Home

Nieuws 17 reacties

Schouten spreekt opnieuw met sector over nieuwe mestnormen

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat eind augustus weer in gesprek met sectorvertegenwoordigers over de actualisatie van de mestnormen. Dat schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Op de nieuwe mestnormen is veel kritiek. Op de internetconsultatie over de actualisatie van de excretieforfaits en de nieuwe indeling van diercategorieën zijn inmiddels bijna 200 reacties binnengekomen. De consultatie sluit 14 augustus, waarna de reacties in de tweede helft van augustus verwerkt worden. De reacties kunnen aanleiding zijn om de voorstellen aan te passen.

Nieuwe inzichten kunnen nog wel worden meegenomen in de te wijzigen regelingstekst

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Moeite met wijzigingen fosfaatrechtenstelsel

Ondernemers hebben vooral moeite met de gevolgen van de wijzigingen voor het fosfaatrechtenstelsel en de wijzigingen bij vleesvee en voor zelfzuivelaars. Schouten erkent dat de herziening complexe materie is. Daarom is eind juli al een gesprek geweest met sectorvertegenwoordigers en volgt eind augustus een bespreking met sectorvertegenwoordigers en deskundigen van de Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM). “Hoewel deze bijeenkomst plaats zal vinden na de sluiting van de internetconsultatie, kunnen eventuele nieuwe inzichten nog wel worden meegenomen in de te wijzigen regelingstekst”, schrijft Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer.

Kamer vraagt om onderliggende rapporten

De minister stuurde de brief in reactie op een verzoek van VVD, CDA, D66, CU en SGP naar de onderliggende rapporten die betrokken zijn bij het actualiseren van de mestnormen naar de Tweede Kamer. Ze benadrukte daarbij dat het gaat om rapporten die al openbaar waren.

Kritiek op tijdspad wijzigingen mestnormen

Over de kritiek op het tijdspad van de wijzigingen van de mestnormen – middenin de zomer – zegt Schouten dat ze de internetconsultatie zo snel mogelijk is gestart na het gereed komen van het advies van de CDM. De nieuwe normen moeten uiterlijk 1 oktober in Brussel gemeld worden. Dit in verband met een verplichte standstill-periode van 3 maanden voordat de normen in werking kunnen treden. Daarnaast heeft Schouten de Kamer toegezegd dat ze in september geïnformeerd wordt over de nieuwe normen.

Laatste reacties

 • Alco

  Gepraat leidt meestal tot inkrimping.

 • Attie

  Vrachtwagens vol kalveren importeren..,en moeilijk doen over een paar 120koeien. Dan is kringloop ff vergeten!

 • 306lsa

 • glaasje

  Mestnormen: Er moet weer veel meer mest op de gronden. Laten ze het daar maar over hebben. Het is de grond goed aan te zien, dat er te weinig fosfaat op de grond komt. De overheid en milieuinstanties zijn het die onze ooit zo vruchtbare grond al jaren om zeep helpen. Een grote grote schande. Dieptriest . En laten ze eens ophouden met dat gezeik over klimaat en dat dit door de landbouw komt. Stront op de gronden en het klimaat doet wonderen.

 • kleine boer

  Glaasje 👍

 • nvanrooij1

  Ik heb heel globaal de cijfers kunnen bekijken. Op basis van de gegevens en de verwijzingen kloppen in ieder geval de categorieën 103,121 en 122 niet . Als ze hun huiswerk overdoen dan denk ik dat ze nog dichtbij de oude excretie komen. Bovendien vind ik dat er voor genoemde categorieën een onderscheid moet zijn tussen vleesvee en melkvee

 • deB.


  Praten praten??? Maar het is maar een kant op...minder minder, en kapot maken!!

 • .....

  Juridisch zal ze wel zwak staan anders zou ze niet gaan praten

 • gjh

  Schouten is een links wijf dus ik verwacht er niet veel van

 • deB.


  Een hele linkse, achter dat pseudo bezorgde gelaat, als ze ergens op een erf loopt, zit een links brein!

 • Mbmb

  De 'inspraak' wil zeggen dat en een vage vergadering wordt gehouden met 'vertegenwoordigers' (wie zijn dit eigenlijk). Daarna blijft alles gelijk en hebben we de zogenaamde democratische show weer opgevoerd. Ik zou best willen weten wie de personen zijn die dit overleg bijwonen en of dit ook andere organisaties of gewoon verstandige boeren zijn mee kunnen praten. Dit is van belang omdat LTO eigenlijk tevoren al monddood is gemaakt omdat ze vriendje willen blijven of iets anders uitgewisseld hebben.

 • Mbmb

  Ik zou willen dat Agrifacts standaard aanwezig is en alle rapporten bestudeert en de mogelijkheid heeft om deze te onderzoeken. De rapporten worden altijd voor waar aangenomen en vormen de legitimatie onder dit soort vreemde zaken. De vraag is: kloppen deze rapporten wel?

 • Mbmb

  De reacties gelezen mis ik een inspraak van LTO namens alle betrokken sectoren. Hoe kan dit!

 • nvanrooij1

  @mbmb
  Dan heb je slecht gelezen
  Er is wel een reactie van LTO

 • 344412

  Dacht dat het allemaal eenvoudiger en robuust moest worden....

 • velskamp

  Kunnen ze haar geen normen en waarden bij brengen.

 • Jan-Zonderland

  Ja ja, internetconsultatie
  Hou toch op, Schouten
  Ze durft de persoonlijke confrontatie met de belanghebbenden ook al niet meer aan en verschuilt zich mu lekker achter een beeldscherm. Niemand kan controleren wat de reacties waren en wat er vervolgens mee gedaan wordt. Democratie op het hoogste niveau. Maar Schouten heeft haar stoepje weer schoongeveegd met een linkshandige bezem.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.