Home

Nieuws 3 reacties

Provincies kijken niet naar landbouwwaarde bij zonnepark

De waarde van grond voor de landbouw speelt geen rol in de vergunningverlening voor zonneparken.

Dat is een van de conclusies die onderzoekers trokken na een analyse van het beleid. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat analyseerde adviesbureau Bosch & van Rijn het beleid dat de verschillende provincies hanteren en welke criteria een rol spelen bij de vergunningverlening voor het leggen van zonnepanelen.

Zeeland staat geen zonneweides toe

In alle provincies is het mogelijk om zonneweides op (voormalige) landbouwgrond aan te leggen, behalve in Zeeland. Provincies bepalen mede waar een zonnepark mag komen. Daarbij bepalen ze vooral waar een zonnepark niet mag komen. Er worden restricties opgelegd als er bijvoorbeeld geen maatschappelijk draagvlak is voor het park. De landbouwkundige waarde van de grond wordt hierbij niet in beschouwing genomen.

Grond waarop een zonnepark komt, is niet meer beschikbaar voor bedrijfsontwikkeling. - Foto: Hans Banus
Grond waarop een zonnepark komt, is niet meer beschikbaar voor bedrijfsontwikkeling. - Foto: Hans Banus

Armere landbouwgronden

Het kabinet heeft eerder gesteld de voorkeur te geven aan zonnepanelen op daken of zonneweiden in landelijk gebied met lage landschappelijke, ecologische of landbouwkundige waarden. De rapportschrijvers constateren dat momenteel vooral armere landbouwgronden, met dus ook een lagere financiële opbrengst per hectare, worden gebruikt voor de aanleg van zonneparken.

De locatie voor een zonnepark is een van de belangrijkste factoren

De invloed van zonneprojectontwikkelaars op de financiële waarde van landbouwgrond is tot nu toe beperkt op nationaal niveau, stelde de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM). Lokaal of regionaal kan de invloed op de grondmarkt er wel degelijk zijn. Grond waarop een zonnepark komt, is immers niet meer beschikbaar voor bedrijfsontwikkeling.

Beperkte netcapaciteit vormt probleem

Net als voor de aankoop van landbouwgrond door een boerenbedrijf, is de locatie voor een zonnepark een van de belangrijkste factoren. Alhoewel netaansluiting geen rol speelt in provinciaal beleid, signaleren de provincies dat de (beperkte) netcapaciteit een probleem gaat vormen. Een aantal provincies constateert dat zonneparken financieel alleen kunnen als ze in de buurt van transformatorstations staan. Lange kabels aanleggen naar zo’n station kost immers geld.

De wens in onder andere het klimaatakkoord is om meer zonne-energie op te wekken. Het Rijk schrijft een Handreiking Grondgebonden zonneparken, waarin wordt aangegeven dat landbouwgronden (of beter: gebieden met landbouwkundige waarden) zoveel mogelijk dienen te worden ontzien. Dit komt overeen met de afspraken van het kabinet.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Alweer een artikel van Lydia over zonneparken. Ik had alleen een andere titel verwacht:
  Grond moet 50 jaar herstellen van woningbouw.
  Of:
  Grond herstelt niet meer van wegenbouw.

 • agratax.1

  UIt bovenstaand rapport blijkt weer, dat de politiek beslissingen neemt, waar in de praktijk van blijkt dat ze niet echt doordacht zijn. Gister een stuk over alternatieven voor gras in het Groene Hart van Holland en Ja er zijn alternatieve veevoeders te telen maar hoe te oogsten op deze gronden zonder draagkracht Er zou wel eens een stevig prijskaartje aan kunnen hangen. Plaats op deze toekomstige natte landerijen zonnepanelen al dan niet drijvend. Is de stroom meteen dichtbij de gebruikers.

 • massy

  Over 5 jaar is de grond in nederland met dit mestbeleid allemaal arm dus licht heel nederland over 10 jaar vol zonnevelden. dat is temminste rendabel !!!!!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.