Home

Nieuws

Antibioticabeleid ook voor geitensector

Geitenhouders moeten het gebruik van antibiotica bij hun dieren ook verplicht gaan registeren.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. De geitensector viel nu nog niet onder de sectoren die het antibioticagebruik registreren en waar actief gestuurd wordt op reductie van het gebruik.

Diergeneesmiddelenautoriteit SDa vindt dat ook voor de geitensector antibioticabeleid nodig is, Schouten gaat dit nu doen. Bij varkens, pluimvee en rundvee geldt al een verplichte registratie. Gezelschapsdieren, paarden en schapen worden periodiek gemonitord.

Sectorspecifieke doelstellingen

Sinds 2009 is het totale antibioticagebruik in de veehouderij met 63,8% gedaald. Schouten schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat de beleidsdoelstelling van 70% minder antibioticagebruik in de veehouderij wordt vervangen door sectorspecifieke doelstellingen. De benchmarkwaarden, waarin bedrijven op basis van het antibioticagebruik in categorieën worden verdeeld, zijn geactualiseerd naar twee categorieën: acceptabel of te hoog.

50% minder bedrijven met hoog verbruik

“De pluimveehouderij, varkenshouderij en kalverhouderij verminderen het aantal bedrijven met een hoog gebruik met 50% ten opzichte van het aantal hooggebruikers in het jaar 2017. Daarnaast zal de kalverhouderij het antibioticagebruik verder reduceren met 15% in de periode tot 2022 onder de voorwaarde van een succesvolle invoering van het kalfvolgsysteem (KVS) en bestrijding van ziekten infectieuze bovine rhinotracheïtis (IBR) en bovine virus diarree (BVD)”, schrijft Schouten.

Van bedrijven die te veel antibiotica gebruiken, worden verplichte analyses en verbeterplannen met de dierenarts gevraagd. Bij structureel hooggebruik verplichten verschillende sectoren externe begeleiding.

ESBL-producerende bacteriën bij vleeskalveren stijgt

Schouten schrijft in haar brief dat het aantal ESBL-producerende bacteriën, een van de meest risicovolle resistenties, verder is afgenomen. Alleen bij vleeskalveren blijft het aantal ESBL-producerende darmbacteriën stijgen. Wageningen UR onderzoekt de oorzaak hiervan. De verkoop van het hoogwaardige antibioticum colistine is wel gestegen. Schouten noemt dit ongewenst en roept de pluimvee en varkenssector op om dit gebruik op korte termijn te verminderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.