Home

Nieuws 5 reacties

Broeikasgasuitstoot landbouw iets hoger in 2018 dan in 2004

De landbouw stootte in 2018 iets meer broeikasgassen uit dan in 2004.

Vergeleken met 1990 was de uitstoot van de landbouw wel lager, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek in een nieuw bericht over de landelijke uitstoot van CO2, methaan en lachgas. Landelijk is de broeikasgasuitstoot gedaald ten opzichte van 2004. De uitstoot van de landbouw was in 2018 26,9 megaton in CO2-equivalenten. In 2004 was dit nog 26 megaton. Vergeleken met 1990, toen voor de landbouw 32,9 ton uitstoot werd genoteerd, is de daling 18%.

Landelijk is de uitstoot van broeikasgassen in 2018 189,3 megaton CO2, een daling van 15% ten opzichte van 1990. Het doel is om landelijk 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. In de veedichte gebieden is de methaanuitstoot hoger dan in andere gemeenten.

Methaan

Methaan is veelal afkomstig uit mest van herkauwers en varkens en ook is methaan een gevolg van WKK’s in glastuinbouw. De 4 gemeenten met de hoogste methaanuitstoot per vierkante meter zijn Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Landgraaf, Hengelo (Overijssel) en Zoetermeer. Ook Westland en Lansingerland hebben een hoge methaanuitstoot.

Klimaatdoelen halen

In 2030 dient de broeikasgasuitstoot door de industrie 51 miljard CO2-equivalenten kleiner te zijn dan in 1990. In 2018 is al een reductie van 30 miljard CO2-equivalenten bereikt. Wat betreft het halen van de klimaatdoelen is de landbouw relatief dichtbij, aangezien bijvoorbeeld de electriciteitssector nog een reductie van 72,5% moet realiseren. Voor de industrie is dat 37,5%.

Laatste reacties

 • kleine boer

  En het aantal vee is minder..... dus ergens klopt er weer iets niet.....

 • Vreemd dat in Overijssel Hengelo veruit de hoogste uitstoot heeft. Daar is niet veel melkvee, maar wel een afvalverwerker.

 • Weer zo'n item om je weer op het verkeerde been te zetten en de argeloze burger die zich nergens in verdiept denkt weer o het is weer die landbouw.

 • pinkeltje

  Volgens cijfers van het CBS. Die zullen dat wel heel precies weten. Hangen er overal apparaatjes in de lucht die heel nauwkeurig meten hoeveel methaan er per vierkante meter wordt uitgestoten? Ik neem aan dat het hier om heel wat modelmatige rekenkundige modellen gaat? Hoe nauwkeurig is dat allemaal? Staat er aan de grens met Duitsland een apparaatje dat meet hoeveel CO2 of methaan er de grens over gewaaid komt?

 • Alco

  Meer uitstoot van veehouderij is dus ook meer opname door de voeding. Logisch toch.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.