Home

Nieuws 1 reactie

Grondeigenaren willen meer zeggenschap over leidingen

Overeenkomsten zijn nu vaak voor onbepaalde tijd. FPG wil toe naar een overeenkomst voor bepaalde duur.

Volgens de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) zijn grondeigenaren in de regel bereid kabels en leidingen toe te staan op hun eigendom, maar dat moet dan wel op redelijke en billijke voorwaarden gebeuren. Volgens de FPG willen TenneT en Gasunie tot dusver weinig weten van een vergoeding voor het medegebruik van de grond en een overeenkomst voor bepaalde duur.

Dat is de reden voor de FPG om met TenneT opnieuw in overleg te treden. Naast gesprekken met leidingleggers heeft FPG ook overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het afbrokkelend draagvlak bij grondeigenaren om zo maar mee te werken aan de aanleg van leidingen en kabels.

Schadevergoeding

De eeuwigdurende zakelijk recht overeenkomst zonder retributie die grondeigenaren krijgen aangeboden, accepteren zij niet meer, aldus de FPG. Ook de beperkte reikwijdte van de toekomstschadevergoeding zien de grondeigenaren niet zitten. Een nieuw fenomeen is het commercieel exploiteren van nieuwe en bestaande leidingen. Van dat medegebruik heeft de grondeigenaar vaak geen weet, laat staan toestemming verleent.

De standaardovereenkomsten zijn nu meestal voor onbepaalde tijd. FPG wil toe naar een overeenkomst voor bepaalde duur. In ieder geval moeten de afspraken tussen eigenaar en leidingbeheerder sowieso tussentijds kunnen worden herijkt en geëvalueerd, aldus de FPG.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Eén reactie

  • eja

    ze willen bij mij zonder tegen prestatie glasvezel door mijn weiland leggen (500 meter)
    Dit gaat niet gebeuren.

Of registreer je om te kunnen reageren.