Home

Nieuws

Advies aan Hoge Raad: Uitspraak Urgenda-zaak kan in stand blijven

Uitstoot van broeikasgassen moet voor het einde van 2020 met 25% verminderd zijn.

De uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 met tenminste 25% moet verminderen ten opzichte van 1990, kan in stand blijven. Dat adviseren plaatsvervangend procureur-generaal Langemeijer en advocaat-generaal Wissink vrijdag de Hoge Raad in hun conclusie.

Europees Verdrag

De Stichting Urgenda had een zaak tegen de Nederlandse Staat aangespannen, omdat ze van mening is dat het de plicht van de overheid is om het leven van burgers te beschermen. “Die verplichtingen zijn verankerd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens”, aldus Urgenda. Het Hof Den Haag volgde de zienswijze van Urgenda.

De overheid betwist dat een dergelijk recht, dat specifiek omschrijft dat de uitstoot van broeikasgassen moet worden teruggedrongen, bestaat en ging daarom in cassatie bij de Hoge Raad.

Uitspraak Hoge Raad 20 december

In het onafhankelijke advies van de procureur-generaal Langemeijer en advocaat-generaal Wissink wordt nu gesteld dat het de rechter is die kan bepalen hoe ver de mensenrechtelijke verplichtingen van de Staat reiken. “De rechter moet rechtsbescherming bieden, ook in zaken tegen de overheid, en moet daarbij rechtstreeks werkende bepalingen van verdragen waarbij Nederland partij is, toepassen”, aldus de beide adviseurs.

De Hoge Raad hoeft het advies niet te volgen, maar in de praktijk wordt dat veelal wel gedaan. Op 20 december komt de Hoge Raad met zijn uitspraak in deze zaak.

Of registreer je om te kunnen reageren.