Home

Nieuws 6 reactieslaatste update:21 aug 2019

Stikstof- en fosfaatproductie lager in 2019

De hoeveelheid stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in het eerste halfjaar van 2019 duidelijk gedaald. Alle diersoorten inclusief melkvee zitten inmiddels onder de plafonds voor stikstof en fosfaat.

Dat blijkt uit de rapportage over het tweede kwartaal 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De hoeveelheid stikstof daalde naar 494 miljoen kilo, in de definitieve cijfers over 2018 was dat 503,5 miljoen kilo. De Nederlandse veestapel produceerde per 1 juli 2019 ruim 159 miljoen kilo fosfaat. In 2018 was dat 162 miljoen.

De plafonds voor stikstof en fosfaat bedragen 504,4 miljoen kilo stikstof en 172,9 miljoen kilo fosfaat.

Nieuwe gegevens gebruikt

In de kwartaalrapportages van het CBS worden zoveel mogelijk nieuwe gegevens gebruikt. Voor rundvee worden dieraantallen volgens de I&R gebruikt. Voor andere diersoorten is nog gerekend met dieraantallen in 2018 omdat er nog geen cijfers beschikbaar zijn over 2019.

Melkvee produceert minder fosfaat en stikstof

Melkvee produceerde 4% minder fosfaat en 3% minder stikstof dan in 2018. Gerekend is met 1,58 miljoen melkkoeien, in 2018 was dat gemiddeld 1,59 miljoen. Ook de jongvee-aantallen zijn verder gedaald. Het krachtvoer bevatte minder fosfor en stikstof in het eerste halfjaar van 2019. De stikstofproductie daalde naar 280,6 miljoen kilo, net onder het sectorplafond van melkvee. De fosfaatproductie zit met 75,7 miljoen kilo inmiddels 11% onder het plafond van 84,9 miljoen op basis van 2002. Bij melkvee is in deze rapportage geen rekening gehouden met middeling van gehaltes in ruwvoer.

Meer mestproductie, minder vleeskalveren

Bij vleesvee is er een stijging van de mestproductie door een hogere excretie van rosévleeskalveren. Het totaalaantal vleeskalveren is wel lager dan in het eerste kwartaal en in 2018. Bij overige vleesvee is gerekend met iets hogere aantallen en hogere mineralengehalten in het krachtvoer.

Mestproductie varkens kippen gelijk

De mestproductie voor varkens en kippen is gelijk aan 2018. In deze rapportage over de situatie op 1 juli 2019 is nog gerekend met de aantallen en normen per dier die ook voor de definitieve cijfers van 2018 zijn gebruikt.

Halfjaarcijfers zijn momentopname

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, noemt in een brief aan de Tweede Kamer de cijfers positief en wijst er op dat alle sectoren onder de productieplafonds zitten. Ze benadrukt wel dat het gaat om een momentopname die in de loop van dit jaar nog kan veranderen, zoals het CBS zelf ook nadrukkelijk aangeeft.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Zijn de cijfers voor Schiphol over t tweede kwartaal al openbaar?

 • Kelholt

  De minister vind het beeld dat uit deze
  kwartaalrapportage naar voren komt positief.
  Kan iemand mij even uitleggen wat er positief is aan deze cijfers? Gaat het milieu er op vooruit? Hebben de dieren het beter? Is de kringloop nou rond? Heeft de boer het beter?

 • Nee Kelholt ze weet zelf niet meer waar het over gaat. Gewoon niet meer meewerken aan deze waanzin

 • veldzicht

  Alle sectoren zitten onder het productie plafond.Er komt wel weer een ander plafond waar niet aan wordt voldaan of anders wordt het wel weer "aangescherpt"Stel e voor dat ze niks meer te z.. weet .Nou ja, laat ik maar een net woord gebruiken zeuren heeft.

 • Hilhorst100

  Ik mis de cijfers van de overvloedige schijtganzen en ander veelvoorkomend watergevogelte.

 • gjh

  Zijn de dieren die mishandeld worden in de Oostvaardersplassen ook meegeteld.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.