Home

Nieuws 6 reacties

LTO en Nevedi: emissie overal omlaag, ook in veehouderij

De stikstofemissie moet in alle geledingen van de maatschappij omlaag, ook in de veehouderij. Dat zegt LTO in een notitie, die de basis vormt voor de landbouworganisatie bij een gesprek met het adviescollege Remkes. Ook de diervoederindustrie (Nevedi) vindt dat de veehouderij en de diervoedersector – net zo als iedereen – een bijdrage moet leveren aan het verminderen van de ammoniakemissie

LTO praat vrijdag 13 september met Remkes en zijn college. De verwachting is dat Remkes na Prinsjesdag met zijn advies komt.

Gebiedsgerichte aanpak

In de notitie bepleit LTO voor een gebiedsgerichte aanpak met maatwerk om kwetsbare natuur te beschermen. Daarnaast moet er een realistische en veilige drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar komen voor stikstof. Zo’n drempelwaarde kende het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ook: bij een stikstofdepositie van maximaal 1 mol per hectare per jaar, was geen Natuurbeschermingswet nodig.

LTO zegt dat de ammoniakuitstoot vanuit de landbouw sinds 1990 al met ongeveer twee derde is teruggebracht. “Een indrukwekkende prestatie van een sector die wereldwijd leidend is.” LTO wil echter niet op de lauweren rusten: “We kunnen en willen meer doen.”

We moeten de impasse met nuchterheid en realisme benaderen

Als de vergunningverlening stil blijft liggen, heeft dat volgens LTO een negatief effect. LTO stelt dat er dan ook niet meer wordt geïnvesteerd in nieuwe technieken, slimme mestverwerking, nieuwe stallen en andere innovaties om de stikstofuitstoot te beperken.

LTO-voorzitter Marc Calon zegt in een toelichting: “Boeren en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder boeren geen voedsel en geen groen platteland. We moeten de impasse met nuchterheid en realisme benaderen.”

Nevedi: stikstofdiscussie vraagt om leiderschap

De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) vindt dat de veehouderij en de diervoedersector – net zo als iedereen – een bijdrage moet leveren aan het verminderen van de ammoniakemissie, maar dat de discussies die eromheen gevoerd worden wel op feitelijke informatie gebaseerd moeten zijn. Volgens Nevedi mist er leiderschap en intellect in het ammoniakvraagstuk en zijn de discussies vooral gebaseerd op halve waarheden en onderbuikgevoelens. Dat meldt Nevedi in reactie op de PAS-discussie.

Verlagen ruw eiwit gehalte

In 2014 hebben de leden van Nevedi besloten extra maatregelen te nemen voor mengvoeders om de uitstoot van ammoniak te verminderen. Een voorbeeld daarvan is het verlagen van het ruw eiwit gehalte. Dat heeft geleid tot een reductiedoel van 10.000 ton tussen 2014 en 2030, waarvan 3.000 ton via voer- en managementmaatregelen. Uit cijfers van Nevedi blijkt dat tussen 2014 en 2018 de gemiddelde ruw eiwit gehalten in mengvoeders voor melkvee, pluimvee en varkens al flink gedaald zijn. Dat bevestigen CBS-cijfers met een reductie van bijna 2.000 ton ammoniak. Ook dit jaar zet de dalende trend door: ten opzichte van 2018 is het ruw eiwit gehalte met 8% verder gedaald.

Nevedi geeft aan in samenwerking met overige ketenorganisaties een bijdrage te blijven leveren aan de verdere reductie van de ammoniakuitstoot.

Mede-auteur: Stefan Essink

Laatste reacties

 • hollandagri

  vergunningen kunnen gewoon verleend worden als ze gemotiveerd worden op groot openbaar belang, daarna moet project compenseren en uit de buidel tasten. alles wat landbouw gaat doen op generieke manier komt niet terug bij landbouw omdat het geen groot belang is volgens eu jurisprudentie. alleen 1 op 1 vergunning van je regionale buurman kan ruimte geven.

 • hollandagri

  de LTO heeft kennelijk de uitspraak van de RvS niet gelezen. 1 mol virjstelling.mag niet. de mob de peel en co, de vrienden van folkert van der g (oud mobber) hebben tot nu toe alles aangevochten en blijven dat doen.. dit is juridisch niet houdbaar

 • Cvdo

  Reisorganisatie CORENDON in 5 jaar emissie uitstoot +75%.......
  Landbouw -65%......
  De boertjes gaan beter hun best doen om CORENDON zijn extra landingsbanen mogelijk te maken...

  De LTO zet in op individueel maatwerk... Met andere woorden, ieder zijn probleem voor zich..
  ....en daar betaal je per jaar bijna €1000 contributie voor??? Hahaha!!

 • Gat

  Zolang veehouderij er nog is in nederland kan de rest groeien zonder iets te reduceren. Leg maar schuld bij de boeren neer.

 • Kelholt

  Onze vertegenwoordiger, uche uche, LTO zegt dat de ammoniakuitstoot vanuit de landbouw sinds 1990 al met ongeveer twee derde is teruggebracht. “Een indrukwekkende prestatie van een sector die wereldwijd leidend is.” LTO wil echter niet op de lauweren rusten: “We kunnen en willen meer doen.”
  NEE LTO WE WILLEN NIET MEER DOEN. GENOEG IS GENOEG!
  In 1990 werd voorspeld dat er anno nu geen bos meer over zou zijn in Nederland. Dat is ook bijna uitgekomen maar niet door de zure regen maar door de kapwoede van Staatsbosbeheer en andere 'natuur'idioten. Sinds 1990 is de ammoniakuitstoot met twee derde teruggebracht maar het is nog steeds niet genoeg. Wanneer wel? Hoeveel minder uitstoot hebben andere sectoren gerealiseerd sinds 1990? Antwoord: Niets, er is alleen maar uitstoot bijgekomen. En LTO wil op kosten van de boeren deze sectoren wel weer helpen? Waarom zijn er nog mensen lid van deze club?

 • Mbmb

  Inderdaad Kelholt, we willen niets meer doen zonder dat daar geld tegenoverstaat, NIETS. Calon, je praat natuurlijk allang niet mee voor mij, want ik ben blij dat ik het contributiegeld van vele duizenden euro's heb bespaard, maar voor wie praat je nu eigenlijk nog wel. Waarvan moeten we NOG VERDER investeren, van de vooroorlogse melk en vleesprijzen. KAN NIET MEER!

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.