Home

Nieuws 7 reacties

Landbouw nauwelijks genoemd in Troonrede

De land- en tuinbouw zijn in de jaarlijkse Troonrede van koning Willem-Alexander nauwelijks aan bod gekomen.

De koning noemde de agrarische sector alleen direct toen hij sprak over de klimaatmaatregelen die genomen moeten worden. “De keuze voor een klimaatneutraal Nederland in 2050 is even noodzakelijk en even kansrijk. Schone lucht en nieuwe vormen van energie kunnen hand in hand gaan met duurzame landbouw, schone mobiliteit en kansen voor een innovatief bedrijfsleven”, sprak het staatshoofd.

Uitvoering klimaatakkoord

De uitvoering van het klimaatakkoord begint dit parlementaire jaar. Willem-Alexander zegt dat Nederland met het klimaatakkoord en het pensioenakkoord de bakens verzet voor de middellange en lange termijn. Hij vergelijkt de akkoorden met eerdere ingrijpende besluiten als de Deltawerken en de realisatie van de Afsluitdijk.

Leefbaarheid platteland

Het kabinet wil het komend jaar extra investeren in de leefbaarheid van het platteland. “In heel Nederland komen regionale plannen tot uitvoering om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren en economische kansen te benutten”, sprak Willem-Alexander.

Programma Aanpak Stikstof

Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zullen er op korte termijn extra maatregelen genomen moeten worden, bovenop het regeerakkoord. De koning sprak dat de gerechtelijke uitspraak over stikstof de regering dwingt om te zoeken naar een nieuwe aanpak, waarbij ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk blijven.

Toekomst van Nederlandse economie

Tijdens zijn Troonrede sprak koning Willem-Alexander een waarschuwing uit voor de toekomst voor de Nederlandse economie. Doordat de Nederlandse economie zo internationaal georiënteerd is, is deze kwetsbaar voor verstoringen op de wereldmarkt, vooral als gevolg van handelsconflicten. “Bovendien werpt de dreigende brexit zijn schaduw vooruit. Daarmee geldt zowel voor de korte als de lange termijn een winstwaarschuwing, die dwingt tot nadenken over de vraag hoe Nederland in de toekomst zijn geld verdient en een land met goede voorzieningen kan blijven”, aldus de koning.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Wat de troonrede over de boeren / landbouw zegt is niet veel meer dan een leefbaar platteland. Dit kan ook betekenen voldoende woongenot en werk voor de burger die het platteland bewoont. Wat later naar voren kwam was niet direct positief voor de boeren Stikstof compensatie om "vervuiling" ten gevolge van bouw, industrie transport te compenseren, hiervoor zal boeren land geofferd moeten worden. Hierdoor wordt het platteland nog kleiner en de milieu tuin groter en de enkele plattelander armer t.o.v de Randstedeling.

 • farmer135

  Voedsel voorziening is pas weer een item in tijden van schaarste

 • De landbouw nauwelijks genoemd.
  Dat komt omdat de schappen altijd vol liggen.
  Nog wel!

 • 306lsa

  Maxima 👍👍👍

 • veldzicht

  De landbouw nauwelijks genoemd,des te beter.

 • farmerbn

  Zouden we Maxima vragen om beschermvrouwe van de landbouw te worden? Zorgt Willem er voor dat boertjepesten strafbaar wordt.

 • vandenbrandcv1

  in vroegere tijden zaten nog boeren binnen de vestigingsmuren van een stad, daarna werden de dorpen uit verdreven en nu zijn op het platteland niet wenselijk..

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.