hulde aan Jan Cees Vogelaar deze man had voorzitter bij de L.T.O. moeten zijn dan was er niet zo gesold met de landbouw Hij gaat voor niemand aan de kant en gaat door het vuur voor zijn achterban Aan zo n personen ontbreekt het bij L.T.O en bij Friesland Campina daar zitten ook alleen maar graaiers en ja knikkers in het bestuur en Directie

 • CorWilts

  Het Mesdag beweert dat de ammoniak dat veeboeren uitstoten weer terugkomt op het erf. Waar blijft dan de stikstof? In de grond onder het erf? In het grondwater? En blijft de stikstof in de buurt, of wordt het door het bodemwater verspreidt?

 • 306lsa

  CorWilts@ zelfs Tjeerd beweert dat , ik hoop dat je zit als je dit leest 😉maar Tjeerd zei zoiets als land dicht bij de boerderij is rijker /meer .......dan een 1 km verder op
  Klopt toch?
  Verder staat er in dat het op het stukje dat het boeren land komt ,waarom een halve waarheid zeggen?
  Erf is maar een kleine oppervlakte land is grote oppervlakte

 • kleine boer

  Corwilts zolang boeren nog kunstmest stiksof bij strooien omdat het gewas het nodig heeft is er nog niet een teveel aan stikstof!!! Misschien moet de adblue het injecteren de luchtwassers de uitrij tijden daken van de silo's enz enz er wel allemaal af want daarna is het veel slechter geworden toch?? ps som ook even op wat je zelf allemaal al gedaan hebt voor het milleu.....

 • EL

  Stikstof wordt opgenomen door planten,@corwilts!

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.