Home

Nieuws 4 reacties

Staf: PBL meldt onjuiste conclusies gewasbescherming

Stichting Agri Facts (Staf) verwijt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat het verkeerde conclusies heeft gepubliceerd over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Volgens Staf hebben boeren en tuinders reductiedoelen voor gebruik van gewasbescherming wel gehaald. Het PBL berichtte in juni juist dat doelen niet zijn gehaald volgens Staf. Bij de presentatie van de evaluatie hebben meerdere landbouwsectoren al kritisch gereageerd op de conclusies van het PBL.

50% minder normoverschrijding

De kritiek van Staf richt zich op de tussenevaluatie ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’, dat het PBL op 21 juni publiceerde. Staf stelt op basis van de onderliggende documenten dat boeren en tuinders de doelstelling van 50% minder normoverschrijding hebben gehaald wanneer gekeken wordt naar alle meetpunten en de Europese beoordelingsregels.

Informatie verstopt

Volgens Staf heeft het PBL een daling van 15% gemeld op basis van de meest vervuilde meetpunten. Op basis van de PBL-berichten is ‘massaal naar buiten gebracht door media dat boeren hun doelen niet hebben gehaald’, aldus Staf. Volgens Staf wordt in meerdere publicaties essentiële informatie door het PBL ‘verstopt tussen de regels of in voetnoten’. De organisatie verwijst daarmee naar een publicatie van het PBL waarin de klimaatwinst van minder vlees eten te groot werd voorgesteld.

Staf wil dat PBL communicatie aanpast

Staf vindt een dergelijke manier van publiceren niet passen voor een overheidsorganisatie. In een brief aan het PBL verzoekt Staf onder meer om aanpassingen in de berichten over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en te communiceren dat verkeerde conclusies zijn getrokken. Ook wil Staf dat het PBL de communicatie verbetert om te voorkomen dat lezers van alleen samenvattingen op het verkeerde been worden gezet.

Volgens het PBL is het meetnet zoals gehanteerd representatief en gebaseerd op afspraken met overheid en betrokkenen bij het beleid voor gewasbeschermingsmiddelen. Dat er nog stappen nodig zijn om doelen te halen is niet alleen een verantwoordelijkheid van boeren en tuinders. Volgens het PBL zijn ook andere zaken benoemd zoals late invoering van regels, geen eerlijke prijzen betaald door afnemers en het gebrek aan betaalbare alternatieven en methoden.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Beste Wim,
  Dat de pseudo wetenschappers van het PBL broddelwerk leveren is al lang bekend. Geen woorden meer aan vuil maken.
  Maar de volgende publicatie is wel interessant: <>
  Misschien kan Boerderij hier een artikel aan wijden dat de koe vrij pleit als broeikasgas uitstoter.

 • agratax.1

  STAF toont met hun rapportaan de hand van deze publicatie van het PBL, dat we niet of nauwelijks nog kunnen spreken van Onafhankelijk onderzoek en Onafhankelijke rapportage als het gaat over overheidsinstanties. In ons zo "nette" Nederland blijkt het onafhankelijk onderzoek door spekt te zijn van politieke voorkeuren zo gauw er gerapporteerd moet worden en daar doet dan de onafhankelijke pers nog een schepje boven op, zeker als het de gebeten hond, Landbouw, betreft.

 • Hoogeind

  Het idee van Kelholt om de methaan emissies van rundvee te vergelijken met methaan emissies elders (gastransport, industrie, biogasinstallaties, digestaat enz enz) spreekt mij aan. Bevlogen milieuridders zien alleen de koe als grote boosdoener. Wellicht een interessant onderwerp voor Boerderij of V-Focus om de rundveehouderij in het juiste perspectief te zetten

 • farmerbn

  Zal wel V-focus worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.