Home

Nieuws

Grondwater in Friesland verzilt sneller dan gedacht

De verzilting van grondwater in Friesland is in 2085 met 20% toegenomen.

Dat is een van de constateringen van de provincie en het Wetterskip Fryslân in de grondwateratlas. Door de stijging van de zeespiegel komt er jaarlijks ongeveer 47 miljoen kuub zout water onder de zeedijk door naar de Friese kleigebieden.

Trend kan niet gekeerd worden

Op langere termijn gaat daardoor een groot deel van Noordwest-Friesland verzilten, inclusief een aantal veenpolders in de omgeving van Sneek en Grou. Het is niet mogelijk de trend te keren, wel zijn er mogelijkheden om ze te beïnvloeden, aldus het onderzoek.

Drainage

De verzilting tegengaan kan voor een deel, bijvoorbeeld met antiverziltingsdrainage. Hier treedt wel het ‘waterbedeffect’ op. Dat betekent dat, als op een plek het zoutprobleem wordt verdrongen, op een andere plek de verzilting toeneemt.

Problemen voor landbouw

Voor de samenstelling van dit rapport hebben het waterschap. provincie en drinkwaterbedrijf Vitens 3 jaar lang onderzoek gedaan. De conclusie is dat drinkwater voorlopig niet in gevaar komt, maar dat de verzilting voor de landbouw wel problemen op zou kunnen leveren.

Peilverhoging

Voor de Friese veenweidegebieden is het, vanwege de lage ligging van de zandgebieden, van groot belang om verzilting in ieder geval gedeeltelijk tegen te gaan. Peilverhoging in het veengebied en het onder water zetten van diepe veenpolders zijn effectieve maatregelen om het verziltingsproces te vertragen, aldus het onderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.