Home

Nieuws

Afzet product van gevaccineerd dier blijft probleem

Het ministerie van Landbouw zal haar netwerk inzetten als bij een vaccinatiecampagne problemen zijn met de afzet van producten, maar afnemers dwingen om de producten te kopen, kan de overheid niet. Dat zegt landbouwminister Carola Schouten in reactie op vragen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts.

Geurts pleit al geruime tijd voor betere afspraken voor de afzet van producten van dieren die gevaccineerd zijn tijdens een uitbraak van bestrijdingsplichtige dierziekten, zoals MKZ of varkenspest. “Als er niks geregeld wordt, gaat het faliekant mis”, vreest hij. “Boeren gaan hun dieren niet vaccineren als ze vervolgens helemaal niks meer waard zijn. Dan zijn ze failliet en dat kan niet. Dan hebben ze ook problemen met de bank en dat soort zaken”, aldus Geurts. Hij vreest dat daarmee ook de bestrijding van de dierziekte in gevaar komt. Ook de Raad voor Dierenaangelegenheden zegt dat er op dit punt te weinig voorgang is geboekt.

Schouten onderkent het risico. “Een boer zal zeker 2 keer nadenken over vaccinatie als hij daarna zijn producten niet meer af kan zetten.”

Als overheid kan ik niet zeggen dat de producten dan moeten worden opgekocht

In de EU-regelgeving is opgenomen dat dieren preventief gevaccineerd mogen worden bij een dierziekte, in plaats van ze te ruimen bij een ernstige dierziekte. Die drempel is weggenomen.

Overheid heeft bescheiden rol

“De drempels die er zijn, ontstaan door keuzes die internationale marktpartijen op zo’n moment nemen. Ik kan niemand dwingen om vlees of melk van gevaccineerde dieren af te nemen. Dat is een marktissue en daar heeft de overheid een bescheiden rol in”, aldus Schouten.

Schouten zegt ze haar netwerk, via de internationale landbouwraden en gesprekken met de retail en met collega’s in de EU, zal inzetten voor de acceptatie van deze producten. Veel meer zegt ze niet te kunnen doen. “Als overheid kan ik niet zeggen dat de producten dan worden opgekocht. Maar we kunnen wel ons netwerk inzetten voor de afzet van deze producten die overigens aan alle voedselveiligheidseisen voldoen.’

Geurts wil dat het onderwerp hoog op de agenda komt bij de nieuwe Europese landbouwcommissaris.

Of registreer je om te kunnen reageren.