Home

Nieuws 11 reacties

Fonds voor jonge boeren vanaf 2020

Steun voor bedrijfsovername door jonge boeren en miljoenen euro’s voor opleiding en coaching.

Het Jonge Boerenfonds, waarmee jonge boeren extra financieringsmogelijkheden krijgen, gaat in 2020 open. Het fonds en een coachingstraject, waar over meerdere jaren € 75 miljoen voor beschikbaar is, werden al aangekondigd in het regeerakkoord (2017). Het ministerie heeft met Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en de Rabobank overlegd over de invulling van het fonds.

Borgstellingsregeling openbaar

De regeling (Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten) is vanaf dinsdag 3 september openbaar, zodat kredietverstrekkers en jonge boeren zich al op de regeling kunnen oriënteren. De regeling is zo opgezet dat de bank de kredietovereenkomst indient bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor de overheidsborgstelling.

Bevorderen kringlooplandbouw

Minister Carola Schouten heeft de regeling dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht. Volgens de ministers maakt de borgstellingsregeling het mogelijk om jonge boeren te helpen bij investeringen op het gebied van het sluiten van kringlopen, bevorderen van biodiversiteit, verbeteren van diergezondheid- en welzijn. “De landbouw zit in een transitie naar verduurzaming. Tegelijkertijd is een bedrijfsovername juist een natuurlijk moment om te investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Dit vraagt om investeringen waar jonge boeren niet altijd de middelen voor hebben.

Rabobank: plannen jonge boer beter financierbaar

Rabobank heeft bij de aankondiging van minister Schouten van het Jonge Boerenfonds gezegd te vrezen dat er niet heel veel animo voor de regeling zou zijn omdat het voor jonge of startende boeren lastig kan zijn om kort na een bedrijfsovername extra te lenen, omdat zij vaak al aan hun maximum leencapaciteit zitten.

De bank zegt nu dat het overleg tussen de bank en het ministerie 'ertoe heeft geleid dat de conceptregeling op onderdelen is bijgesteld, waardoor er nu naar onze mening meer jonge agrarische ondernemers gebruik van kunnen maken'.

De bank stelt dat jonge boeren in de periode na bedrijfsovername vaak nog investeren in innovatie en verduurzaming. "Door het Vermogensversterkend Krediet kan het risicodragend vermogen van de onderneming op een niveau worden gebracht waardoor plannen voor ons als Rabobank financierbaar worden."

Schouten trekt ook € 11 miljoen uit voor een opleidings- en coachingstraject bij bedrijfsovername.

Lees ook: ‘Worstelen met pa om bedrijfsovername’

Laatste reacties

 • kleine boer

  Zou minder gezeur en regels niet beter stimuleren ?

 • Gat

  Idd beter dan (duurzaam). Ofja mensen nog meer schulden laten maken.

 • massy

  Dan gaat het geld dus niet na de jonge boer maar naar de adviseur om te komen zeggen dat de bedrijfsovername nog niet zo gemakkelijk is.en dat je nog meer moet lenen en lenen kost geld .

 • witrug123

  Subsidieren van jonge boeren, wordt al zolang geopperd maar werkt niet.
  Dus zal het anders moeten.
  Oude boeren(gepensioneerd) knoeien vaak door allen voor de bedrijfstoeslag.
  dit moet aangepakt worden. Vijf jaar voor het bereiken van de pensioen gerechtige leeftijd begind het af bouwen in stappen van 20%(5x 20%=100%). Op moment van aow gerechtige leeftijd , dus geen subsidie meer. Zo komt er weer pespectief en toekomst voor jongeren.

 • Storten ze zich nog meer in de schulden voor iets dat toch niet rendeert.

 • De jonge enthousiaste naïeve boertjes doen dat vast en zeker totdat ze erachter komen dat het allemaal weer terug moet en blijkt dat dat nog niet meevalt of de gedane investeringen zijn al weer aan vervanging toe

 • Subsidieeren is het zelfde als voedsel naar de derde wereld brengen. Ze gaan nooit hun eigen broek ophouden

 • Alco

  Sturen met geld heeft altijd een averechts effect.
  Met moet zorgen dat de affiniteit voor de jonge boer niet verloren gaat.
  Men wil nu jonge boeren geld geven, maaaaaaaaaaaar alleen maar als je volgens hun poppetjes gaat dansen.

 • Eens. Moet je niet willen

 • ENDE902

  Als ik het artikel goed begrijp, wordt de RABO-bank geholpen en niet de jonge boer. De bank wordt alleen aangemoedigd om een ricovolle lening aan de jonge boer te geven. Bij verkeerd aflopen gaat de bank dus naar de overheid om de borg te innen en blijft de jonge boer met de stukken zitten.

 • Attie

  Schouten kan beter de vrije geliberaliseerde pacht aanpassen, daar heeft een jonge boer meer aan!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.