Home

Nieuws

Boer wil niet betalen voor verdichtingsmaatregelen

Door het gebruik van grotere machines is de bodem van veel percelen de afgelopen jaren verdicht.

Veel boeren zien bodemverdichting als een probleem, maar extra geld voor machines uittrekken om die verdichting tegen te gaan willen ze niet. Dat is de uitkomst van een peiling van Agrio onder 59 Nederlandse loonbedrijven. Bijna 3 van de 4 loonwerkers laten weten dat boeren geen extra geld over hebben om bodemverdichting tegen te gaan.

Lees meer over bodemverdichting.

Zware machines

“Door schaalvergroting en het gebruik van grotere machines is de bodem van veel percelen de afgelopen jaren verdicht. Veel boeren en loonwerkers zijn zich daarvan niet bewust”, zegt bodemkundige Everhard van Essen van adviesbureau Eaquator Groen & Ruimte. “Je ziet daarnaast nog veel onbegrip tussen loonwerkers en boeren. Loonwerkers klagen dat boeren voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten en niet voor aangepaste machines willen betalen en boeren geven aan dat loonwerkers te vaak met te grote en zware machines komen.”

Bodem en goed voer van eigen land is een langetermijninvestering

Bodembesparende maatregelen

Voor Frank Verhoeven van agrarisch adviesbureau Boerenverstand is het herkenbaar dat boeren niet willen betalen voor bodembesparende maatregelen. Verhoeven: “Veel boeren bezuinigen op de verkeerde zaken. Ik schat dat 60% vooral gericht is op korte termijn, op investeringen als krachtvoer. Bodem en goed voer van eigen land is een langetermijninvestering. Alles wat je in de bodem investeert, krijgt de boer niet direct terug. Het effect is pas op lange termijn te zien.”

Of registreer je om te kunnen reageren.